Page 1 of 27 for the letter S in the Polish-English dictionary
sabat {m} czarownic
coven
sabot {m}
sabotodzież
sabotaż {m}
sabotage
sabotażysta {m} [osob.]
saboteur
sabotażystka {f}
saboteur [female]
sacharoza {f}
saccharosechem.
sucrosechem.gastr.
sad {m}
orchard
sąd {m} [instytucja]
court [of justice]
sąd {m} apelacyjny
Court of Appealprawo
sąd {m} arbitrażowy
Arbitration Courtprawo
sąd {m} dla nieletnich
juvenile courtprawo
sąd {m} karny
criminal courtprawo
Sąd {m} Najwyższy
High Court [Br.]prawo
Supreme Court [Am.]prawo
sąd {m} okręgowy
district courtprawo
Sąd {m} Ostateczny
Last Judgmentrelig.
sąd {m} polubowny
arbitration courtprawo
sąd {m} rejonowy
local courtprawo
sąd {m} rejonowy <SR>
district courtprawo
sad {m} wiśniowy
cherry orchardroln.
sadomasochizm {m}
sadomasochism <S&M, SM, S/M>psych.
sądowy
forensicprawo
judicialprawo
sadyzm {m}
sadismpsych.
sadza {f}
soot
sądząc po czymś
judging from/by sth.
sadzonka {f}
seedlingbot.
safari {n}
safaripodróż
safian {m}
morocco (leather)
sago {n}
sagogastr.
Sahara {f}
Saharageogr.
sakrament {m} [rytuał]
sacrament [ritual]relig.
sakrament {m} bierzmowania
sacrament of confirmationrelig.
sakrament {m} chrztu
sacrament of baptismrelig.
sakrament {m} ciała i krwi
Eucharistrelig.
sakrament {m} małżeństwa
sacrament of marriagerelig.
sacrament of matrimonyrelig.
sakrament {m} pokuty
sacrament of penancerelig.
saksofonista {m} [osob.]
saxophonistmuz.
sala {f} [w szpitalu]
ward [hospital]
sala {f} balowa
ballroombud.taniec
sala {f} gimnastyczna
gymnasium [hall]sport
sala {f} koncertowa
concert hall
sala {f} konferencyjna
conference room
sala {f} operacyjna
operating theatre [Br.]med.
surgery [Am.]med.
sala {f} restauracyjna [w hotelu]
dining area [esp. in hotel]
sala {f} sądowa
courtroomprawo
sala {f} taneczna
dance hallbud.taniec
sala {f} wykładowa
lecture room
salafizm {m}
Salafi movementpol.relig.
Salafismpol.relig.
Salafist movementpol.relig.
salamandra {f}
salamanderzool.T
salamandra {f} czarna [Salamandra atra]
Alpine salamanderzool.T
salaterka {f}
salad bowl
saldo {n}
balancebank.
saldo {n} dodatnie na rachunku bieżącym
current account surplusbank.
saldo {n} na koncie
bank balancebank.
saldo {n} rachunku
account balance
saldo {n} ujemne na rachunku bieżącym
current account deficitbank.
salinomycyna {f} [C42H70O11]
salinomycinfarm.
salmonelloza {f}
salmonellosismed.
salmoneloza {f}
salmonellosismed.
Salmoneus {m}
Salmoneusmitol.
Salomon {m}
Solomonbibl.onom.
salon {m} gier
amusement arcade [Br.]gry
salon {m} sprzedaży
showroomhandel
salut {m}
salutewoj.
salutować [niedok.]
to salutewoj.
sałata {f}
lettucegastr.
sałatka {f}
saladgastr.
sałatka {f} owocowa
fruit salad
sałatka {f} ziemniaczana
potato saladgastr.
sam
alone
samar {m} <Sm>
samarium <Sm>chem.
Samaria {f}
Samaria [Shomron]bibl.geogr.
samego siebie
yourself [himself]
samica {f}
female
samiec {m}
male
samo-
self-
Samoa {f}
Samoageogr.
Samoańczyk {m} [osob.]
Samoanetno.
Samoanka {f}
Samoan [female]etno.
samoański
Samoan
samobójca {m}
suicide [person]
samobójczy
suicidal
samobójczyni {f}
suicide [person]
samobójstwo {n}
suicide [action]
samochód {m}
carmot.
motor carmot.
vehiclemot.
samochód {m} dostawczy
light vanmot.
samochód {m} hybrydowy
hybrid carmot.
samochód {m} kempingowy
camper [vehicle]
samochód {m} na pedaly
pedal carzabaw.
samochód {m} pancerny
armored car [Am.] [civilian]mot.
armoured car [Br.] [civilian]mot.
samochód {m} policyjny
police carmot.
sabat {m} czarowniccoven
odzież
sabot {m}
sabot
sabotaż {m}sabotage
sabotażysta {m} [osob.]saboteur
sabotażystka {f}saboteur [female]
chem.
sacharoza {f}
saccharose
chem.gastr.
sacharoza {f}
sucrose
sad {m}orchard
sąd {m} [instytucja]court [of justice]
prawo
sąd {m} apelacyjny
Court of Appeal
prawo
sąd {m} arbitrażowy
Arbitration Court
prawo
sąd {m} dla nieletnich
juvenile court
prawo
sąd {m} karny
criminal court
prawo
Sąd {m} Najwyższy
High Court [Br.]
prawo
Sąd {m} Najwyższy
Supreme Court [Am.]
prawo
sąd {m} okręgowy
district court
relig.
Sąd {m} Ostateczny
Last Judgment
prawo
sąd {m} polubowny
arbitration court
prawo
sąd {m} rejonowy
local court
prawo
sąd {m} rejonowy <SR>
district court
roln.
sad {m} wiśniowy
cherry orchard
psych.
sadomasochizm {m}
sadomasochism <S&M, SM, S/M>
prawo
sądowy
forensic
prawo
sądowy
judicial
psych.
sadyzm {m}
sadism
sadza {f}soot
sądząc po czymśjudging from/by sth.
bot.
sadzonka {f}
seedling
podróż
safari {n}
safari
safian {m}morocco (leather)
gastr.
sago {n}
sago
geogr.
Sahara {f}
Sahara
relig.
sakrament {m} [rytuał]
sacrament [ritual]
relig.
sakrament {m} bierzmowania
sacrament of confirmation
relig.
sakrament {m} chrztu
sacrament of baptism
relig.
sakrament {m} ciała i krwi
Eucharist
relig.
sakrament {m} małżeństwa
sacrament of marriage
relig.
sakrament {m} małżeństwa
sacrament of matrimony
relig.
sakrament {m} pokuty
sacrament of penance
muz.
saksofonista {m} [osob.]
saxophonist
sala {f} [w szpitalu]ward [hospital]
bud.taniec
sala {f} balowa
ballroom
sport
sala {f} gimnastyczna
gymnasium [hall]
sala {f} koncertowaconcert hall
sala {f} konferencyjnaconference room
med.
sala {f} operacyjna
operating theatre [Br.]
med.
sala {f} operacyjna
surgery [Am.]
sala {f} restauracyjna [w hotelu]dining area [esp. in hotel]
prawo
sala {f} sądowa
courtroom
bud.taniec
sala {f} taneczna
dance hall
sala {f} wykładowalecture room
pol.relig.
salafizm {m}
Salafi movement
pol.relig.
salafizm {m}
Salafism
pol.relig.
salafizm {m}
Salafist movement
zool.T
salamandra {f}
salamander
zool.T
salamandra {f} czarna [Salamandra atra]
Alpine salamander
salaterka {f}salad bowl
bank.
saldo {n}
balance
bank.
saldo {n} dodatnie na rachunku bieżącym
current account surplus
bank.
saldo {n} na koncie
bank balance
saldo {n} rachunkuaccount balance
bank.
saldo {n} ujemne na rachunku bieżącym
current account deficit
farm.
salinomycyna {f} [C42H70O11]
salinomycin
med.
salmonelloza {f}
salmonellosis
med.
salmoneloza {f}
salmonellosis
mitol.
Salmoneus {m}
Salmoneus
bibl.onom.
Salomon {m}
Solomon
gry
salon {m} gier
amusement arcade [Br.]
handel
salon {m} sprzedaży
showroom
woj.
salut {m}
salute
woj.
salutować [niedok.]
to salute
gastr.
sałata {f}
lettuce
gastr.
sałatka {f}
salad
sałatka {f} owocowafruit salad
gastr.
sałatka {f} ziemniaczana
potato salad
samalone
chem.
samar {m} <Sm>
samarium <Sm>
bibl.geogr.
Samaria {f}
Samaria [Shomron]
samego siebieyourself [himself]
samica {f}female
samiec {m}male
samo-self-
geogr.
Samoa {f}
Samoa
etno.
Samoańczyk {m} [osob.]
Samoan
etno.
Samoanka {f}
Samoan [female]
samoańskiSamoan
samobójca {m}suicide [person]
samobójczysuicidal
samobójczyni {f}suicide [person]
samobójstwo {n}suicide [action]
mot.
samochód {m}
car
mot.
samochód {m}
motor car
mot.
samochód {m}
vehicle
mot.
samochód {m} dostawczy
light van
mot.
samochód {m} hybrydowy
hybrid car
samochód {m} kempingowycamper [vehicle]
zabaw.
samochód {m} na pedaly
pedal car
mot.
samochód {m} pancerny
armored car [Am.] [civilian]
mot.
samochód {m} pancerny
armoured car [Br.] [civilian]
mot.
samochód {m} policyjny
police car
Page 1 of 27 for the letter S in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024