Advertisement
 Translation for 'w Kielcach' from Polish to English
geogr.
w Kielcach {adv}
in Kielce
Partial Matches
geogr.
w Danii {adv}
in Denmark
geogr.
w Norwegii {adv}
in Norway
w ciąży {adj}pregnant
w niebie {adv}in heaven
geogr.
w Gdańsku {adv}
in Gdańsk
w dali {adv}in the distance
geogr.
w Indiach {adv}
in India
w poniedziałek {adv}on Monday
geogr.
w Japonii {adv}
in Japan
w snach {adv}in (one's) dreams
w luksusie {adv}in luxury
w dostatkuin clover [coll.] [wealthy]
w gruzach {adj} {adv}in ruins
geogr.
w Madrycie {adv}
in Madrid
geogr.
w Paryżu {adv}
in Paris
geogr.
w Łodzi {adv}
in Łódź
w międzyczasie {adv}in the meantime
geogr.
w Rzymie {adv}
in Rome
geogr.
w Litwie {adv}
in Lithuania
geogr.
w Hiszpanii {adv}
in Spain
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Polish
  • Oddział Kielecki PTK uruchomił kolejne schroniska turystyczne na terenie Łysogór – w Kielcach, dwa w rejonie Przełomu Lubrzanki i kolejne w Świętej Katarzynie w willi dziennikarza Alfonsa Dziaczkowskiego.
  • Niepodległość w stosunkach polsko-żydowskich rozpoczęła się od pogromu antyżydowskiego w Kielcach, do którego doszło 11 listopada 1918 roku.
  • W lipcu 1938 roku został dowódcą piechoty dywizyjnej 2 Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach.
  • Pierwszą uczelnią techniczną na ziemiach polskich była funkcjonująca w latach 1816–1826 Akademia Górnicza w Kielcach.
  • takich jak „Gazeta Świąteczna” w Warszawie, „Zorza” we Lwowie, „Ojczyzna” w Kielcach, „Wieniec” i „Pszczółka” w Krakowie.

  • W 2004, w ramach powołanej przez siebie fundacji Liroy Bank, otworzył w Kielcach ośrodek dla młodzieży Kielecka Szkoła Jazdy.
  • W Kielcach znajduje się sąd okręgowy (jednostką nadrzędną jest dla niego Sąd apelacyjny w Krakowie) oraz sąd rejonowy wraz z jednostką powołaną do rozpoznawania spraw gospodarczych i upadłościowych.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!