Advertisement
 Translation for 'w każdej chwili' from Polish to English
w każdej chwili {adv}anytime
Partial Matches
w chwili nieuwagi {adv}in an unguarded moment
w tej chwiliat the moment
w tej chwili {adv}at the moment
w ostatniej chwili {adv}at the eleventh hour
w ostatniej chwili {adv}at the last moment
każdej nocy {adv}night after night
dzienn.
wiadomości {f.pl} z ostatniej chwili
breaking news {sg}
geogr.
w Japonii {adv}
in Japan
geogr.
w Szkocji {adv}
in Scotland
geogr.
w Grecji {adv}
in Greece
geogr.
w Litwie {adv}
in Lithuania
geogr.
w Gdańsku {adv}
in Gdańsk
geogr.
w Austrii {adv}
in Austria
geogr.
w Indiach {adv}
in India
w międzyczasie {adv}in the meantime
geogr.
w Norwegii {adv}
in Norway
geogr.
w Danii {adv}
in Denmark
geogr.
w Zakopanem {adv}
in Zakopane
w zasadzie {adv}in principle
w zapasie {adv}in stock
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Polish
 • Skoro istnieją tylko monady i są one w każdej chwili takie same, to poszczególne chwile nie różnią się między sobą.
 • Armia Cyrusa posuwała się od kilku dni, spodziewając się w każdej chwili napotkać przeciwnika.
 • Cytat ten ma uświadomić fundamentalne znaczenie nauki o wiecznym powrocie dla ludzkiego życia i sposobu w jaki się je przeżywa – oto bowiem w każdej chwili dokonujemy wyboru na wieczność.
 • Nie jest możliwe w szczególności wyodrębnienie horyzontów składników układu w każdej chwili czasu i konieczne jest skonstruowanie rozwiązania dla całej czasoprzestrzeni równocześnie.
 • Król mianował również hetmana generalnego i nadwornego, mógł ich też w każdej chwili dymisjonować.

 • Obiekt o początkowej prędkości równej prędkości ucieczki, pomimo ciągłego zmniejszania swojej prędkości wynikającego z poruszania się ruchem opóźnionym, w każdej chwili będzie miał prędkość równą prędkości ucieczki dla aktualnej odległości od ciała niebieskiego.
 • Nazywane również klapkojami stanowią dodatkowe miejsca sypialne, które w każdej chwili można rozłożyć lub złożyć.
 • Elma nie są groźne, ale duża ich intensywność świadczy o wysokiej różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy ziemią i warstwą chmur, co powinno być ostrzeżeniem dla obserwatora, że w każdej chwili gdzieś w okolicy może uderzyć piorun.
 • Ziemia jednak zawsze pozostawała jego własnością i w każdej chwili mógł ją odebrać.
 • Poszczególne klasy mogą być implementowane równolegle z innymi, w każdej chwili użyte i rozwijane nawet w czasie pracy aplikacji.

 • Cały świat podlega ciągłym przemianom, ponieważ jest w każdej chwili tworzony przez niego na nowo.
 • Wiza wydana przez ambasadę lub konsulat danego kraju zazwyczaj nie gwarantuje wjazdu jej posiadacza do tegoż kraju. Wiza może również w każdej chwili zostać anulowana.
 • Są to jednak izotopy o bardzo krótkim czasie połowicznego rozpadu, toteż szacuje się, że łączna ilość astatu na Ziemi wynosi w każdej chwili około kilkudziesięciu gramów (objętość 1 łyżeczki do herbaty).
 • Reakcja może być zatem w każdej chwili kontynuowana po dodaniu nowej porcji substratu.
 • Kneset może w każdej chwili rozwiązać rząd poprzez przegłosowanie wotum nieufności.

 • Trybunał w każdej chwili może przedstawić uwagi w formie sprawozdań, ma również moc kontroli poszczególnych zrzeszonych członków.
 • W interpretacji de Broglie’a-Bohma jest inaczej: zakłada się, że układ kwantowy zajmuje w każdej chwili czasu unikalne położenie [...] funkcja falowa pełni zaś rolę pola, mającego jedynie wpływ na ruch układu.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!