Advertisement
 Translation for 'obserwator' from Polish to English
obserwator {m} ptakówbird-watcher
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'obserwator' from Polish to English

obserwator {m} ptaków
bird-watcher
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Podobnie jeśli obserwator zbliża się do źródła, to wprawdzie odległości między grzbietami i ich prędkość propagacji są takie same w każdym kierunku, ale obserwator spotyka grzbiety fal częściej, co powoduje wrażenie większej częstości fal.
 • Przykład z ilustracji pokazuje prosty przypadek względności. Obserwator A jest nieruchomy, a obserwator B jedzie windą.
 • Obserwator spoczywający względem undulatora (laboratorium) obserwuje elektron poruszający się z prędkością bliską prędkości światła w zmiennym polu magnetycznym.
 • Od 1933 roku służył w 1 pułku lotniczym: w 11 eskadrze liniowej i 13 eskadrze towarzyszącej jako obserwator eskadry, następnie jako oficer techniczny (1936–1937) i jako bombardier (obserwator bombowy eskadry) w 211 Eskadrze Bombowej.
 • Jako sierżant podchorąży obserwator otrzymał przydział do 13 eskadry liniowej.

 • W szczególności wykazane zostało, że jeśli zaprojektuje się obserwator stanu stabilny w sensie BIBO i stabilne sprzężenie zwrotne od stanu dla stacjonarnego układu liniowego, wówczas taki obserwator stanu połączony w rozważany układ ze sprzężeniem zwrotnym będzie stabilny.
 • Obserwator stanu ("estymator stanu") – w teorii sterowania obserwator stanu to model układu rzeczywistego, który wykorzystując pomiary wejść i wyjść tego układu dostarcza estymaty (wewnętrznego) stanu układu.
 • Przykładem ilustrującym nastawienie percepcyjne jest pokazywanie obrazków dwuznacznych z informacją co powinien zobaczyć obserwator, w zależności od tego co zasugerujemy, najprawdopodobniej to właśnie zobaczy obserwator (np. ...
 • W efekcie takiego położenia, obserwator znajdujący się na obiekcie bliższym źródłu światła może widzieć jak obiekt dalszy znika zanurzając się w jego cieniu.
 • Pracował jako międzynarodowy obserwator wyborów z ramienia ONZ w Angoli (1992), Meksyku (2000), jako kierownik misji – główny obserwator UE w Timorze Wschodnim (2001).

 • Pracowała jako obserwator SADC podczas dwóch ostatnich wyborów w Zimbabwe.
 • Przykład z ilustracji pokazuje prosty przypadek względności. Obserwator A jest nieruchomy, a obserwator B jedzie windą.
 • Jedyną polską organizacją związaną z PEL (jako obserwator) byli Młodzi Socjaliści.
 • Załoga: 3 osoby – pilot, obserwator i tylny strzelec w centralnej gondoli.
 • W katastrofie tej zginęli wszyscy członkowie załóg obu maszyn, to jest: porucznik - obserwator Edward Krupski, plutonowy - pilot Czesław Owszyk, porucznik - obserwator Kazimierz Godła i kapral - pilot Roman Jurek.

 • W praktyce dla każdego obserwatora znajdującego na półkuli północnej niebo północne jest naturalnym firmamentem.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!