Page 1 of 8 for the letter U in the Polish-English dictionary
u [+gen.] [kogoś]
at [sb.'s place]
u bram śmierci
at death's door
U progu życia [Ingmar Bergman]
Brink of Life [US title]filmF
So Close to Life [UK title]filmF
ubaw {m}
fun
ubezpieczać [niedok.]
to underwrite
ubezpieczenia {pl}
insurance [line of business]ubez.
insurance industryubez.
ubezpieczenie {n}
insurance
ubezpieczenie {n} bezimienne
group insuranceubez.
ubezpieczenie {n} medyczne
medical insurance
ubezpieczenie {n} na życie
life insurance
ubezpieczenie {n} od pożaru
fire insurance
ubezpieczenie {n} od skutków bezrobocia
unemployment insurance
ubezpieczenie {n} podróżne
travel insurance
ubezpieczenie {n} samochodu
car insurance
ubezpieczenie {n} społeczne
social security [social insurance]admin
ubezpieczenie {n} wypadkowe
accident insurance
ubezpieczenie {n} zdrowotne
health insurance
medical insuranceadminmed.ubez.
ubezpieczony
insured
ubezpieczyć [dok.]
to underwrite
ubezpieczyciel {m} [instytucja]
insurer
ubezpieczyciel {m} [osob.]
underwriterzawód
ubiec kogoś/coś [acc.] [dok.]
to preempt sb./sth.
ubiegać się [tylko niedok.]
to apply
ubiegać się o [+acc.] [niedok.]
to apply for
ubiegły
past
ubierać [niedok.]
to dress
ubierać się [niedok.]
to dress
ubikacja {f}
restroom [Am.]
toilet [Br.]
ubogi
indigent
poor [not wealthy]
scanty
ubój {m}
butchery [slaughter]
ubolewać [niedok.]
to grieve [sorrow]
ubóstwo {n}
indigence
poverty
ubrać [dok.] coś na lewą stronę
to put sth. on inside out [t-shirt, underwear etc.]
ubrać się [dok.]
to dress
ubrania {n.pl} używane
second-hand clothesodzież
ubranie {n}
clothes {pl}odzież
clothingodzież
ubranie {n} cywilne
mufti [Br.]odzieżwoj.
ubranie {n} maskujące
camouflage clothingwoj.
ubranie {n} robocze
work clothingodzież
ubytek {m} [utrata]
loss
ubzdryngolić się [pot.] [dok.]
to get fucked up [Am.] [vulg.]
ucałować [dok.]
to kiss
ucho {n}
ear
uchodźca {m} [osob.]
refugeesocjol.
uchodżca {m} [osob.] ekonomiczny
economic refugeesocjol.
uchodźca {m} [osob.] polityczny
political refugeepol.
uchodźca {m} wewnętrzny [osob.]
internal refugee
uchodźczyni {f}
refugee [female]socjol.
uchwała {f}
resolutionprawo
uchwyt {m}
handle
uchylenie {n} zadłużenia
debts abatementbank.
uchylony [drzwi]
ajar [door]
uciąć [dok.]
to dock [cut, curtail]
uciążliwy
burdensome
oppressive [weather]
troublesome
uciec [dok.]
to escape
uciec się do czegoś [gen.] [dok.]
to stoop to sth.
ucieczka {f}
escape
flight [escape]
uciekać [niedok.]
to escape
uciekać się do czegoś [gen.] [niedok.]
to stoop to sth.
uciekanie {n}
evasion [escape]
uciekinier {m}
escapee
uciekinier {m} [osob.]
absconderprawo
deserterpol.woj.
fugitiveprawo
refugee
uciekinierka {f}
escapee [female]
fugitive [female]
runaway [female]
Uciekł mi autobus.
I missed the bus.
ucieszony
pleased
ucieszyć [dok.]
to delight
uciskać kogoś [acc.] czymś [instr.] [niedok.]
to oppress sb. with sth.
uczciwie
honestly
uczciwy
clean-handed [honest]
honest
uczelnia {f} [pot.] [uniwersytet]
college [Am.]
uczeń {m}
apprentice
pupil [school]
schoolboy
uczennica {f}
schoolgirl
uczep {m} (zwisły) [Bidens cernua]
nodding beggarticks / beggar-ticks {pl} [often treated as sg.]bot.T
nodding bur-marigoldbot.T
uczestnictwo {n}
participation
uczestniczka {f}
participant [female]
uczestniczyć [niedok.]
to attend
uczestniczyć [niedok.] w czymś
to take part in sth.
uczestniczyć [tylko niedok.]
to participate
uczestnik {m}
contributor [participant]
participant
u [+gen.] [kogoś]at [sb.'s place]
u bram śmierciat death's door
filmF
U progu życia [Ingmar Bergman]
Brink of Life [US title]
filmF
U progu życia [Ingmar Bergman]
So Close to Life [UK title]
ubaw {m}fun
ubezpieczać [niedok.]to underwrite
ubez.
ubezpieczenia {pl}
insurance [line of business]
ubez.
ubezpieczenia {pl}
insurance industry
ubezpieczenie {n}insurance
ubez.
ubezpieczenie {n} bezimienne
group insurance
ubezpieczenie {n} medycznemedical insurance
ubezpieczenie {n} na życielife insurance
ubezpieczenie {n} od pożarufire insurance
ubezpieczenie {n} od skutków bezrobociaunemployment insurance
ubezpieczenie {n} podróżnetravel insurance
ubezpieczenie {n} samochoducar insurance
admin
ubezpieczenie {n} społeczne
social security [social insurance]
ubezpieczenie {n} wypadkoweaccident insurance
ubezpieczenie {n} zdrowotnehealth insurance
adminmed.ubez.
ubezpieczenie {n} zdrowotne
medical insurance
ubezpieczonyinsured
ubezpieczyć [dok.]to underwrite
ubezpieczyciel {m} [instytucja]insurer
zawód
ubezpieczyciel {m} [osob.]
underwriter
ubiec kogoś/coś [acc.] [dok.]to preempt sb./sth.
ubiegać się [tylko niedok.]to apply
ubiegać się o [+acc.] [niedok.]to apply for
ubiegłypast
ubierać [niedok.]to dress
ubierać się [niedok.]to dress
ubikacja {f}restroom [Am.]
ubikacja {f}toilet [Br.]
ubogiindigent
ubogipoor [not wealthy]
ubogiscanty
ubój {m}butchery [slaughter]
ubolewać [niedok.]to grieve [sorrow]
ubóstwo {n}indigence
ubóstwo {n}poverty
ubrać [dok.] coś na lewą stronęto put sth. on inside out [t-shirt, underwear etc.]
ubrać się [dok.]to dress
odzież
ubrania {n.pl} używane
second-hand clothes
odzież
ubranie {n}
clothes {pl}
odzież
ubranie {n}
clothing
odzieżwoj.
ubranie {n} cywilne
mufti [Br.]
woj.
ubranie {n} maskujące
camouflage clothing
odzież
ubranie {n} robocze
work clothing
ubytek {m} [utrata]loss
ubzdryngolić się [pot.] [dok.]to get fucked up [Am.] [vulg.]
ucałować [dok.]to kiss
ucho {n}ear
socjol.
uchodźca {m} [osob.]
refugee
socjol.
uchodżca {m} [osob.] ekonomiczny
economic refugee
pol.
uchodźca {m} [osob.] polityczny
political refugee
uchodźca {m} wewnętrzny [osob.]internal refugee
socjol.
uchodźczyni {f}
refugee [female]
prawo
uchwała {f}
resolution
uchwyt {m}handle
bank.
uchylenie {n} zadłużenia
debts abatement
uchylony [drzwi]ajar [door]
uciąć [dok.]to dock [cut, curtail]
uciążliwyburdensome
uciążliwyoppressive [weather]
uciążliwytroublesome
uciec [dok.]to escape
uciec się do czegoś [gen.] [dok.]to stoop to sth.
ucieczka {f}escape
ucieczka {f}flight [escape]
uciekać [niedok.]to escape
uciekać się do czegoś [gen.] [niedok.]to stoop to sth.
uciekanie {n}evasion [escape]
uciekinier {m}escapee
prawo
uciekinier {m} [osob.]
absconder
pol.woj.
uciekinier {m} [osob.]
deserter
prawo
uciekinier {m} [osob.]
fugitive
uciekinier {m} [osob.]refugee
uciekinierka {f}escapee [female]
uciekinierka {f}fugitive [female]
uciekinierka {f}runaway [female]
Uciekł mi autobus.I missed the bus.
ucieszonypleased
ucieszyć [dok.]to delight
uciskać kogoś [acc.] czymś [instr.] [niedok.]to oppress sb. with sth.
uczciwiehonestly
uczciwyclean-handed [honest]
uczciwyhonest
uczelnia {f} [pot.] [uniwersytet]college [Am.]
uczeń {m}apprentice
uczeń {m}pupil [school]
uczeń {m}schoolboy
uczennica {f}schoolgirl
bot.T
uczep {m} (zwisły) [Bidens cernua]
nodding beggarticks / beggar-ticks {pl} [often treated as sg.]
bot.T
uczep {m} (zwisły) [Bidens cernua]
nodding bur-marigold
uczestnictwo {n}participation
uczestniczka {f}participant [female]
uczestniczyć [niedok.]to attend
uczestniczyć [niedok.] w czymśto take part in sth.
uczestniczyć [tylko niedok.]to participate
uczestnik {m}contributor [participant]
uczestnik {m}participant
Page 1 of 8 for the letter U in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024