Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'witalizm' from Polish to English
witalizm {m}vitalism
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'witalizm' from Polish to English

witalizm {m}
vitalism
Advertisement
Usage Examples Polish
  • Od ponad stulecia witalizm w debatach naukowych jest wykluczony.
  • materializm, hilemorfizm i witalizm. Mimo to, zdefiniowanie życia również współcześnie jest problemem dla naukowców i filozofów.
  • Charakterystyczne dla kompozycji Buttinga jest trzymanie się zasady linearyzmu i rytmiczny witalizm [...].
  • Główną inspirację przedstawiciele nowej epoki czerpali z filozofii Schopenhauera (patrz też: pesymizm), Nietzschego i Bergsona (patrz: witalizm, intuicjonizm) – myślicieli [...] , głoszących m.in.
  • Zarówno mechanicyzm jak i szerzej materializm odrzucały hipotezę witalizmu.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!