Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'paść' from Polish to English
VERB   paść | - | padł
paść
paść [dok.]to fall
paść się [dok.] [karmić się]to graze [to pasture, eat grass]
2 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Polish
 • W początkach wieku XVII obraz miał paść ofiarą obrazoburczej grabieży, której sprawców ujęto, a wota odzyskano. Wydarzenie to nie ma jednak umocowania w źródłach.
 • Gwinejska opozycja jednakże wskazuje, że w rzeczywistości mógł paść ofiarą zamachu dokonanego z polecenia prezydenta Obianga Nguemy.
 • By opis został uznany za kompletny, na każde z pytań musi paść konkretna, rzeczywista, oparta na faktach odpowiedź. Co ważne, na żadne z nich odpowiedź nie może brzmieć "tak" lub "nie".
 • Pijąca żyrafa może paść łupem krokodyla.
 • Każdy może paść ofiarą hejtera. Często hejt jest przejawem agresji rówieśniczej oraz uleganiu stereotypom.
 • Ponadto w brytyjskiej prasie pojawiały się spekulacje, według których Seweryn Dziewicki mógł paść ofiarą zabójstwa.
 • Pomysł ten został jednak odrzucony ze względu na ryzyko szybkiej utraty koni, które mogłyby paść w czasie bitwy.
 • nostras" należą do nielicznych owadów (podobnie jak ważki, których samice składają jaja do wody), u których postać dorosła może paść ofiarą postaci larwalnej.
 • W nocy złotokrety wychodzą czasem na powierzchnię ziemi, skutkiem czego mogą paść ofiarą nocnych drapieżników, takich jak płomykówka.
 • Dochodzenie wyjaśniło, że niezrównoważona psychicznie dziewczyna, która miała paść ofiarą morderstwa, obawiała się powiedzieć rodzicom, gdzie spędziła noc.
 • Zwierzę może paść w ciągu kilkunastu godzin z powodu zatrucia organizmu.
 • Poluje głównie na ryby i kalmary, choć jego ofiarami mogą paść większe zwierzęta.
 • Zwykle pożywieniem dla orła są króliki i potrącone przez pojazdy owce. Polowanie czasami odbywa się w grupach – wtedy ofiarą orłów mogą paść zwierzęta nawet wielkości kangura rudego.
 • W wieku 12 lat podjął służbę u dziedzica Marka Tuliusza Picchi w Citta Ducale. Najpierw polecono mu paść bydło, a po kilku latach podjął ciężką pracę w polu.
 • Te wydarzenia doprowadziły do siedmioletniej dominacji francuskiej na kontynencie, ale były jednocześnie przyczyną nowej wojny, której ofiarą miały paść Prusy w roku 1806.
 • Na kandydatów promowanych przez władze paść miało ponad 90% głosów.
 • Ze strony dorosłych powinny paść wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania.
 • Co do zasady, akcent wyrazowy pada na co trzecią (daktyl) lub co drugą (trochej) sylabę wiersza, co imituje odpowiednio stopę daktyliczną i spondeiczną heksametru daktylicznego, przy czym pierwszy akcent musi paść na pierwszą sylabę wersu.
 • Gdyby doszło do napadu, łupem kasiarza mogłoby paść, według różnych źródeł, od 6 do 30 mln zł i wtedy byłby to największy napad na bank w Europie [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!