Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'wjazd' from Polish to English
wjazd {m} [na parking]entrance [to parking area, drive-in]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'wjazd' from Polish to English

wjazd {m} [na parking]
entrance [to parking area, drive-in]
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Załoga zobowiązana jest zjawić się na PKC dokładnie o czasie wynikającym z wpisów w karcie drogowej (dopuszczalny jest wjazd na PKC w minucie poprzedzającej właściwy czas, ale podanie karty drogowej powinno mieć miejsce dokładnie we właściwej minucie).
 • Tuż za wschodnią granicą osiedla znajduje się wjazd do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
 • Na terenie hrabstwa, nieopodal miasta Folkestone znajduje się wjazd do Eurotunelu, łączącego Wielką Brytanię z Francją.
 • Już w XII-XIII wieku wjazd do Rygi wiodący tym właśnie szlakiem uważany był za główny wjazd do miasta.
 • Wyjazd z jezdni drogi, na której jest ruch bezkolizyjny, powinien poprzedzać wjazd na nią.
 • W maju 2019 roku wybudowano nowy wjazd do zajezdni od strony ulicy Wielki Rów.
 • Obecnie budynek nie istnieje, a mieści się tam teraz wjazd na autostradę.
 • Na dziedziniec prowadzą dwa wjazdy: wjazd główny wiedzie od wschodu pod budynek folwarczny, natomiast wjazd pod zabudowanie gospodarcze prowadzi od zachodu poprzez bramę główną.
 • Brama stanowi ważny wjazd na obwodnicę Paryża.
 • dokonano demontażu rozjazdu w stacji Malczyce, umożliwiającego wjazd do portu.
 • ... „wjazd króla”) – określenie oznaczające wyjątkowo uroczysty wjazd zwierzchnika do podległego mu ośrodka, będący zewnętrznym wyrazem przysługującej mu władzy.
 • Poniżej estakady znajduje się m.in. wjazd na teren Elektrowni Szczecin.
 • Wjazd na wyniesioną powierzchnię skrzyżowania odbywa się poprzez specjalnie ukształtowane rampy, działające podobnie jak progi zwalniające tzn.
 • Ułatwiło to wjazd z trasy W-Z od strony Chełma/Zamościa i wjazd na drogę krajową nr 82.
 • Miasto ma sześć punktów kontrolnych, gdzie podróżni muszą okazać zezwolenie na wjazd lub dokument poświadczający status rezydenta.
 • Stan zachowania: Obiekt dobrze zachowany, jedynie wschodnie ramię wału zostało częściowo zniszczone przez współczesny wjazd na grodzisko.
 • Jest to ulica jednokierunkowa – od strony Rynku wjazd do ulicy jest ograniczony niskimi nieruchomymi słupkami, blokującymi ruch samochodowy; wjazd jest możliwy od strony ulicy Stanisława Webera, na odcinku od skrzyżowania z tąż ulicą do Rynku obowiązuje (z wyjątkami) zakaz ruchu; obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.
 • Według ustawodawcy musi on posiadać ważny dokument podróży</U>, ważną wizę lub – jeśli jest to wymóg – inny dokument pozwalający mu na wjazd i pobyt na terenie RP oraz zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie</U> (jeżeli takie zezwolenia są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem).
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!