Page 1 of 4 for the letter E in the Polish-English dictionary
e-mailowo
via emailinternet
Echo {f}
Echo [Greek mountain nymph]mitol.
echo {n}
echo
echokardiograf {m}
echocardiographmed.
echokardiografia {f}
echocardiographymed.
echokardiograficzny
echocardiographicmed.
echolalia {f}
echolaliamed.psych.
echolokacja {f}
sonar [echo location]tech.
echopraksja {f}
echopraxiapsych.
edukacja {f}
educationeduk.
edukacja {f} domowa
home educationeduk.
homeschooleduk.
edukacyjny
educational
Edukatorzy [Hans Weingartner]
The EdukatorsfilmF
Edynburg {m}
Edinburghgeogr.
Edyp {m}
Oedipusmitol.
edytor {m} [osob.]
copy editorzawód
edytor {m} tekstu
word processor [text editor]inform.
efedryna {f}
ephedrinechem.farm.
efekt {m} cieplarniany
greenhouse effect [global warming]ekol.meteo.
efekt {m} domina
domino effect
efekt {m} Dopplera [akustyczny]
Doppler effect [acoustic]fiz.
efekt {m} uboczny
side effect
Efekt motyla
The Butterfly Effect [Eric Bress, J. Mackye Gruber]filmF
efektywność {f}
effectiveness
efektywny
efficient
egalitaryzm {m}
egalitarianismpol.socjol.
Egipcjanin {m} [osob.]
Egyptianetno.
Egipcjanka {f}
Egyptian [female]etno.
egipski
Egyptian
Egipt {m}
Egyptgeogr.
egiptolog {m} [osob.]
Egyptologistarcheo.zawód
egiptologia {f}
Egyptologyarcheo.hist.
egiptologiczny
Egyptological
egocentryczka {f}
egocentric [female]
egocentryczny
egocentric
egocentryk {m}
egocentric
egoista {m}
egoist
egoistka {f}
egoist [female]
egoistyczny
egoistic
selfish [egoistic]
egzamin {m}
exam [coll.]
examination [exam]
test [examination]
egzamin {m} pisemny
written exameduk.
egzamin {m} ustny
oral exam [test]eduk.
egzamin {m} wstępny
entrance examination
egzaminator {m} [osob.]
examiner
egzaminatorka {f}
examiner [female]
egzekucja {f}
execution [formal killing]
egzekwowanie {n} prawa
law enforcementprawo
egzemplarz {m}
copy
egzergia {f}
exergyfiz.
egzorcysta {m} [osob.]
exorcist
egzorcystka {f}
exorcist [female]
egzorcyzm {m}
exorcismrelig.
egzotyczny
exotic
egzystencja {f}
existence
egzystencjalista {m} [osob.]
existentialistphilos.
egzystencjalistka {f}
existentialist [female]philos.
egzystencjalizm {m}
existentialismphilos.
egzystencjalny
existentialistphilos.
egzystować [tylko niedok.]
to exist
eikozan {m}
eicosanechem.
icosanechem.
einstein {m} <Es>
einsteinium <Es>chem.
ekierka {f}
set square [Br.]narzęd.
triangle [Am.]narzęd.
ekipa {f}
team
ekipa {f} ratownicza
search party
ekipa {f} ratunkowa
rescue crew [team]
ekipa {f} telewizyjna
camera crewTV
ekolog {m}
environmentalist
ekolog {m} [osob.]
ecologistekol.naukazawód
ekologia {f}
ecologyekol.nauka
ekologia {f} ewolucyjna
evolutionary ecologybiol.ekol.nauka
ekologia {f} leśna
forest ecologyekol.leśn.nauka
ekologia {f} populacyjna
population ecologybiol.ekol.nauka
ekologia {f} rolnicza
agroecologyekol.naukaroln.
ekologiczny
ecological
ekologiczny odcisk {m} stopy
ecological footprintekol.
ekonomicznie
economically
ekonomista {m} [osob.]
economistgospod.zawód
ekosystem {m}
ecosystemekol.
ekosystem {m} lądowy
terrestrial ecosystemekol.
ekran {m}
screen
ekran {m} akustyczny
noise barriermot.
ekscentryczny
eccentric
ekscentryk {m} [osob.]
eccentric
ekscytacja {f}
excitement
ekscytujący
exciting
ekshibicjonista {m} [osob.]
exhibitionistpsych.
ekshibicjonizm {m}
exhibitionismpsych.
ekshumacja {f}
exhumation
ekskomunika {f}
excommunicationrelig.
eksodus {m} [masowe wyjście]
exodus [departure en masse]
ekspansja {f}
expansion
ekspansja {f} terytorialna
territorial expansion
ekspansjonizm {m}
expansionismpol.
ekspatriacja {f}
expatriationpol.
internet
e-mailowo
via email
mitol.
Echo {f}
Echo [Greek mountain nymph]
echo {n}echo
med.
echokardiograf {m}
echocardiograph
med.
echokardiografia {f}
echocardiography
med.
echokardiograficzny
echocardiographic
med.psych.
echolalia {f}
echolalia
tech.
echolokacja {f}
sonar [echo location]
psych.
echopraksja {f}
echopraxia
eduk.
edukacja {f}
education
eduk.
edukacja {f} domowa
home education
eduk.
edukacja {f} domowa
homeschool
edukacyjnyeducational
filmF
Edukatorzy [Hans Weingartner]
The Edukators
geogr.
Edynburg {m}
Edinburgh
mitol.
Edyp {m}
Oedipus
zawód
edytor {m} [osob.]
copy editor
inform.
edytor {m} tekstu
word processor [text editor]
chem.farm.
efedryna {f}
ephedrine
ekol.meteo.
efekt {m} cieplarniany
greenhouse effect [global warming]
efekt {m} dominadomino effect
fiz.
efekt {m} Dopplera [akustyczny]
Doppler effect [acoustic]
efekt {m} ubocznyside effect
filmF
Efekt motyla
The Butterfly Effect [Eric Bress, J. Mackye Gruber]
efektywność {f}effectiveness
efektywnyefficient
pol.socjol.
egalitaryzm {m}
egalitarianism
etno.
Egipcjanin {m} [osob.]
Egyptian
etno.
Egipcjanka {f}
Egyptian [female]
egipskiEgyptian
geogr.
Egipt {m}
Egypt
archeo.zawód
egiptolog {m} [osob.]
Egyptologist
archeo.hist.
egiptologia {f}
Egyptology
egiptologicznyEgyptological
egocentryczka {f}egocentric [female]
egocentrycznyegocentric
egocentryk {m}egocentric
egoista {m}egoist
egoistka {f}egoist [female]
egoistycznyegoistic
egoistycznyselfish [egoistic]
egzamin {m}exam [coll.]
egzamin {m}examination [exam]
egzamin {m}test [examination]
eduk.
egzamin {m} pisemny
written exam
eduk.
egzamin {m} ustny
oral exam [test]
egzamin {m} wstępnyentrance examination
egzaminator {m} [osob.]examiner
egzaminatorka {f}examiner [female]
egzekucja {f}execution [formal killing]
prawo
egzekwowanie {n} prawa
law enforcement
egzemplarz {m}copy
fiz.
egzergia {f}
exergy
egzorcysta {m} [osob.]exorcist
egzorcystka {f}exorcist [female]
relig.
egzorcyzm {m}
exorcism
egzotycznyexotic
egzystencja {f}existence
philos.
egzystencjalista {m} [osob.]
existentialist
philos.
egzystencjalistka {f}
existentialist [female]
philos.
egzystencjalizm {m}
existentialism
philos.
egzystencjalny
existentialist
egzystować [tylko niedok.]to exist
chem.
eikozan {m}
eicosane
chem.
eikozan {m}
icosane
chem.
einstein {m} <Es>
einsteinium <Es>
narzęd.
ekierka {f}
set square [Br.]
narzęd.
ekierka {f}
triangle [Am.]
ekipa {f}team
ekipa {f} ratowniczasearch party
ekipa {f} ratunkowarescue crew [team]
TV
ekipa {f} telewizyjna
camera crew
ekolog {m}environmentalist
ekol.naukazawód
ekolog {m} [osob.]
ecologist
ekol.nauka
ekologia {f}
ecology
biol.ekol.nauka
ekologia {f} ewolucyjna
evolutionary ecology
ekol.leśn.nauka
ekologia {f} leśna
forest ecology
biol.ekol.nauka
ekologia {f} populacyjna
population ecology
ekol.naukaroln.
ekologia {f} rolnicza
agroecology
ekologicznyecological
ekol.
ekologiczny odcisk {m} stopy
ecological footprint
ekonomicznieeconomically
gospod.zawód
ekonomista {m} [osob.]
economist
ekol.
ekosystem {m}
ecosystem
ekol.
ekosystem {m} lądowy
terrestrial ecosystem
ekran {m}screen
mot.
ekran {m} akustyczny
noise barrier
ekscentrycznyeccentric
ekscentryk {m} [osob.]eccentric
ekscytacja {f}excitement
ekscytującyexciting
psych.
ekshibicjonista {m} [osob.]
exhibitionist
psych.
ekshibicjonizm {m}
exhibitionism
ekshumacja {f}exhumation
relig.
ekskomunika {f}
excommunication
eksodus {m} [masowe wyjście]exodus [departure en masse]
ekspansja {f}expansion
ekspansja {f} terytorialnaterritorial expansion
pol.
ekspansjonizm {m}
expansionism
pol.
ekspatriacja {f}
expatriation
Page 1 of 4 for the letter E in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024