Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'symetria osiowa' from Polish to English
mat.
symetria {f} osiowa
axial symmetry
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'symetria osiowa' from Polish to English

symetria {f} osiowa
axial symmetrymat.
Advertisement
Usage Examples Polish
  • Na płaszczyźnie każda symetria osiowa zmienia orientację.
  • Jedną ze złamanych symetrii jest symetria osiowa U(1) grupy zapachu.
  • Uwaga: Z definicji powinowactwa osiowego, prostokątnego lub ścinającego wynika, że może być także tożsamością, zaś szczególnym przypadkiem symetrii skośnej jest symetria osiowa.
  • Dowolna symetria osiowa jest inwolucją, tzn. jest identyczna z odwzorowaniem do niej odwrotnym.
  • Liczbę sprzężoną możemy interpretować jako odbicie lustrzane względem osi rzeczywistej (symetria osiowa względem prostej [...]).
  • Obrót przestrzeni jest złożeniem dwóch symetrii płaszczyznowych względem płaszczyzn przecinających się wzdłuż osi obrotu i tworzących kąt dwuścienny dwukrotnie mniejszy od kąta obrotu, dodatkowo, gdy płaszczyzny są prostopadłe jest także symetrią osiową.
  • Przykładami w geometrii euklidesowej są wszystkie izometrie: symetria osiowa, przesunięcie równoległe, obrót i symetria z poślizgiem; podobieństwa jako złożenie izometrii z jednokładnością będącą kolineacją; jak również przekształcenia afiniczne przestrzeni afinicznej [...] bowiem każde z nich jest złożeniem przesunięcia równoległego i przekształcenia liniowego przestrzeni liniowej [...] również będącego kolineacją.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!