Page 1 of 13 for the letter C in the Polish-English dictionary
cabaletta {f}
cabalettamuz.
cal {m}
inch <in.>wymiary
Cała naprzód!
Full speed ahead.naut.
Full steam ahead.naut.
cała nuta {f}
semibrevemuz.
whole notemuz.
Cała przyjemność po mojej stronie.
My pleasure. [No need for thanks.]idiom
całka {f}
integralmat.
całka {f} Fresnela
Fresnel integralmat.
całka {f} Lebesgue'a
Lebesgue integrationmat.
całka {f} nieoznaczona
antiderivativemat.
indefinite integralmat.
primitive integralmat.
całka {f} oznaczona
definite integralmat.
całka {f} Riemanna
Riemann integralmat.
całkiem [dość]
fairly [quite]
całkowicie
completely
entirely [completely]
fully [totally, completely]
totally [completely]
utterly
całkowicie głuchy
profoundly deaf
całkowite zaćmienie {n}
total eclipseastron.
całkowite zużycie {n} energii
total consumption of energyekol.
całkowity
complete [absolute]
entire
cało
safely [undamaged, intact]
całodobowy
round-the-clock
twenty-four-hour [24-hour] [service]
całodzienny
all-day
day-long
całonocny
all-night
całonocy
all-night
całoroczny
all-year
year-long
całość {f}
totality
całościowy
holistic
całować [niedok.]
to kiss
całować ziemię, po której ktoś stąpa
to worship the ground sb. walks onidiom
całun {m}
pall
shroud
całus {m}
kiss
cały
all
entire
whole
cały czas
all the time
cały dzień
all day
cały ton {m}
whole tonemuz.
całym sercem
whole-heartedly
with all one's heart
cap {m}
billy goatzool.
capstrzyk {m}
bugle callwoj.
tattoo [military musical performance]muz.woj.
car {m}
czar
tsar
carewicz {m}
czarevitch [spv.]
tsarevitch
carowa {f}
tsarina
caryca {f}
tsaritsa
cavatina {f}
cavatinamuz.
ceber {m}
bucket [wooden]
tub [wooden]
cebula {f}
onion
cebulka {f}
bulbbot.ogro.roln.
cech {m}
guildhist.
cecha {f}
feature
cechy {f.pl}
features
cechy {f.pl} męża stanu
statesmanship {sg}pol.
cedr {m}
cedarbot.T
ceduła {f} giełdowa
stock exchange listhandel
cedzak {m}
colandergastr.
cegła {f}
brick
cekin {m}
sequinodzież
cel {m}
aim
goal [aim, purpose]
purpose
target
cel {m} podróży
destination
cela {f}
cell [prison]
cela {f} więzienna
prison cell
cele {m.pl}
purposes
celiakia {f}
celiac diseasemed.
coeliac disease [Br.]med.
celibat {m}
celibacyrelig.
cellulit {m} [skórka pomarańczowa]
cellulite [orange peel syndrome]anat.
celniczka {f}
customs officer [female]zawód
celnik {m} [osob.]
customs officerzawód
celność {f}
accuracy
precision
celowa eksplozja {f}
intentional explosion
celować [niedok.]
to point [take aim]
celownik {m}
dative (case)gramat.
celownik {m} [na kamerze]
viewfinder [on a camera]foto.
celownik {m} [w broni]
(gun)sightuzbr.
celowo
deliberately [purposely]
celowy
purposeful
celowy atak {m}
deliberate attack
Celt {m} [osob.]
Celtetno.
celtycki
Celtic
Celtyjka {f}
Celt [female]etno.hist.
muz.
cabaletta {f}
cabaletta
wymiary
cal {m}
inch <in.>
naut.
Cała naprzód!
Full speed ahead.
naut.
Cała naprzód!
Full steam ahead.
muz.
cała nuta {f}
semibreve
muz.
cała nuta {f}
whole note
idiom
Cała przyjemność po mojej stronie.
My pleasure. [No need for thanks.]
mat.
całka {f}
integral
mat.
całka {f} Fresnela
Fresnel integral
mat.
całka {f} Lebesgue'a
Lebesgue integration
mat.
całka {f} nieoznaczona
antiderivative
mat.
całka {f} nieoznaczona
indefinite integral
mat.
całka {f} nieoznaczona
primitive integral
mat.
całka {f} oznaczona
definite integral
mat.
całka {f} Riemanna
Riemann integral
całkiem [dość]fairly [quite]
całkowiciecompletely
całkowicieentirely [completely]
całkowiciefully [totally, completely]
całkowicietotally [completely]
całkowicieutterly
całkowicie głuchyprofoundly deaf
astron.
całkowite zaćmienie {n}
total eclipse
ekol.
całkowite zużycie {n} energii
total consumption of energy
całkowitycomplete [absolute]
całkowityentire
całosafely [undamaged, intact]
całodobowyround-the-clock
całodobowytwenty-four-hour [24-hour] [service]
całodziennyall-day
całodziennyday-long
całonocnyall-night
całonocyall-night
całorocznyall-year
całorocznyyear-long
całość {f}totality
całościowyholistic
całować [niedok.]to kiss
idiom
całować ziemię, po której ktoś stąpa
to worship the ground sb. walks on
całun {m}pall
całun {m}shroud
całus {m}kiss
całyall
całyentire
caływhole
cały czasall the time
cały dzieńall day
muz.
cały ton {m}
whole tone
całym sercemwhole-heartedly
całym sercemwith all one's heart
zool.
cap {m}
billy goat
woj.
capstrzyk {m}
bugle call
muz.woj.
capstrzyk {m}
tattoo [military musical performance]
car {m}czar
car {m}tsar
carewicz {m}czarevitch [spv.]
carewicz {m}tsarevitch
carowa {f}tsarina
caryca {f}tsaritsa
muz.
cavatina {f}
cavatina
ceber {m}bucket [wooden]
ceber {m}tub [wooden]
cebula {f}onion
bot.ogro.roln.
cebulka {f}
bulb
hist.
cech {m}
guild
cecha {f}feature
cechy {f.pl}features
pol.
cechy {f.pl} męża stanu
statesmanship {sg}
bot.T
cedr {m}
cedar
handel
ceduła {f} giełdowa
stock exchange list
gastr.
cedzak {m}
colander
cegła {f}brick
odzież
cekin {m}
sequin
cel {m}aim
cel {m}goal [aim, purpose]
cel {m}purpose
cel {m}target
cel {m} podróżydestination
cela {f}cell [prison]
cela {f} więziennaprison cell
cele {m.pl}purposes
med.
celiakia {f}
celiac disease
med.
celiakia {f}
coeliac disease [Br.]
relig.
celibat {m}
celibacy
anat.
cellulit {m} [skórka pomarańczowa]
cellulite [orange peel syndrome]
zawód
celniczka {f}
customs officer [female]
zawód
celnik {m} [osob.]
customs officer
celność {f}accuracy
celność {f}precision
celowa eksplozja {f}intentional explosion
celować [niedok.]to point [take aim]
gramat.
celownik {m}
dative (case)
foto.
celownik {m} [na kamerze]
viewfinder [on a camera]
uzbr.
celownik {m} [w broni]
(gun)sight
celowodeliberately [purposely]
celowypurposeful
celowy atak {m}deliberate attack
etno.
Celt {m} [osob.]
Celt
celtyckiCeltic
etno.hist.
Celtyjka {f}
Celt [female]
Page 1 of 13 for the letter C in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023