Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'symetria' from Polish to English
symetria {f}symmetry
biol.
symetria {f} dwuboczna
bilateral symmetry
mat.
symetria {f} osiowa
axial symmetry
biol.
symetria {f} promienista
radial symmetry
4 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Polish
 • Istnieją dwa odrębne typy symetrii SU(3): symetria działająca na różne kolory kwarków, i jest to dokładna symetria cechowania, przenoszona przez gluony, oraz istnieje symetria zapachów, która obraca różne zapachy kwarków względem innych, zwana "zapachową SU(3)".
 • Według obecnej wiedzy, we wczesnych epokach Wszechświata istniała pełna symetria między oddziaływaniami słabymi i elektromagnetycznymi.
 • Pojawienie się stanu spontanicznego namagnesowania związane jest spontanicznym złamaniem symetrii SO(3) (symetria obrotów wzdłuż dowolnej osi hamiltonianu H bez pola magnetycznego B) do symetrii SO(2) hamiltonianu H0 (symetria obrotów wzdłuż osi ustawionych spinów).
 • w ogólnej teorii względności symetria Lorentza pozostała jedynie symetrią lokalną, tj.
 • Kiedy ciągła symetria zostaje spontanicznie złamana, pojawiają się bezmasowe bozony, związane z pozostałą symetrią.
 • Charakterystyka promieniowania anteny GP w płaszczyźnie poziomej jest w przybliżeniu dookólna i zależy od liczby prętów przeciwwagi (im więcej prętów, tym większa symetria).
 • Podczas zawodów oceniany jest wygląd zawodników (jakość umięśnienia, separacja mięśni, symetria i proporcje poszczególnych partii).
 • W kwantowej teorii pola antycząstki mają przeciwne w stosunku do cząstek ładunki (symetria C) oraz parzystość (symetria P).
 • Symetria cząsteczki może być zmieniana w różny sposób w zależności od jej orientacji w stosunku do powierzchni na której jest zaadsorbowana.
 • Symetria odbić przestrzennych jest symetrią przybliżoną. Nie należy mylić symetrii przybliżonych z symetriami spontanicznie złamanymi.
 • Symetria CPT - symetria względem złożenia odbić C, P i T.
 • (3) Każda symetria jest opisana jednym parametrem i jednym generatorem.
 • Przykładami w geometrii euklidesowej są wszystkie izometrie: symetria osiowa, przesunięcie równoległe, obrót i symetria z poślizgiem; podobieństwa jako złożenie izometrii z jednokładnością będącą kolineacją; jak również przekształcenia afiniczne przestrzeni afinicznej [...] bowiem każde z nich jest złożeniem przesunięcia równoległego i przekształcenia liniowego przestrzeni liniowej [...] również będącego kolineacją.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!