Advertisement
 Translation for 'w każdym razie' from Polish to English
w każdym razie {adv}anyway
w każdym razie {adv}in any case
w każdym razie {adv}at any rate
Partial Matches
w razie potrzeby {adv}if necessary
w przeciwnym razie {adv}otherwise
w razie potrzeby {adv}in case of necessity
w najlepszym razie {adv}at (the) best
w najgorszym razie {adv}at (the) worst
Na razie.See you.
na razie {adv}for the present
na razie {adv}for the time being
To na razie wszystko.That's all for now.
Na razie! [pot.] [Do widzenia]Later!
geogr.
w Litwie {adv}
in Lithuania
geogr.
w Gdańsku {adv}
in Gdańsk
geogr.
w Kielcach {adv}
in Kielce
geogr.
w Rzymie {adv}
in Rome
geogr.
w Paryżu {adv}
in Paris
geogr.
w Łodzi {adv}
in Łódź
w gruzach {adj} {adv}in ruins
w luksusie {adv}in luxury
w dostatkuin clover [coll.] [wealthy]
geogr.
w Madrycie {adv}
in Madrid
23 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Polish
 • Niektórzy historycy uważają, że głodówkę króla spowodował ropień w jamie ustnej, albo nowotwór ust. W każdym razie przez ostatni tydzień swojego życia Karol VII nie jadł i nie pił.
 • Projekty te zostały wprowadzone tylko w niewielkim stopniu, głównie wskutek kolejnych konfliktów na linii parlamenty-monarcha. W każdym razie zmieniono kadrę nauczycielską, która obecnie rekrutowała się z kształconych na uniwersytetach księży świeckich.
 • ... Długosz). W każdym razie, w bulli z 3 marca 1149 papież Eugeniusz III wspomina go już jako zmarłą osobę.
 • A partnerzy w każdym razie przypadkowi.
 • Sporne jest, czy Cradock otrzymał te instrukcje, w każdym razie wkrótce potem nakazał swojej eskadrze przybrać szyk do ataku.

 • e. W każdym razie Korneliusz Nepos w napisanym w 32 r.
 • W każdym razie mimo nowego związku ojca Kryspus pozostał pod opiekę Konstantyna i wychował się przy nim w Galii.
 • W każdym razie sam autor nie zdecydował się ich opublikować.
 • W tym języku Homer spisał swoje dzieła, pierwsze w świecie eposy historyczne (a w każdym razie pierwsze zachowane).
 • Kamienie te są zdjęte z planszy i zależnie od zasad mogą trafić z powrotem do właściciela (jeśli jeńcy nie liczą się w punktacji) lub też do tego, który wziął je do niewoli (jeśli liczą się w punktacji, można też zapisać ilość jeńców, a same kamienie zwrócić właścicielowi). W każdym razie nie biorą już udziału w grze.

 • Fakt ten wydaje się tym bardziej prawdopodobny, że gdzieś pomiędzy 1125 a 1127 Władysław ożenił się z pochodzącą z bardzo znanego austriackiego rodu Agnieszką Babenberg, po kądzieli wywodzącej się z rodziny cesarskiej. W każdym razie książę odpowiadał za bezpieczeństwo dzielnicy śląskiej podczas wojny w latach 1133–1135 z Czechami.
 • Nie wiadomo dokładnie, czy sprowadzono tego bożka z Grecji za pomocą wyroczni sybillińskiej, w każdym razie wcześnie zaczął się upodabniać do greckiego Hermesa.
 • Według niektórych historyków kres jego rządów nastąpił jeszcze na jesieni 1202, według innych (a ta wersja wydaje się prawdopodobniejsza) dopiero w 1206, a nawet w 1210. W każdym razie po śmierci wojewody Mikołaja możni zdecydowali się ponownie zaprosić do Krakowa Leszka, tym razem nie stawiając żadnych wstępnych warunków.
 • Wcześniej o istnieniu złota w regionie wiedzieli tamtejsi Indianie, jednakże nie przywiązywali do kruszcu większej wagi, ponieważ nie byli świadomi jego wartości. W każdym razie nie poszukiwano go docelowo.
 • Wydaje się, że jest to efekt błędnej interpretacji informacji źródłowej, że panowanie Tacyta było 6-miesięcznym interregnum pomiędzy rządami Aureliana a Probusa. W każdym razie Tacyt przejął rządy nie dłużej niż po miesiącu lub dwóch, przed 10 grudnia 275 roku [...].

 • Szczegóły rozmów, jakie tam wówczas przeprowadzono, nie są znane, w każdym razie Konrad, któremu nie obce były morderstwa przeciwników politycznych, zdecydował się wypuścić na wolność Henryka [...].
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!