Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'cm²' from Polish to English
wymiary
centymetr {m} kwadratowy <cm²>
square centimetre [Br.] <cm²>
wymiary
centymetr {m} kwadratowy <cm²>
square centimeter [Am.] <cm²>
2 translations
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'cm²' from Polish to English

centymetr {m} kwadratowy <cm²>
square centimetre [Br.] <cm²>wymiary

square centimeter [Am.] <cm²>wymiary
Advertisement
 • square centimeter [Am.] <cm²> = centymetr {m} kwadratowy <cm²>
 • square centimetre [Br.] <cm²> = centymetr {m} kwadratowy <cm²>
Show all
Usage Examples Polish
 • neutronów/s×cm². Woda otaczająca rdzeń spełniała rolę reflektora neutronów, co umożliwiało zmniejszenie ubytku strumienia.
 • Zagęszczenie gruczołów w ciele ludzkim wynosi 100-800/cm².
 • Niedogodnością jest niewielka sprawność (około 0,1–5%) i mała wydajność rzędu nano- lub mikrowatów na cm², podczas gdy baterie konwencjonalne osiągają wydajność kilku W/cm².
 • Cowan i Reines przewidzieli, że przekrój czynny tej reakcji będzie wynosił około 6x10−44 cm².
 • 13 cm².

 • 70 kg/cm². Do miedzi dodawano cynę w celu uzyskania jej wzmocnienia w procesie zwanym utwardzaniem roztworowym i ułatwienie odlewania, ponieważ stopy miały mniejszą temperaturę topnienia.
 • W roku 1905 rozpoczął badania różnych procesów fizycznych w warunkach ekstremalnych ciśnień, napotkał jednak wiele problemów spowodowanych awariami używanych przez niego urządzeń, a także faktem, że istniejące metody wytwarzanie wysokich ciśnień pozwalały na uzyskanie zaledwie 3000 kg/cm².
 • Książka miniaturowa jest książką, której powierzchnia zwykle waha się od 13 do 5 cm². Długość ani szerokość nie powinny być większe niż 10 cm.
 • Promieniowanie rentgenowskie było rejestrowane detektorem o powierzchni czynnej 60 cm².
 • przy 200 mA/cm², w temperaturze 20 °C.

 • W 1923 kilkadziesiąt parowozów serii OW otrzymało nowe kotły, z ciśnieniem zwiększonym do 14 kg/cm². Otrzymały one oznaczenie OU (ros. ОУ), od "usilonnyje" (wzmocnione).
 • Podczas prawidłowego procesu spalania ciśnienie nad tłokiem pod koniec suwu sprężania ma wartość około 10 kG/cm².
 • Zwężenie o ponad 1/3 powierzchni zastawki aortalnej, która u osób zdrowych wynosi ponad 2,5 cm², wywołuje następstwa hemodynamiczne.
 • Odwrotność gęstości powierzchniowej statku wynosiła 40 cm²/g.
 • Jednostką przepuszczalności w układzie CGS jest 1 cm².

 • Niekiedy tablicowane są wartości drogi pomnożone przez gęstość materiału, wyrażone wobec tego w jednostkach g/cm².
 • Na 1 cm² przypada 150–500 włosów ciemnych albo 180–750 włosów jasnych. Włosów jasnych jest więcej, ponieważ są cieńsze od włosów ciemnych [...].
 • Wynik pomiaru gęstości mineralnej kości wyraża się w g/cm² [...].
 • W obu środowiskach odtwarzalność potencjału elektrody tlenowej można uzyskać tylko przy małych gęstościach prądu (≤ 0,5 μA/cm²) [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!