Page 1 of 12 for the letter R in the Polish-English dictionary
rabat {m}
rebate [refund, discount]handel
rabat {m} gotówkowy
cash discounthandel
rabat {m} hurtowy
bulk discounthandel
trade discounthandel
rabata {f}
flower-bed
rabin {m} [osob.]
rabbirelig.zawód
rabinat {m}
rabbinaterelig.
rabunek {m}
robbery
rabuś {m}
mugger
rabuś {m} [osob.]
robber
raca {f}
flare [light signal]
rachunek {m}
bill [account]
bill [check, tab, account]
invoicehandel
receipt [for payment]handel
rachunek {m} [konto]
accountbank.handel
rachunek {m} bieżący
checking account [Am.]bank.
current accountbank.
rachunek {m} całkowy
integral calculusmat.
rachunek {m} martwy
dormant accounthandel
inactive accounthandel
rachunek {m} oszczędnościowy
savings­ accountbank.
rachunek {m} różniczkowy
differential calculusmat.
rachunek {m} za prąd
electricity account
electricity bill
rachunek {m} zysków i strat
income statement [esp. Am.]bank.
profit and loss account [Br.]bank.
Rachunek wynosi 20 $.
The bill added up to $20.
rachunkowość {f}
accountancybank.
Racja jest po stronie silniejszego.
Might is right.przysł.
racjonalista {m} [osob.]
rationalistphilos.
racjonalizacja {f}
rationalization
racjonalizm {m}
rationalismphilos.
racjonowanie {n} pożywienia
food rationing
rączak {m} (zwyczajny) [Cursorius cursor]
cream-colored course [Am.]ptakT
cream-coloured course [Br.]ptakT
raczej
rather
sort of [rather]
raczej ... niż ...
rather... than...
raczej nie
rather not
raczej niż
rather than
rączka {f} [uchwyt]
handle
raczkować [niedok.]
to crawl [infant]
to creep [Am.] [infant]
rączy [szybki]
fleet of foot
rad {m} <Ra>
radium <Ra>chem.fiz.
rada {f} [porada]
advice
Rada {f} Bezpieczeństwa ONZ
Security Council [UN]pol.
Rada {f} Europejska
European CouncilUE
Rada {f} Europy
Council of EuropeUE
rada {f} kierowników
board of directorsadminhandel
rada {f} miejska
city counciladmin
Rada {f} Unii Europejskiej
Council of the European UnionUE
radar {m}
radartech.
radarowy
radartech.
radca {m} prawny
lawyerprawo
legal advisorprawo
radikulopatia {f}
radiculopathymed.
radio {n}
radio
radio {n} [odbiornik]
wireless [Br.] [dated]
radio {n} samochodowe
car radiomot.tech.
radio {n} tranzystorowe
transistor radio [dated]tech.
radio {n} z budzikiem
radio alarm
radioaktywność {f}
radioactivityfiz.nukl.
radioamator {m}
(radio) ham [coll.] [amateur wireless operator]tech.TV
radioastronomia {f}
radio astronomyastron.nauka
radiobudzik {m}
clock radiozegary
radiografia {f}
radiography
radioizotop {m}
radioisotopechem.
radiokomunikacja {f}
radiocommunicationtech.
radiolatarnia {f}
(radio) beaconlot.naut.
radio beaconlot.naut.tech.
radiolatarnia {f} radarowa
radar beaconlot.naut.
radioliza {f}
radiolysischem.
radiolog {m} [osob.]
radiologistmed.zawód
radiologia {f}
radiologymed.nauka
radiologiczny
radiological
radiolokacja {f}
radiolocationtech.
radionawigacja {f}
radionavigation
radioodbiornik {m}
radio receivertech.
radiostacja {f}
radio stationtech.TV
radiostacja {f} [aparat]
radio receivertech.TV
radioteleskop {m}
radio telescopeastron.
radioterapia {f}
radiation therapymed.
radiotherapymed.
radiowóz {m}
police car [radio car]mot.
radna {f}
councilor [Am.] [female] [town, city]admin
radny {m} [osob.]
aldermanadmin
councillor [Br.] [town, city]admin
Radom {m}
Radomgeogr.
radon {m} <Rn>
radon <Rn>chem.
radość {f}
delight
exhilaration
joy
radośnie
gladly
happily
joyfully
radosny
cheerful
exhilarating
jolly
handel
rabat {m}
rebate [refund, discount]
handel
rabat {m} gotówkowy
cash discount
handel
rabat {m} hurtowy
bulk discount
handel
rabat {m} hurtowy
trade discount
rabata {f}flower-bed
relig.zawód
rabin {m} [osob.]
rabbi
relig.
rabinat {m}
rabbinate
rabunek {m}robbery
rabuś {m}mugger
rabuś {m} [osob.]robber
raca {f}flare [light signal]
rachunek {m}bill [account]
rachunek {m}bill [check, tab, account]
handel
rachunek {m}
invoice
handel
rachunek {m}
receipt [for payment]
bank.handel
rachunek {m} [konto]
account
bank.
rachunek {m} bieżący
checking account [Am.]
bank.
rachunek {m} bieżący
current account
mat.
rachunek {m} całkowy
integral calculus
handel
rachunek {m} martwy
dormant account
handel
rachunek {m} martwy
inactive account
bank.
rachunek {m} oszczędnościowy
savings­ account
mat.
rachunek {m} różniczkowy
differential calculus
rachunek {m} za prądelectricity account
rachunek {m} za prądelectricity bill
bank.
rachunek {m} zysków i strat
income statement [esp. Am.]
bank.
rachunek {m} zysków i strat
profit and loss account [Br.]
Rachunek wynosi 20 $.The bill added up to $20.
bank.
rachunkowość {f}
accountancy
przysł.
Racja jest po stronie silniejszego.
Might is right.
philos.
racjonalista {m} [osob.]
rationalist
racjonalizacja {f}rationalization
philos.
racjonalizm {m}
rationalism
racjonowanie {n} pożywieniafood rationing
ptakT
rączak {m} (zwyczajny) [Cursorius cursor]
cream-colored course [Am.]
ptakT
rączak {m} (zwyczajny) [Cursorius cursor]
cream-coloured course [Br.]
raczejrather
raczejsort of [rather]
raczej ... niż ...rather... than...
raczej nierather not
raczej niżrather than
rączka {f} [uchwyt]handle
raczkować [niedok.]to crawl [infant]
raczkować [niedok.]to creep [Am.] [infant]
rączy [szybki]fleet of foot
chem.fiz.
rad {m} <Ra>
radium <Ra>
rada {f} [porada]advice
pol.
Rada {f} Bezpieczeństwa ONZ
Security Council [UN]
UE
Rada {f} Europejska
European Council
UE
Rada {f} Europy
Council of Europe
adminhandel
rada {f} kierowników
board of directors
admin
rada {f} miejska
city council
UE
Rada {f} Unii Europejskiej
Council of the European Union
tech.
radar {m}
radar
tech.
radarowy
radar
prawo
radca {m} prawny
lawyer
prawo
radca {m} prawny
legal advisor
med.
radikulopatia {f}
radiculopathy
radio {n}radio
radio {n} [odbiornik]wireless [Br.] [dated]
mot.tech.
radio {n} samochodowe
car radio
tech.
radio {n} tranzystorowe
transistor radio [dated]
radio {n} z budzikiemradio alarm
fiz.nukl.
radioaktywność {f}
radioactivity
tech.TV
radioamator {m}
(radio) ham [coll.] [amateur wireless operator]
astron.nauka
radioastronomia {f}
radio astronomy
zegary
radiobudzik {m}
clock radio
radiografia {f}radiography
chem.
radioizotop {m}
radioisotope
tech.
radiokomunikacja {f}
radiocommunication
lot.naut.
radiolatarnia {f}
(radio) beacon
lot.naut.tech.
radiolatarnia {f}
radio beacon
lot.naut.
radiolatarnia {f} radarowa
radar beacon
chem.
radioliza {f}
radiolysis
med.zawód
radiolog {m} [osob.]
radiologist
med.nauka
radiologia {f}
radiology
radiologicznyradiological
tech.
radiolokacja {f}
radiolocation
radionawigacja {f}radionavigation
tech.
radioodbiornik {m}
radio receiver
tech.TV
radiostacja {f}
radio station
tech.TV
radiostacja {f} [aparat]
radio receiver
astron.
radioteleskop {m}
radio telescope
med.
radioterapia {f}
radiation therapy
med.
radioterapia {f}
radiotherapy
mot.
radiowóz {m}
police car [radio car]
admin
radna {f}
councilor [Am.] [female] [town, city]
admin
radny {m} [osob.]
alderman
admin
radny {m} [osob.]
councillor [Br.] [town, city]
geogr.
Radom {m}
Radom
chem.
radon {m} <Rn>
radon <Rn>
radość {f}delight
radość {f}exhilaration
radość {f}joy
radośniegladly
radośniehappily
radośniejoyfully
radosnycheerful
radosnyexhilarating
radosnyjolly
Page 1 of 12 for the letter R in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023