Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'tył na przód' from Polish to English
odzież
tył na przód
back to front
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'tył na przód' from Polish to English

tył na przód
back to frontodzież
Advertisement
Usage Examples Polish
 • W dolnej części pochwa ma kształt cylindra spłaszczonego w osi przód-tył, co pozwala na wyróżnienie ściany przedniej i ściany tylnej.
 • Scribble Scratch - jest to scratch podobny do baby scratch. Różnica polega na tym, że scribble scratch jest wykonywany szybciej i składa się z wielu powtórzeń "w przód" i "w tył".
 • Drukarka mozaikowa – rodzaj drukarki komputerowej wykorzystującej głowicę drukującą, która porusza się w przód i w tył albo w górę i w dół względem strony i drukuje poprzez bezpośrednie oddziaływanie na stronę matrycą składającą się z określonej liczby igieł.
 • Lando wyposażone jest w rozkładaną na dwie części (przód i tył) budę na zawiasach, tworzącą po zamknięciu dach z oknami po bokach.
 • ... od 1 do 170 klatek na sekundę), zarówno "w przód", jak i "w tył".
 • Optymalizacja położenia wkładki polega na przesuwaniu przód-tył i przekręcaniu prawo-lewo wkładki w uchwycie.
 • Wyglądały na poruszone, poruszały ciałem za pomocą trąb i stóp, bujały się w przód i tył.
 • Jama ciała typu pseudocel. Przód jest zaokrąglony lub stożkowaty, tył zaokrąglony lub rozszczepiony na 2 lub 3 płaty wyrostków kaudalnych.
 • Samica gotowa na przyjęcie samca sygnalizuje to za pomocą falujących ruchów ogona w przód i w tył.
 • Filtr obiektywu fotograficznego, filtr fotograficzny – płaska nasadka na obiektyw zmieniająca wygląd fotografowanego obrazu, nakładana najczęściej na przód obiektywu, a jeśli jest to niemożliwe – na jego tył (np. ...
 • Z 1899 roku pochodzi klasyfikacja Angle’a (autorstwa Edwarda Hartleya Angle) pozwalająca na określenie prawidłowości zgryzu w płaszczyźnie: przódtył (dwie podstawowe wady zgryzu: przodozgryz i tyłozgryz).
 • Równowaga przód-tył utrzymywana jest przez odpowiednie przyspieszanie i zwalnianie monocykla za pomocą pedałów.
 • Jest to wnioskowanie w przód w przeciwieństwie do wnioskowania w tył znanego z innych systemów dowodzenia.
 • Przez około 20 minut po zaaplikowaniu znacznika rejestruje się sygnał z płuca z sześciu stron (przód, tył, skosy).
 • Rozróżnia się „przód” (ang. face) i „tył” (ang.
 • Stać się tak może wskutek kołysania się skrzydła wzdłuż osi przód-tył.
 • Dzięki okresowej, zależnej od położenia łopaty względem śmigłowca, zmianie kąta natarcia łopat (sterowanie okresowe) i nachyleniu wirnika, śmigłowce mogą poruszać się dowolnie w kierunkach przód-tył oraz prawo-lewo ruchem postępowym, tzn.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!