Advertisement
 Translation for 'obsługa naziemna' from Polish to English
lot.
obsługa {f} naziemna
ground crew [Am.]
lot.
obsługa {f} naziemna
ground staff [Br.]
kolej
kolej {f} linowa naziemna
cable railway
kolej
kolejka {f} linowa naziemna
cable railway
obsługa {f} pokoiroom service
obsługa {f} hotelowaroom service
obsługa {f} kabiny pasażerskiejcabin crew
7 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Polish
 • W 178 sekund po starcie rakieta zaczęła schodzić z wyznaczonej trajektorii. Obsługa naziemna była zmuszona wydać polecenie samozniszczenia.
 • Wielką zaletą Hornetów jest ich bezawaryjność i szybka, prosta obsługa naziemna, oraz możliwość przenoszenia różnorodnego uzbrojenia, co daje dowódcy więcej możliwości na szybko zmieniającym się polu bitwy.
 • 77 sekund po starcie doszło do awarii układu elektrycznego rakiety, w wyniku której silnik pierwszego stopnia wyłączył się, a rakieta zeszła z kursu. Obsługa naziemna zdetonowała ładunki wybuchowe, doprowadzając do zniszczenia rakiety i utraty satelity.
 • Zgodnie z założeniami personel latający miał obsadzić zdobyte samoloty niemieckie, natomiast obsługa naziemna miała przygotować lądowiska dla przerzutu wojsk polskich z Wielkiej Brytanii.
 • Przed samolotami stały załogi: obserwator, pilot i strzelec, a za nimi obsługa naziemna: 1 mechanik i 4 szeregowych.

 • Dwanaście P-40 Kittyhawk z 76 Dywizjonu RAAF przybyło z Kiriwiny via Finschhafen 9 marca, a pozostałe 12 maszyn dywizjonu pojawiło się dzień później. Obsługa naziemna dotarła, na pokładach LST już 6 marca.
 • Obsługa naziemna (ang. "ground handling") – usługi wykonywane w porcie lotniczym na rzecz przewoźników lotniczych użytkujących port lotniczy.
 • Tadeusza Opulskiego w składzie sześciu pilotów i 15-osobowa obsługa naziemna.
 • W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów tworzone są komitety (skład: operator lotniska, służby ruchu, użytkownicy lotniska, obsługa naziemna) oraz organizacje użytkowników lotnisk.
 • System kontroli orientacji zawiódł, statek zużył niepotrzebnie dużą ilość paliwa i nie mógł utrzymać orientacji pozwalającej na skuteczne działanie paneli słonecznych; pomimo tego obsługa naziemna zachowała nad nim kontrolę.

 • Mając na względzie skalę uszkodzeń i stan samolotu, obsługa naziemna spisała go na straty i nie wierzyła w powodzenie tej operacji [...].
 • Praktycznie wszystkie prace związane z obsługa naziemną maszyny mogły być wykonywane bez użycia drabiny, a osoba stojąca na ziemi mogła bez trudu zajrzeć do kabiny pilota.
 • W grudniu 2018 r. Baltic Ground Services (BGS) ogłosił przejęcie firmy zajmującej się obsługą naziemną w Niemczech.
 • Marshalling "(z ang. Marszałek)" jest to wizualna komunikacja pomiędzy pilotami samolotów czy helikopterów, a obsługą naziemną, mająca na celu zapewnienie koordynacji podczas opuszczania oraz zajmowania pozycji przy dokach. Zakres "marshallingu" obejmuje zezwolenie obsługi naziemnej na start silników, odpięcie klocków blokujących koła "(ang. chocks)", a także (podczas parkowania statku powietrznego) odpowiednie zatrzymanie w miejscu zatrzymania.
 • Urodził się 3 maja 1973 w Rawie Mazowieckiej. Ukończył szkołę podstawową w Nowym Mieście, następnie w 1993 Technikum Mechaniczne w Rawie Mazowieckiej, a w 1996 Szkołę Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych (SChPTWL) w Oleśnicy. Był absolwentem studiów licencjackich w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie z 2000. Zajmował się obsługą naziemną samolotu Tu-154M. W 2008 uzyskał dopuszczenie do wykonywania lotów na tym samolocie. Jego nalot na Tu-154 wynosił 330 godzin.

 • Doświadczenia z eksploatacją szybowców Me 321 wykazały wiele ich wad – trudności ze sterowaniem, holowaniem, a zwłaszcza z obsługą naziemną wymagającą odpowiednich ciągników i dźwigów oraz powrotem na lotnisko bazowe (konieczność dostarczania pomocniczych silników startowych). Wszystko to zdecydowało, że ich potencjał transportowy był wykorzystywany jedynie w znikomym zakresie i zazwyczaj traktowane były jako maszyny jednorazowego użytku. Rozpoczęto więc próby z wyposażaniem szybowców we własny napęd, w wyniku których powstał samolot transportowy Messerschmitt Me 323 Gigant.
 • W czasie I wojny światowej władze niemieckie zdecydowały o budowie na terenie Biedaszkowa lotniska wojskowego. Stacjonowało tu stale ok. 14-16 samolotów wraz z oficerami i obsługą naziemną (100 osób).
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!