Advertisement
 Translation for 'Wj' from Polish to English
bibl.relig.
Księga {f} Wyjścia <Wj>
(Book of) Exodus
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Wj' from Polish to English

Księga {f} Wyjścia <Wj>
(Book of) Exodusbibl.relig.
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Besaleel, Besalel (wersja współczesna: Becalel) – rzemieślnik odpowiedzialny za wykonanie Arki Przymierza oraz Przybytku Mojżeszowego, gdy Izraelici byli na pustyni (Wj 35,30 nn.).
 • Gdzie "n" to całkowita liczba rodzin genów, Wj to ciężar właściwy danej rodziny genów, a "W" to suma tych wag.
 • WJ-3 – polski amatorski szybowiec szkolny skonstruowany w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • W centralnym punkcie umieszczono godło – stylizowanego orła w koronie, powyżej rok „1923", dookoła napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” oraz inicjały WJ projektanta.
 • Była córką Aminadaba z plemienia Judy i siostrą Nachszona. Poślubiła Aarona, któremu urodziła czterech synów: Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara (Wj 6,23).

 • Korach (hebr. קֹרַח) – postać biblijna ze Starego Testamentu, lewita, syn Jishara i kuzyn Mojżesza (Wj 6,21).
 • WJ 50 dwuosobowy motorower produkowany w Chinach pod koniec pierwszej dekady XXI wieku i na początku drugiej przez firmę ChonQing Wonjan Motorcycle MFG Co., Ltd.
 • Samochód otrzymał kod fabryczny "WJ", charakteryzując się ewolucyjnym zakresem zmian wizualnych w porównaniu do poprzednika.
 • Najpopularniejszym systemem "Polskiego Trefla" jest Wspólny Język, dla wielu osób "WJ" jest wręcz jednoznaczny z "Polskim Treflem".
 • Grzmot towarzyszył wyjściu Izraelitów z Egiptu. Był jedną z dziesięciu plag, którą Bóg dotknął prześladowców swego ludu (Wj 9, 23–34).

 • Razem z Aaronem podtrzymywał ręce Mojżesza (Wj 17,8-12).
 • Po ustaleniu przywódców Kapłan Jetro opuścił Mojżesza i udał się z powrotem do Madianu (Wj 18,24).
 • Aminadab pochodził z rodziny Lewitów. Miał córkę, Eliszebę, której mężem był Aaron (Wj 6,23).
 • Tetragram zastosowano w zdaniach typu: „A Jego imię brzmi…”, w opisach kluczowych momentów objawienia, jak Wj 3 i 6, oraz w wyrażeniach o dużym nagromadzeniu określeń Boga.
 • Manna (hebr: "מן") – nazwa określająca pokarm, którym według Księgi Wyjścia (Wj) i Księgi Liczb (Lb) żywili się Izraelici na pustyni w czasie ich wędrówki do Ziemi Obiecanej.

 • Na podstawie tej charakterystyki św. Tomasz z Akwinu utożsamił pierwszego poruszyciela z Bogiem ze Starego Testamentu (Jahwe, czyli "Jestem Który Jestem" - Wj 3,14).
 • Cyklowi świątecznemu miały także podlegać pola uprawne, winnice i ogrody oliwne – raz na siedem lat winny leżeć odłogiem (Wj 23,10–11) [...].
 • W pobliżu góry nazywanej w Starym Testamencie Synaj Mojżeszowi ukazał się anioł Boga w płonącym krzewie i polecił mu wyprowadzić Izraelitów zniewolonych w Egipcie (Wj 3:1-10; Dz 7:30).
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!