Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'obszar administracyjny' from Polish to English
admin
obszar {m} administracyjny
administrative area
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'obszar administracyjny' from Polish to English

obszar {m} administracyjny
administrative areaadmin
Advertisement
Usage Examples Polish
 • W roku 2004 dzielnica została przemianowana na obszar administracyjny.
 • Grande Porto – obszar administracyjny i przemysłowy w Portugalii.
 • Obszar administracyjny osiedla obejmuje głównie blokowiska, znajdujące się między Białą Ładą i ulicą Nadstawną.
 • Miasto zostało założone w widłach Sprewy i Haweli. Obszar administracyjny graniczy z krajem związkowym Brandenburgia, powiatami Oberhavel i Havelland i stolicą kraju związkowego – Poczdamem, które to miasto jest wydzielone.
 • W obszar administracyjny Jeleniej Góry miejscowość ta została włączona w 1976 roku, stając się odtąd najbardziej na wschód wysuniętą częścią miasta.
 • Obszar administracyjny Uherzec Mineralnych obejmuje zwartą zabudowę i siedem przysiółków: Podkamionkę, Wygnankę, Łazy, Żołobiny, Podmagurę, Sosnianiec i Kostryń.
 • W 2006 obszar administracyjny Rzeszowa powiększono po raz pierwszy od 1977 – ze względu na brak powierzchni pod inwestycje.
 • wsie Łęgnowo i Plątnowo, Żółwin oraz część Wypalenisk włączono w obszar administracyjny miasta Bydgoszczy.
 • Bydgoszcz znajduje się w północnej części Polski w charakterystycznym miejscu, gdzie Wisła wykonuje gwałtowny zwrot na północ. Obszar administracyjny miasta ma kształt wydłużony i rozciąga się wzdłuż Kanału Bydgoskiego w części zachodniej, Brdy w części centralnej, aż do Wisły, która stanowi granicę wschodnią.
 • Powstał 11 kwietnia 1960 na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową.
 • Teren między dworcem a starym miastem włączono w obszar administracyjny Bydgoszczy i rozpoczęto jego zabudowę.
 • Społeczeństwo regionalne - ludzie zamieszkujący pewien obszar administracyjny lub gospodarczy, często powstających w sposób naturalny, w ramach których powstają różne formy współdziałania społecznego, kulturalnego, turystycznego, handlowego.
 • Borough – obszar administracyjny (czasami utożsamiany z gminą lub okręgiem) w wielu krajach z kręgu kultury germańskiej.
 • Terytorium Dakoty – historyczny obszar administracyjny USA, terytorium zorganizowane, istniejące w latach 1861–1889.
 • Obszar administracyjny Puszczy Solskiej obejmuje południową i południowo-zachodnią część Biłgoraja.
 • W XVI wieku obszar administracyjny Rusi Czerwonej składał się z czterech ziem wchodzących w skład województwa ruskiego; przemyskiej, sanockiej, lwowskiej i halickiej oraz województwa bełskiego, w skład którego wchodził jeszcze powiat buski ziemi lwowskiej.
 • Całość terytorium Polski obejmuje bowiem oprócz terytorium lądowego także całość morskich wód wewnętrznych (obszar administracyjny obejmuje – oprócz terytorium lądowego – tylko część morskich wód wewnętrznych; Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany, ujścia Świny i Dziwnej, Jezioro (Zatoka) Nowowarpieńskie, część wód przybrzeżnych) oraz całość morskich wód terytorialnych.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!