Advertisement
 Translation for 'bodziec' from Polish to English
bodziec {m} [czynnik]stimulus
bodziec {m} [zachęta]encouragement
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'bodziec' from Polish to English

Advertisement
bodziec {m} [czynnik]
stimulus
bodziec {m} [zachęta]
encouragement
Usage Examples Polish
 • Watson twierdził, że reakcja jest funkcją bodźca: r=f(s) (gdzie: r-reakcja, s-bodziec), powiązał więc jednoznacznie w sposób przyczynowy ze sobą pewien bodziec i odpowiadającą mu reakcję.
 • Bodziec dyskryminacyjny (bodziec różnicujący) to pojęcie z zakresu teorii warunkowania, w obecności którego zachowanie było wzmacniane w przeszłości .
 • Jeżeli odruch utrzymuje się po 4 miesiącach życia, pozostaje niezintegrowany przez 3–4 miesiące, wówczas nabiera on charakteru automatycznej i niekontrolowanej reakcji na bodziec zewnętrzny.
 • Umysł reaktywny w scjentologii – część umysłu, która pracuje na bazie bodziec-reakcja (bodziec, który zadano powoduje określoną reakcję).
 • Inny rodzaj zjawiska zachodzi, gdy bodziec dochodzi do synapsy.

 • Podważyła teorię, że bodziec negatywny musi następować w bliskości czasowej, by wywołać wzmocnienie negatywne (szczury napromieniowano kilka godzin po jedzeniu).
 • Odczucie bólu wyzwala również każdy supramaksymalny bodziec specyficzny dla danego receptora, np.
 • W badaniach w tym nurcie główne znaczenia przypisuje się procesom warunkowania sprawczego (bodziec różnicujący – zachowanie – konsekwencje), zastępczego (poprzez modela), ale również klasycznego (bodziec – reakcja) wraz z czynnikami wpływającymi na ich skuteczność (operacje motywujące, operacje znoszące itp.).
 • Reakcja skórno-galwaniczna będzie tym większa, im silniejszy bodziec.
 • "Bodziec wzmacniający" – termin określa każdy bodziec, który następuje po reakcji i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia jej w przyszłości.

 • W wyniku interferencji w głębi tkanek powstaje elektryczny bodziec leczniczy, którego częstość występowania mieści się w granicach małej częstotliwości.
 • W tej teorii twierdzi się, że wygaszanie (tu wygaszanie reakcji lękowej) następuje, gdy dochodzi do kontaktu z bodźcem warunkowym i jednocześnie nie pojawia się bodziec bezwarunkowy.
 • Taka reakcja na bodziec występuje u wielu gatunków z rodzaju "Mimosa", ale najkrótszy czas reakcji na bodziec wykazują liście mimozy wstydliwej – nawet 0,08 sek.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!