Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'obrót' from Polish to English
obrót {m}revolution [rotation]
bank.
obrót {m}
revenue
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'obrót' from Polish to English

obrót {m}
revolution [rotation]

revenuebank.
Advertisement
Usage Examples Polish
 • włoski "Codice civile" zawiera przepisy normujące obrót powszechny i obrót profesjonalny (również obrót konsumencki).
 • Obrót podstawowy (zwany też obrotem elementarnym) jest to obrót wokół dowolnej osi układu współrzędnych.
 • Jeżeli pocisk nie obraca się wokół swej osi podłużnej, żyrolotka jest w położeniu neutralnym. Obrót pocisku wokół osi podłużnej powoduje powstanie momentu żyroskopowego i obrót lotki w takim kierunku, aby obrót pocisku zatrzymać.
 • W momencie naciśnięcia języka spustowego jego przedłużenie zostaje wysunięte z wyżłobienia orzecha, co umożliwia jego obrót pod wpływem naciągniętej cięciwy.
 • Obrót niemieckiego oddziału Rehau AG + Co w 2006 wyniósł 1,275 miliarda euro, z tego 712 miliony euro przypadało na Niemcy, a 563 miliony euro na zagranicę.
 • Czarny rynek – potoczne określenie oznaczające zarówno obrót nielegalnymi towarami i usługami (w takim znaczeniu nie należy mylić go z szarą strefą, która obejmuje nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami), jak każdy obrót dokonywany niezgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem.
 • 8 listopada 2004 kubański rząd wprowadził w obrót nową walutę, która byłaby traktowana i używana na równi w stosunku do dolara.
 • Pomiędzy poszczególnymi aktami a nawet scenami, następuje wymiana wykonawców poprzez jej obrót.
 • – toruńskie przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie, obrót, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, obecnie należące do Grupy PGE.
 • Obrót nieruchomościami rolnymi, obrót rolny – istnieją dwa znaczenia tego pojęcia.
 • Zakazany jest obrót prawem własności gruntów, dopuszczalny jest jedynie obrót prawem do ich użytkowania.
 • Kolejny podział czynności handlowych to czynności obustronnie handlowe, gdzie strony umowy zawierają ją w ramach prowadzonej przez każdą z nich działalności gospodarczej (obrót profesjonalny, dwustronnie gospodarczy) oraz jednostronnie handlowe, gdzie wystarcza, by kupiec był tylko jedną ze stron umowy (obrót półprofesjonalny, jednostronnie gospodarczy).
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!