Advertisement
 Translation for 'kalcyt' from Polish to English
geol.
kalcyt {m}
calcite
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'kalcyt' from Polish to English

kalcyt {m}
calcitegeol.
Advertisement
Usage Examples Polish
 • na Zelejowej wydobywany był kalcyt, nazywany "różanką zelejowską", ze względu na swoje czerwone zabarwienie.
 • Do budowy szkieletów zwierzęta wykorzystują węglan wapnia (kalcyt).
 • Obok lazurytu (25–40%) w skale występują następujące minerały: augit, kalcyt, diopsyd, piryt, hornblenda i mika.
 • Minerałami towarzyszącymi dla kwarcu są m.in. kalcyt, skalenie, turmaliny i granaty.
 • Tworzy trzy polimorfy: kalcyt, aragonit (rombowy) i vateryt (heksagonalny).

 • Skleroblasty gąbek wytwarzają szkielet wapienny (głównie kalcyt, czasem aragonit) i krzemionkowy.
 • Pryzmat Rochona jest typem polaryzatora wykonanym z dwóch pryzmatów w postaci prostokątnych klinów z dwójłomnego materiału, takiego jak kalcyt, które są ze sobą sklejone w przeciwprostokątnych, tak że pierwszy klin ma oś optyczną kryształu wzdłuż propagacji fali a drugi klin ma oś optyczną prostopadle do płaszyczny ilusracji.
 • W warunkach panujących na powierzchni Ziemi przekrystalizowuje się w kalcyt i tworzy z nim paramorfozy.
 • Aragonit – minerał z gromady węglanów, polimorficzna odmiana węglanu wapnia, druga co do powszechności występowania na Ziemi (na pierwszym miejscu jest kalcyt).
 • Spośród substancji naturalnych zjawisko dwójłomności wykazuje między innymi kalcyt.

 • Fosforytyzacja - długotrwały proces polegający na wypieraniu w osadach węglanu wapnia (kalcyt) przez fosforan wapnia.
 • Tak więc aragonit i kalcyt mają generalnie różną rozpuszczalność, chociaż chemicznie są tą samą substancją (węglan wapnia).
 • Najczęściej z datolitem występują zeolity oraz prehnit i kalcyt.
 • Skała węglanowa – skała osadowa, której głównymi minerałami są węglany, głównie kalcyt i dolomit, z domieszkami innych węglanów bezwodnych.
 • Najczęściej współwystępuje z takimi minerałami jak: czaroit, tinaksyt, mikroklin, kwarc, kalcyt.

 • Minerał wtórny w strefach utleniania arsenowych kruszców miedzi. Najczęściej współwystępuje z takimi minerałami jak konichalcyt, malachit, azuryt, kalcyt.
 • Produkt wtórnych przeobrażeń skał magmowych. Występuje w pęcherzach pogazowych w skałach wulkanicznych. Zwykle towarzyszy mu kalcyt i heulandyt.
 • spotykanymi są węglany: kalcyt, dolomit i syderyt oraz minerały związane z ewaporatami [...].
 • Na ścianach korytarza występuje mleko wapienne i kalcytowe polewy, są też nacieki grzybkowe.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!