Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'klawisz' from Polish to English
inform.
klawisz {m} cofający
backspace key
inform.
klawisz {m} Delete
delete key
inform.
klawisz {m} funcji
function key
inform.
klawisz {m} Shift
Shift key
inform.
klawisz {m} skrótu
shortcut key
inform.
klawisz {m} spacji
spacebar
inform.
klawisz {m} spacji
space bar
inform.
klawisz {m} tabulacji
tab key
inform.
martwy klawisz {m}
dead key
3 Words
inform.
klawisz {m} z krzyżykiem
hash key
10 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Polish
 • Klawisz Alt zastąpił klawisz Meta na starych klawiaturach MIT.
 • Zmianę pomiędzy oboma trybami uzyskuje się naciskając odpowiedni klawisz sterujący.
 • Każdy klawisz był otoczony metalową płytką, która otaczała go z trzech stron.
 • Klawisz komponujący (en. "Compose Key") - specjalny klawisz dostępny na niektórych klawiaturach, służący do uznawania przez oprogramowanie dwóch naciśnięć klawiszy jako jeden znak, nieznajdujący się normalnie na klawiaturze.
 • W nowszych komputerach Macintosh obok znaku ⌥ na klawiszu znajduje się napis Alt, jednak sam klawisz pełni funkcję zupełnie inną niż Alt.
 • Command (⌘, dawniej klawisz Apple lub klawisz meta) – klawisz występujący na klawiaturach Apple.
 • Posiada 5-kierunkowy klawisz Navi, dwa klawisze programowalne, klawisz odrzucenia połączenia, przyciski aplikacji oraz klawisze głośności z boku.
 • W X Window System, każdy pojedynczy fizyczny klawisz skojarzony jest z liczbą z zakresu 8-255, zwaną "kodem klawiszowym" (ang. ...
 • Część programów wykorzystuje Scroll Lock jako klawisz funkcyjny (jak klawisze F1...F12) do uruchamiania konkretnych funkcji czy procedur – przykładowo w przełącznikach KVM (Keyboard Video Mouse) klawisz Scroll Lock użyty z klawiszem numerycznym służy do przełączania klawiatury, monitora i myszki pomiędzy kilkoma komputerami.
 • Dead key (pl. "martwy klawisz") – klawisz, którego naciśnięcie nie wywołuje bezpośrednio żadnego efektu, ale zmienia znaki generowane przez naciśnięcie kolejnych klawiszy.
 • Backspace – klawisz na klawiaturze, który w maszynach do pisania przesuwał kartkę jedną pozycję wstecz.
 • Osobny klawisz SysRq został wprowadzony przez IBM w klawiaturze AT (84 klawisze) [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!