Page 1 of 19 for the letter Z in the Polish-English dictionary
z [+gen.]
from
out of
z [+gen.] [materiał]
made of [material]
of [material]
z [+instr.]
with
z Ameryki
from Americageogr.
z Anglii
from Englandgeogr.
z Austrii
from Austriageogr.
z Berlina
from Berlingeogr.
z biegiem czasu
as time goes by
in the course of time
z bliska
at close quarters
at close range
z braku czegoś [gen.]
for lack of sth.
z braku dowodów
for lack of evidenceprawo
z Brukseli
from Brusselsgeogr.
z całego serca
whole-heartedly [dearly]
z całej mocy
with might and main [dated]idiom
z całym szacunkiem
with all due respect
z centralnym ogrzewaniem
with central heating [postpos.]
z Chin
from Chinageogr.
z ciekawości
as a matter of interest
out of interest
z ciężkim sercem
with a heavy heart
z czasem
with time
z dala
at a distance
away
from afar
z Danii
from Denmarkgeogr.
Z deszczu pod rynnę.
Out of the frying pan and into the fire.przysł.
z dobroci
out of kindness
z domu
from home
Z drogi!
Out of the way!
z drugiej strony
on the other hand
z dużą prędkością
at high speed
z Egiptu
from Egyptgeogr.
z filtrem [papierosy]
filter-tipped [cigarettes]
z Francji
from Francegeogr.
z Gdańska
from Gdańskgeogr.
z godziny na godzinę
from hour to hour
z gołą głową
bare-headed
z góry
in advance
z góry [uprzednio]
beforehand
z góry dziękuję
thanking you in anticipation
thanks in advance <TIA> [coll.]
z góry na dół
from top to bottom
z grubsza
roughly [approximately]
z Grzecji
from Greecegeogr.
z Hiszpanii
from Spaingeogr.
z Indii
from Indiageogr.
z ironią
ironically
z Japonii
from Japangeogr.
z jej powodu
because of her
z Kanady
from Canadageogr.
z Katowic
from Katowicegeogr.
z każdą minutą
by the minute
z Kielc
from Kielcegeogr.
z klasy średniej
middle-classsocjol.
z Krakowa
from Krakowgeogr.
z lekkim sercem
with a light heart
z Lipska
from Leipziggeogr.
z Litwy
from Lithuaniageogr.
z Londynu
from Londongeogr.
z łatwością
with ease [easily]
z Łodzi
from Łódźgeogr.
z Madrytu
from Madridgeogr.
z maksymalną prędkością
at top speed
z małą prędkością
at low speed
z minuty na minutę
from minute to minute
z Monachium
from Munichgeogr.
z Moskwy
from Moscowgeogr.
z napisami
with subtitles [postpos.]filmTV
z Niemiec
from Germanygeogr.
z Norwegii
from Norwaygeogr.
z Nowego Jorku
from New Yorkgeogr.
z oczywistych powodów
for obvious reasons
z oślimi uszami
dog-eared
z pamięci
from memory
z Paryża
from Parisgeogr.
z pewnością
certainly
for certain
z pierwszej ręki
at first hand
straight from the horse's mouth [fig.]
z Polski
from Polandgeogr.
Z poważaniem [zwrot grzecznościowy w liście]
Yours sincerely
z powodów bezpieczeństwa
for security reasons
z powodów osobistych
for personal reasons
z powodu [+gen.]
because of
due to
z prądem
with the current
z prędkością światła
at the speed of light
z profilu
in profile
z przyjemnością
with pleasure
z pustymi rękami
empty-handed
z racji czegoś [gen.]
in view of sth.
z reguły
usually
z Rosji
from Russiageogr.
z Rzymu
from Romegeogr.
z Stanów Zjednoczonych Ameryki
from the United States of Americageogr.
z szacunkiem
respectfully
z [+gen.]from
z [+gen.]out of
z [+gen.] [materiał]made of [material]
z [+gen.] [materiał]of [material]
z [+instr.]with
geogr.
z Ameryki
from America
geogr.
z Anglii
from England
geogr.
z Austrii
from Austria
geogr.
z Berlina
from Berlin
z biegiem czasuas time goes by
z biegiem czasuin the course of time
z bliskaat close quarters
z bliskaat close range
z braku czegoś [gen.]for lack of sth.
prawo
z braku dowodów
for lack of evidence
geogr.
z Brukseli
from Brussels
z całego sercawhole-heartedly [dearly]
idiom
z całej mocy
with might and main [dated]
z całym szacunkiemwith all due respect
z centralnym ogrzewaniemwith central heating [postpos.]
geogr.
z Chin
from China
z ciekawościas a matter of interest
z ciekawościout of interest
z ciężkim sercemwith a heavy heart
z czasemwith time
z dalaat a distance
z dalaaway
z dalafrom afar
geogr.
z Danii
from Denmark
przysł.
Z deszczu pod rynnę.
Out of the frying pan and into the fire.
z dobrociout of kindness
z domufrom home
Z drogi!Out of the way!
z drugiej stronyon the other hand
z dużą prędkościąat high speed
geogr.
z Egiptu
from Egypt
z filtrem [papierosy]filter-tipped [cigarettes]
geogr.
z Francji
from France
geogr.
z Gdańska
from Gdańsk
z godziny na godzinęfrom hour to hour
z gołą głowąbare-headed
z góryin advance
z góry [uprzednio]beforehand
z góry dziękujęthanking you in anticipation
z góry dziękujęthanks in advance <TIA> [coll.]
z góry na dółfrom top to bottom
z grubszaroughly [approximately]
geogr.
z Grzecji
from Greece
geogr.
z Hiszpanii
from Spain
geogr.
z Indii
from India
z ironiąironically
geogr.
z Japonii
from Japan
z jej powodubecause of her
geogr.
z Kanady
from Canada
geogr.
z Katowic
from Katowice
z każdą minutąby the minute
geogr.
z Kielc
from Kielce
socjol.
z klasy średniej
middle-class
geogr.
z Krakowa
from Krakow
z lekkim sercemwith a light heart
geogr.
z Lipska
from Leipzig
geogr.
z Litwy
from Lithuania
geogr.
z Londynu
from London
z łatwościąwith ease [easily]
geogr.
z Łodzi
from Łódź
geogr.
z Madrytu
from Madrid
z maksymalną prędkościąat top speed
z małą prędkościąat low speed
z minuty na minutęfrom minute to minute
geogr.
z Monachium
from Munich
geogr.
z Moskwy
from Moscow
filmTV
z napisami
with subtitles [postpos.]
geogr.
z Niemiec
from Germany
geogr.
z Norwegii
from Norway
geogr.
z Nowego Jorku
from New York
z oczywistych powodówfor obvious reasons
z oślimi uszamidog-eared
z pamięcifrom memory
geogr.
z Paryża
from Paris
z pewnościącertainly
z pewnościąfor certain
z pierwszej rękiat first hand
z pierwszej rękistraight from the horse's mouth [fig.]
geogr.
z Polski
from Poland
Z poważaniem [zwrot grzecznościowy w liście]Yours sincerely
z powodów bezpieczeństwafor security reasons
z powodów osobistychfor personal reasons
z powodu [+gen.]because of
z powodu [+gen.]due to
z prądemwith the current
z prędkością światłaat the speed of light
z profiluin profile
z przyjemnościąwith pleasure
z pustymi rękamiempty-handed
z racji czegoś [gen.]in view of sth.
z regułyusually
geogr.
z Rosji
from Russia
geogr.
z Rzymu
from Rome
geogr.
z Stanów Zjednoczonych Ameryki
from the United States of America
z szacunkiemrespectfully
Page 1 of 19 for the letter Z in the Polish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023