Page 1 of 5 for the letter F in the Polish-English dictionary
fabryka {f}
factory
plant [Am.]
fabryka {f} bomb
bomb factorywoj.
fabryka {f} konserw
canneryhandel
canning factoryhandel
fabryka {f} papieru
paper millhandel
fabryka {f} zbrojeniowa
ordnance factoryhandeluzbr.
fabrykacja {f}
fabrication
fabrykacja {f} [produkcja]
production [fabrication]handel
fabuła {f}
storyline
synopsis
facet {m}
fellow
facet {m} [pot.] [osob.]
bloke [Br.] [coll.]
guy [coll.]
fachowiec {m} [osob.]
expert
specialist
fagocyt {m}
phagocytebiol.
fajerwerki {m.pl}
fireworks
fajka {f}
pipe [for smoking]
fajka {f} pokoju
peace pipe
fajny [pot.]
hunky-dory [coll.]
fakt {m}
fact
fakt {m} dokonany
fait accompli
faktura {f}
invoicehandel
faktura {f} zaliczkowa
prepayment invoicehandel
fakturować [niedok.]
to invoicehandel
faktycznie
indeed
faktyczny
actual
fala {f}
wave
fala {f} beta
beta wavefiz.
fala {f} pływowa
tidal wave
fala {f} poprzeczna
transverse wavefiz.
fala {f} przestępstw
crime wave
fala {f} radiowa
radio wavetech.
fala {f} sejsmiczna
seismic wavegeol.
fala {f} uderzeniowa
shock wave
falbana {f}
ruffle [frill]odzież
falisty
wavy
Falklandy {pl}
Falkland Islandsgeogr.
falochron {m}
breakwaternaut.
groin [Am.]
groyne [Br.]
falstart {m}
false startsport
falszywy alarm {m}
false alarm
fałd {m}
fold
fałda {f}
crease [fold]
fold
fałszerstwo {n}
forgeryprawosztukawaluta
fałszerz {m} [osob.]
counterfeiterprawo
forgerprawo
fałszować [niedok.]
to fake
fałszować [niedok.] [dokumenty]
to forge [document, signature]
fałszować [niedok.] księgi rachunkowe
to cook the books [fig.] [coll.]
fałszować [niedok.] rachunki firmy
to cook the books [fig.]
fałszować dokument [niedok.]
to tamper with a document
fałszywa skromność {f}
coyness
fałszywe zeznanie {n}
fraudulent statementprawo
fałszywi przyjaciele {m.pl} [osob.] [przen.]
false friends [fig.]gramat.
fałszywość {f}
falsity
fałszywy
bogus
false
fałszywy [podrobiony]
fake
fałszywy przyjaciel {m}
fair-weather friend
fan {m} [wielbiciel]
fan [admirer]
fanaberia {f}
fad
whim
fanatyczka {f}
fanatic [female]
fanatycznie
fanatically
fanatyczny
fanatical
fanatyk {m} [osob.]
fanatic
fanatyzm {m}
fanaticism
fanklub {m}
fan club
fantastyczny
awesome [coll.]
fabulous
fantastic
fantastyka {f} naukowa
science fictionlit.
fantazja {f}
fancy
imagination
Faon {m}
Phaonmitol.
faraon {m}
pharaoh
farba {f} do włosów
hair dye
farba {f} olejna
oil paint
farbiarz {m} [osob.]
dyerzawód
farbować [niedok.]
to dye
Farerka {f}
Faeroese [female]etno.
Faroese [female]etno.
farma {f}
farm
farmacja {f}
pharmacyeduk.farm.nauka
farmakologia {f}
pharmacologyfarm.nauka
farmakologicznie
pharmacologically
farmakologiczny
pharmacologicalmed.
farmer {m} [osob.]
farmerroln.zawód
farsz {m}
stuffinggastr.
fartuch {m}
apronodzież
pinaforeodzież
faryzeusz {m} [osob.]
Phariseebibl.hist.relig.
fasada {f} [budynku]
facadearch.
fascynacja {f}
fascination
fascynujący
fascinating
fasola {f}
beangastr.
fabryka {f}factory
fabryka {f}plant [Am.]
woj.
fabryka {f} bomb
bomb factory
handel
fabryka {f} konserw
cannery
handel
fabryka {f} konserw
canning factory
handel
fabryka {f} papieru
paper mill
handeluzbr.
fabryka {f} zbrojeniowa
ordnance factory
fabrykacja {f}fabrication
handel
fabrykacja {f} [produkcja]
production [fabrication]
fabuła {f}storyline
fabuła {f}synopsis
facet {m}fellow
facet {m} [pot.] [osob.]bloke [Br.] [coll.]
facet {m} [pot.] [osob.]guy [coll.]
fachowiec {m} [osob.]expert
fachowiec {m} [osob.]specialist
biol.
fagocyt {m}
phagocyte
fajerwerki {m.pl}fireworks
fajka {f}pipe [for smoking]
fajka {f} pokojupeace pipe
fajny [pot.]hunky-dory [coll.]
fakt {m}fact
fakt {m} dokonanyfait accompli
handel
faktura {f}
invoice
handel
faktura {f} zaliczkowa
prepayment invoice
handel
fakturować [niedok.]
to invoice
faktycznieindeed
faktycznyactual
fala {f}wave
fiz.
fala {f} beta
beta wave
fala {f} pływowatidal wave
fiz.
fala {f} poprzeczna
transverse wave
fala {f} przestępstwcrime wave
tech.
fala {f} radiowa
radio wave
geol.
fala {f} sejsmiczna
seismic wave
fala {f} uderzeniowashock wave
odzież
falbana {f}
ruffle [frill]
falistywavy
geogr.
Falklandy {pl}
Falkland Islands
naut.
falochron {m}
breakwater
falochron {m}groin [Am.]
falochron {m}groyne [Br.]
sport
falstart {m}
false start
falszywy alarm {m}false alarm
fałd {m}fold
fałda {f}crease [fold]
fałda {f}fold
prawosztukawaluta
fałszerstwo {n}
forgery
prawo
fałszerz {m} [osob.]
counterfeiter
prawo
fałszerz {m} [osob.]
forger
fałszować [niedok.]to fake
fałszować [niedok.] [dokumenty]to forge [document, signature]
fałszować [niedok.] księgi rachunkoweto cook the books [fig.] [coll.]
fałszować [niedok.] rachunki firmyto cook the books [fig.]
fałszować dokument [niedok.]to tamper with a document
fałszywa skromność {f}coyness
prawo
fałszywe zeznanie {n}
fraudulent statement
gramat.
fałszywi przyjaciele {m.pl} [osob.] [przen.]
false friends [fig.]
fałszywość {f}falsity
fałszywybogus
fałszywyfalse
fałszywy [podrobiony]fake
fałszywy przyjaciel {m}fair-weather friend
fan {m} [wielbiciel]fan [admirer]
fanaberia {f}fad
fanaberia {f}whim
fanatyczka {f}fanatic [female]
fanatyczniefanatically
fanatycznyfanatical
fanatyk {m} [osob.]fanatic
fanatyzm {m}fanaticism
fanklub {m}fan club
fantastycznyawesome [coll.]
fantastycznyfabulous
fantastycznyfantastic
lit.
fantastyka {f} naukowa
science fiction
fantazja {f}fancy
fantazja {f}imagination
mitol.
Faon {m}
Phaon
faraon {m}pharaoh
farba {f} do włosówhair dye
farba {f} olejnaoil paint
zawód
farbiarz {m} [osob.]
dyer
farbować [niedok.]to dye
etno.
Farerka {f}
Faeroese [female]
etno.
Farerka {f}
Faroese [female]
farma {f}farm
eduk.farm.nauka
farmacja {f}
pharmacy
farm.nauka
farmakologia {f}
pharmacology
farmakologiczniepharmacologically
med.
farmakologiczny
pharmacological
roln.zawód
farmer {m} [osob.]
farmer
gastr.
farsz {m}
stuffing
odzież
fartuch {m}
apron
odzież
fartuch {m}
pinafore
bibl.hist.relig.
faryzeusz {m} [osob.]
Pharisee
arch.
fasada {f} [budynku]
facade
fascynacja {f}fascination
fascynującyfascinating
gastr.
fasola {f}
bean
Page 1 of 5 for the letter F in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023