Advertisement
 Translation for 'Obserwancji' from Polish to English
relig.
Zakon {m} Cystersów Ściślejszej Obserwancji <OCSO> [Trapiści]
Order of Cistercians of the Strict Observance <OCSO> [Trappists]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Polish
 • Karmelici dawnej obserwancji używali go aż do 1969 roku, czyli do przyjęcia nowego Mszału Rzymskiego.
 • Eugeniusz III, pierwszy papież wywodzący się z zakonu cystersów, zatwierdził nową Carta Caritatis wraz z Capitula – regulacjami dotyczącymi tzw. obserwancji.
 • W tym czasie zaczęły pojawiać się także tendencje reformistyczne w związku z mającym swe korzenie we Włoszech autonomicznym ruchem ściślejszej obserwancji zwanej reformatami.
 • Klasztor karmelitów w Sąsiadowicach – zabytkowy klasztor karmelitów dawnej obserwancji w Sąsiadowicach ufundowany w 1603 r.
 • na Górze Athos na skutek rozluźnienia obserwancji zakonnej, opierająca się na prywatnej własności zdobywanej własną pracą, którą mnich może swobodnie dysponować oraz na życiu w tzw.

 • Jako generał dążył do stabilizacji obserwancji w zakonie kosztem jego rozrostu zewnętrznego.
 • Zakonnik ten był komisarzem apostolskim wysłanym do Krakowa przez papieża Grzegorza XV, w celu zaszczepienia ducha ściślejszej obserwancji.
 • W dniu 21 listopada papież Benedykt XVI nadał przywilej dla klasztoru trapistów w Mariawald (Diecezja Akwizgran) na pełny powrót do liturgii i obserwancji stosowanej przez ten zakon w latach 1963/64.
 • W 1510 Luter udał się do Rzymu, by się odwołać do papieża Juliusza II od nakazu podniesienia ogólnego poziomu obserwancji.
 • Podczas kapituły w Plasencji w roku 1540 zaprezentował "Konstytucje dla członków ściślejszej obserwancji".

 • Simon proponował złączenie kryterium obserwancji z kryterium doktrynalnym [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!