Page 1 of 5 for the letter J in the Polish-English dictionary
ja
I
[acc.]
her
Ja też nie!
Me neither! [coll.]
Ja też nie.
Neither do I.
jabłko {n}
apple [Malus domestica]
jabłko {n} Adama
Adam's apple [Prominentia laryngea]anat.
jabłoń {f}
apple treebot.gastr.T
jacht {m}
yachtnaut.
jad {m}
poison
venom
jadalnia {f}
dining area
dining room
jadłospis {m}
bill of fare [menu] [dated]
menu
jadłowstręt {m} psychiczny
anorexia nervosamed.
jadowity
poisonous
jadowity wąż {m}
venomous snakezool.T
jądra {n.pl}
testiclesanat.
jądro {m} [atomowe]
nucleus [atomic]fiz.
jądro {n} [u mężczyzny]
testicleanat.
jądro {n} [ziarno]
kernel
Jądro ciemności
Heart of Darkness [Joseph Conrad]lit.F
jagnię {n}
lamb [living]roln.zool.
jagnięcina {f}
lamb [meat]gastr.
jagoda {f}
berry
jaguar {m} [Panthera onca]
jaguarzool.T
jaja {n.pl} w proszku
dried eggs [powdered]gastr.
jajecznica {f}
scrambled egggastr.
scrambled eggs {pl}gastr.
jajka {n.pl} sadzone
eggs sunny-side upgastr.
jajko {n}
egggastr.
jajko {n} na miękko
soft-boiled egggastr.
jajko {n} na twardo
hard-boiled egggastr.
jajko {n} sadzone
fried egggastr.
jajko {n} w koszulkach
poached egggastr.
jajnik {m}
ovaryanat.
jajowaty
ovoid
jak
how
like
Jak (on) się ma?
How's he doing?
Jak długo to potrwa?
How long will it take?
jak dotąd
as yet
so far
jak gdyby
as if
jak już
once [after, when]
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie
Tit for tat
Jak leci?
Wassup? [spv.] [sl.]
Jak masz na imię?
What's your [first] name?
jak można najlepiej
as well as possible
jak najprędzej
as soon as possible
jak najwcześniej
as early as possible
jak przedtem
as before
Jak się czujesz?
How do you feel?
Jak się masz?
How are you?
Jak się mówi po niemiecku / angielsku ... ?
How do you say ... in German / English?
Jak się nazywasz?
What's your name? [esp. when asking for last name / all names]
Jak śmiesz!
How dare you!
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
As you sow, so you shall reap.przysł.
Jak tam dojdę?
How do I get there?
Jak to jest, że ... ?
How come ... ?
Jak w zwierciadle [Ingmar Bergman]
Through a Glass DarklyfilmF
jak zawsze
as always
jak zazwyczaj
as usual
Jaka jest pogoda?
What's the weather like?
Jaka szkoda!
What a pity!
jakby
sort of
Jakbyś nie zauważył...
In case you didn't notice...
Jaki jest dzisiaj dzień?
What day is it today?
Jakie ma pan / pani kwalifikacje? [formal form]
What qualifications do you have?
Jakie masz kwalifikacje? [familiar form]
What qualifications do you have?
jakikolwiek
any kind
jakim cudem
how on earth
jakoś
somehow
jakość {f}
quality
jakość {f} gospodarcza
economic qualityhandeltech.
jakość {f} powietrza
air qualityekol.tech.
jakościowa różnica {f}
difference in qualitygospod.
jałmużna {f}
charity [alms]
jałmużnik {m} [osob.]
almonerzawód
jałowcowy
juniper
jałowiec {m}
juniper (tree)bot.T
jałówka {f}
heiferroln.zool.
jałowy
antiseptic [sterile]med.
sterile [land]
jałowy [nieurodzajny]
barrenroln.
jałowy [ziemia]
infertile [land]
jama {f} [dół]
pit [hole]
jama {f} [kotlina]
hollow
jama {f} [nora]
burrow
jama {f} ciała
(body) cavityanat.
jama {f} nosowa
nasal cavityanat.
jama {f} serca
cardiac chamberanat.
Jamajczyk {m} [osob.]
Jamaicanetno.
Jamajka {f}
Jamaicageogr.
Jamaican [female]etno.
jamajski
Jamaican
jamnik {m}
dachshundzool.T
Jan Baptysta {m}
(Saint) John the Baptistrelig.
Jan Chrzciciel {m}
(Saint) John the Baptistrelig.
Jan Kalwin {m}
John Calvinrelig.
jaI
[acc.]her
Ja też nie!Me neither! [coll.]
Ja też nie.Neither do I.
jabłko {n}apple [Malus domestica]
anat.
jabłko {n} Adama
Adam's apple [Prominentia laryngea]
bot.gastr.T
jabłoń {f}
apple tree
naut.
jacht {m}
yacht
jad {m}poison
jad {m}venom
jadalnia {f}dining area
jadalnia {f}dining room
jadłospis {m}bill of fare [menu] [dated]
jadłospis {m}menu
med.
jadłowstręt {m} psychiczny
anorexia nervosa
jadowitypoisonous
zool.T
jadowity wąż {m}
venomous snake
anat.
jądra {n.pl}
testicles
fiz.
jądro {m} [atomowe]
nucleus [atomic]
anat.
jądro {n} [u mężczyzny]
testicle
jądro {n} [ziarno]kernel
lit.F
Jądro ciemności
Heart of Darkness [Joseph Conrad]
roln.zool.
jagnię {n}
lamb [living]
gastr.
jagnięcina {f}
lamb [meat]
jagoda {f}berry
zool.T
jaguar {m} [Panthera onca]
jaguar
gastr.
jaja {n.pl} w proszku
dried eggs [powdered]
gastr.
jajecznica {f}
scrambled egg
gastr.
jajecznica {f}
scrambled eggs {pl}
gastr.
jajka {n.pl} sadzone
eggs sunny-side up
gastr.
jajko {n}
egg
gastr.
jajko {n} na miękko
soft-boiled egg
gastr.
jajko {n} na twardo
hard-boiled egg
gastr.
jajko {n} sadzone
fried egg
gastr.
jajko {n} w koszulkach
poached egg
anat.
jajnik {m}
ovary
jajowatyovoid
jakhow
jaklike
Jak (on) się ma?How's he doing?
Jak długo to potrwa?How long will it take?
jak dotądas yet
jak dotądso far
jak gdybyas if
jak jużonce [after, when]
Jak Kuba Bogu, tak Bóg KubieTit for tat
Jak leci?Wassup? [spv.] [sl.]
Jak masz na imię?What's your [first] name?
jak można najlepiejas well as possible
jak najprędzejas soon as possible
jak najwcześniejas early as possible
jak przedtemas before
Jak się czujesz?How do you feel?
Jak się masz?How are you?
Jak się mówi po niemiecku / angielsku ... ?How do you say ... in German / English?
Jak się nazywasz?What's your name? [esp. when asking for last name / all names]
Jak śmiesz!How dare you!
przysł.
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
As you sow, so you shall reap.
Jak tam dojdę?How do I get there?
Jak to jest, że ... ?How come ... ?
filmF
Jak w zwierciadle [Ingmar Bergman]
Through a Glass Darkly
jak zawszeas always
jak zazwyczajas usual
Jaka jest pogoda?What's the weather like?
Jaka szkoda!What a pity!
jakbysort of
Jakbyś nie zauważył...In case you didn't notice...
Jaki jest dzisiaj dzień?What day is it today?
Jakie ma pan / pani kwalifikacje? [formal form]What qualifications do you have?
Jakie masz kwalifikacje? [familiar form]What qualifications do you have?
jakikolwiekany kind
jakim cudemhow on earth
jakośsomehow
jakość {f}quality
handeltech.
jakość {f} gospodarcza
economic quality
ekol.tech.
jakość {f} powietrza
air quality
gospod.
jakościowa różnica {f}
difference in quality
jałmużna {f}charity [alms]
zawód
jałmużnik {m} [osob.]
almoner
jałowcowyjuniper
bot.T
jałowiec {m}
juniper (tree)
roln.zool.
jałówka {f}
heifer
med.
jałowy
antiseptic [sterile]
jałowysterile [land]
roln.
jałowy [nieurodzajny]
barren
jałowy [ziemia]infertile [land]
jama {f} [dół]pit [hole]
jama {f} [kotlina]hollow
jama {f} [nora]burrow
anat.
jama {f} ciała
(body) cavity
anat.
jama {f} nosowa
nasal cavity
anat.
jama {f} serca
cardiac chamber
etno.
Jamajczyk {m} [osob.]
Jamaican
geogr.
Jamajka {f}
Jamaica
etno.
Jamajka {f}
Jamaican [female]
jamajskiJamaican
zool.T
jamnik {m}
dachshund
relig.
Jan Baptysta {m}
(Saint) John the Baptist
relig.
Jan Chrzciciel {m}
(Saint) John the Baptist
relig.
Jan Kalwin {m}
John Calvin
Page 1 of 5 for the letter J in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024