Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'obronnie' from Polish to English
obronnie {adv}defensively
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'obronnie' from Polish to English

obronnie {adv}
defensively
Advertisement
Usage Examples Polish
  • Tym niemniej ostatecznie 2 AWP w połowie marca ugrupowała się obronnie w rejonie Gorzów Wielkopolski – Barlinek – Pełczyce – Chłopowo – Klasztorne – Słonów jako odwód 1 Frontu Białoruskiego.
  • Czesław Młot-Fijałkowski precyzował zadanie dla 18 Dywizji Piechoty, Niemcy zajęli Zambrów i ugrupowali obronnie w tym rejonie gros sił 20 Dywizji Zmotoryzowanej.
  • 7 września, po wysadzeniu mostu, batalion opuścił przedmoście i ugrupował się obronnie na południowym brzegu Bugo-Narwi.
  • Urodził się jako syn Pietra Grigoriewicza Bogajewskigo, który wcześniej uczestniczył w obronnie Sewastopola (1854–1855) oraz w tłumieniu powstania styczniowego, a w 1878 r.
  • Front wewnętrzny – obszar kraju, na którym realizowane są zadania obrony terytorium kraju przez siły i środki obrony terytorium kraju (OTK) oraz zorganizowane obronnie społeczeństwo.
  • Čatloša, która początkowo miała wiązać obronnie siły polskie, przeszła do aktywnych działań siłami 1 i 3 Dywizji Piechoty.
  • w ramach projektu COMPare ujawniły, że 87% tekstów zawierało niewyjaśnione odstępstwa od zadeklarowanego planu badania, co powinno było zostać wykryte i poprawione w trakcie recenzji naukowej; redakcje którym zwrócono na to uwagę reagowały – w ocenie uczestników projektu – zbyt często obronnie, nieprzyjaźnie i niekonstruktywnie.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!