Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kierowanie' from Polish to English
kierowanie {n}management
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'kierowanie' from Polish to English

kierowanie {n}
management
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Czasownik "oikonomeo" oznacza więc kierowanie domem.
 • Współcześnie zadaniem kantora w kościołach katolickich jest wykonywanie niektórych liturgicznych śpiewów solowych oraz kierowanie śpiewem wiernych.
 • Główne różnice między GBU-15 oraz zmodernizowaną wersją EGBU-15 to dodanie systemu INS/GPS umożliwiającego automatyczne kierowanie na cel (po wprowadzeniu współrzędnych celu) oraz stabilizowana terminalna faza lotu (uczyniło to manualne kierowanie bomby łatwiejszym).
 • Od 21 czerwca 1984 r. kierowanie Papieskim Kolegium "Leonianum" zostało powierzone duchowieństwu diecezjalnemu.
 • Do zasług Wacława Bobrowskiego należy kierowanie pracami geodezyjnymi podczas zakładania osnowy geodezyjnej na terenie Łodzi, w tym nadzór nad założeniem bazy sieci triangulacyjnej, kierowanie szczegółowymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi miasta oraz opracowaniem i wykreśleniem map zasadniczych w skali 1:250, 1:500 i 1:1000 w arkuszach sekcyjnych.
 • Do jego zadań należało opiniowanie projektów budowy nowych zakładów, samodzielne opracowywanie projektów oraz kierowanie budową zakładów finansowanych przez Bank.
 • Od 1 października 2000 roku każda osoba, która zda egzamin na kierowanie motocyklem lub pojazdem trójkołowym, musi przejść 12-miesięczny okres próbny.
 • Pilotaż – kierowanie i manewrowanie statkami powietrznymi.
 • Tryb 0 umożliwia kierowanie 256 rozkazów do jednego z 256 urządzeń.
 • Od 1978 do jego obowiązków dołączyło kierowanie Katedrą Ustroju i Administracji Polski.
 • Za kierowanie ruchem odpowiedzialne było Towarzystwo Promowania Nowego Życia.
 • 29 maja 1945, za umiejętne kierowanie wojskami w operacjach berlińskiej i praskiej otrzymał tytuł Bohatera Związku Radzieckiego.
 • Jej zadaniem było ogólne kierownictwo nad Armią Czerwoną i organizacja obrony przez kierowanie działaniami wojennymi.
 • Po wojnie Brytyjczycy poprosili Dorpmüllera o kierowanie odbudową niemieckich kolei.
 • Klasyfikacja organizacyjna (podmiotowa) gospodarki narodowej ma na celu stworzenie warunków umożliwiających sprawne kierowanie gospodarką narodową.
 • Zalecał poznanie praw natury i kierowanie swoimi działaniami zgodnie z nimi, co Laozi nazywa praktykowaniem oświecenia.
 • Z dniem 15 listopada 1955 roku kierowanie strażnicą WOP Ustronie Morskie przejął sztab brygady [...].
 • Uważa, że modlitwy za zmarłych i kierowanie do nich próśb o wstawiennictwo są przedłużeniem kultu pogańskiego [...].
 • Regiment (łac. "regimen" – kierowanie; późnołac. "regimentum" – kierownictwo, przywództwo) – krótka, walcowata laska bez głowicy, będąca oznaką naczelnego dowódcy.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!