Page 1 of 22 for the letter W in the Polish-English dictionary
w [+acc.]
into
w [+loc.] [+acc.]
in
inside
w 2000 roku
in 2000
w 2009 roku
in 2009
w Afryce
in Africageogr.
w Ameryce
in Americageogr.
w Anglii
in Englandgeogr.
w areszcie śledczym
in custodyprawo
on remandprawo
w Austrii
in Austriageogr.
w biały dzień
in broad daylight
w Białymstoku
in Białystokgeogr.
w błogiej nieświadomości
blissfully unaware
w Brukseli
in Brusselsgeogr.
w Chinach
in Chinageogr.
w chwili nieuwagi
in an unguarded moment
w ciągu
within [in the course of a period of time]
w ciągu (jednego) tygodnia
within a week
w ciągu doby
within 24 hours
w ciąży
pregnant
w cieniu kogoś [gen.] / czegoś [gen.]
in the shadow of sb./sth.
w Czechach
in the Czech Republicgeogr.
w czerwcu
in June
w czterech egzemplarzach
in quadruplicate
W czym mogę pomóc?
How can I help you?
What can I do for you?
w dali
in the distance
w Danii
in Denmarkgeogr.
w defensywie
on the defensive [pred.]
w desperacji
in despair [postpos.] [pred.]
w dni powszednie
on weekdays
w dobrej wierze
in good faith
w dół
downwards
w dół rzeki
downstream
w domu
at home
w dostatku
in clover [coll.] [wealthy]
w duchu
in one's mind
inwardly
w dwóch egzemplarzach
in duplicate
w Egipcie
in Egyptgeogr.
w Gdańsku
in Gdańskgeogr.
w głąb kraju
upcountry
w głębi lasu
in the depths of the forest
w głębi serca
at heart
w górę
up
w górę rzeki
upstream
w granicach ludzkich możliwości
humanly possible
w Grecji
in Greecegeogr.
w grudniu
in December
w gruncie rzeczy
actually
w gruzach
in ruins
w Hiszpanii
in Spaingeogr.
w imię kogoś/czegoś [gen.]
in the name of sb./sth.
on behalf of sb./sth.
w imieniu [+gen.]
on behalf of
w Indiach
in Indiageogr.
w internecie
on the internetinternet
w Japonii
in Japangeogr.
w Kanadzie
in Canadageogr.
w każdej chwili
anytime
w każdym razie
anyway
at any rate
in any case
w Kielcach
in Kielcegeogr.
w kierunku [+gen.]
toward [in direction of]
towards [in direction of]
w kolejności alfabetycznej
in alphabetical order
w kółko
all the time
w komforcie
in comfort
w końcu
finally
w Krakowie
in Krakowgeogr.
w kwietniu
in April
w lecie
in summer
w lesie
in the forest
in the woods
w linii prostej
as the crow fliesidiom
w lipcu
in July
w listopadzie
in November
w Litwie
in Lithuaniageogr.
w Londynie
in Londongeogr.
w luksusie
in luxury
w lutym
in February
w Łodzi
in Łódźgeogr.
w Madrycie
in Madridgeogr.
w maju
in May
w marcu
in March
w mgnieniu oka
in a blink of an eye
w miarę
halfway
w międzyczasie
in the meantime
meanwhile
W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone.
All's fair in love and war.przysł.
w modzie
in fashionodzież
in style
w moim wieku
at my age
w mundurze
in uniformodzież
w najgorszym razie
at (the) worst
w najlepszym razie
at (the) best
w naprawie
under repair [postpos.]
w następny poniedziałek
next Monday
w [+acc.]into
w [+loc.] [+acc.]in
w [+loc.] [+acc.]inside
w 2000 rokuin 2000
w 2009 rokuin 2009
geogr.
w Afryce
in Africa
geogr.
w Ameryce
in America
geogr.
w Anglii
in England
prawo
w areszcie śledczym
in custody
prawo
w areszcie śledczym
on remand
geogr.
w Austrii
in Austria
w biały dzieńin broad daylight
geogr.
w Białymstoku
in Białystok
w błogiej nieświadomościblissfully unaware
geogr.
w Brukseli
in Brussels
geogr.
w Chinach
in China
w chwili nieuwagiin an unguarded moment
w ciąguwithin [in the course of a period of time]
w ciągu (jednego) tygodniawithin a week
w ciągu dobywithin 24 hours
w ciążypregnant
w cieniu kogoś [gen.] / czegoś [gen.]in the shadow of sb./sth.
geogr.
w Czechach
in the Czech Republic
w czerwcuin June
w czterech egzemplarzachin quadruplicate
W czym mogę pomóc?How can I help you?
W czym mogę pomóc?What can I do for you?
w daliin the distance
geogr.
w Danii
in Denmark
w defensywieon the defensive [pred.]
w desperacjiin despair [postpos.] [pred.]
w dni powszednieon weekdays
w dobrej wierzein good faith
w dółdownwards
w dół rzekidownstream
w domuat home
w dostatkuin clover [coll.] [wealthy]
w duchuin one's mind
w duchuinwardly
w dwóch egzemplarzachin duplicate
geogr.
w Egipcie
in Egypt
geogr.
w Gdańsku
in Gdańsk
w głąb krajuupcountry
w głębi lasuin the depths of the forest
w głębi sercaat heart
w góręup
w górę rzekiupstream
w granicach ludzkich możliwościhumanly possible
geogr.
w Grecji
in Greece
w grudniuin December
w gruncie rzeczyactually
w gruzachin ruins
geogr.
w Hiszpanii
in Spain
w imię kogoś/czegoś [gen.]in the name of sb./sth.
w imię kogoś/czegoś [gen.]on behalf of sb./sth.
w imieniu [+gen.]on behalf of
geogr.
w Indiach
in India
internet
w internecie
on the internet
geogr.
w Japonii
in Japan
geogr.
w Kanadzie
in Canada
w każdej chwilianytime
w każdym razieanyway
w każdym razieat any rate
w każdym raziein any case
geogr.
w Kielcach
in Kielce
w kierunku [+gen.]toward [in direction of]
w kierunku [+gen.]towards [in direction of]
w kolejności alfabetycznejin alphabetical order
w kółkoall the time
w komforciein comfort
w końcufinally
geogr.
w Krakowie
in Krakow
w kwietniuin April
w leciein summer
w lesiein the forest
w lesiein the woods
idiom
w linii prostej
as the crow flies
w lipcuin July
w listopadziein November
geogr.
w Litwie
in Lithuania
geogr.
w Londynie
in London
w luksusiein luxury
w lutymin February
geogr.
w Łodzi
in Łódź
geogr.
w Madrycie
in Madrid
w majuin May
w marcuin March
w mgnieniu okain a blink of an eye
w miaręhalfway
w międzyczasiein the meantime
w międzyczasiemeanwhile
przysł.
W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone.
All's fair in love and war.
odzież
w modzie
in fashion
w modziein style
w moim wiekuat my age
odzież
w mundurze
in uniform
w najgorszym razieat (the) worst
w najlepszym razieat (the) best
w naprawieunder repair [postpos.]
w następny poniedziałeknext Monday
Page 1 of 22 for the letter W in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023