Advertisement
 Translation for 'w kierunku' from Polish to English
w kierunku {prep} [+gen.]toward [in direction of]
w kierunku {prep} [+gen.]towards [in direction of]
3 Words
w tym kierunku {adv}in this direction
Partial Matches
zmiana {f} kierunkudiversion [change of direction]
geogr.
w Norwegii {adv}
in Norway
geogr.
w Gdańsku {adv}
in Gdańsk
geogr.
w Litwie {adv}
in Lithuania
geogr.
w Danii {adv}
in Denmark
w ciąży {adj}pregnant
w poniedziałek {adv}on Monday
geogr.
w Madrycie {adv}
in Madrid
w luksusie {adv}in luxury
w dostatkuin clover [coll.] [wealthy]
geogr.
w Paryżu {adv}
in Paris
w gruzach {adj} {adv}in ruins
geogr.
w Łodzi {adv}
in Łódź
geogr.
w Rzymie {adv}
in Rome
w międzyczasie {adv}in the meantime
geogr.
w Kielcach {adv}
in Kielce
w niebie {adv}in heaven
w snach {adv}in (one's) dreams
geogr.
w Białymstoku {adv}
in Białystok
w środę {adv}on Wednesday
23 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Polish
 • Zmarła po czwartym zawale serca. Została pochowana z odprawieniem prawosławnych obrzędów pogrzebowych na cmentarzu w Komarowie, 44 km od Leningradu (obecnie Petersburg) w kierunku na Wyborg.
 • Początkowo litera V oznaczała zarówno samogłoskę /u/, jak i spółgłoskę /u̯/, ale z czasem wymowa spółgłoski przeszła w kierunku /w/.
 • Nie ma autostrady przecinającej cały stan w kierunku północ-południe, ze względu na Grand Canyon i tereny rezerwatów Indiańskich na północy.
 • Zakon był świadom przygotowań strony polsko-litewskiej i spodziewał się dwukierunkowego ataku – Polaków na Pomorze Gdańskie i Litwinów w kierunku Żmudzi.
 • zwrócił się całkowicie w kierunku propagandy (agit-prop), tworzył przedstawienia o charakterze dydaktycznym, pouczającym, które pokazywał robotnikom.

 • Praca François Viète’a nad nową algebrą u schyłku XVI wieku była ważnym krokiem w kierunku nowoczesnej algebry.
 • Po ograbieniu z biżuterii, pieniędzy i co bardziej wartościowych rzeczy popędzili ich w kierunku lasu Rząśnik.
 • Największa długość miasta w kierunku wschodnio-zachodnim wynosi około 45 km, największa długość w kierunku północno-południowym wynosi około 38 km.
 • Najważniejszym elementem wojny błyskawicznej jest wykorzystanie momentu zaskoczenia poprzez napad w skali strategicznej oraz dążenie do maksymalnego zmasowania głównych sił w kierunku pierwszego uderzenia.
 • Grudziądzką w kierunku Nowego Rynku co pozwoliło na eliminację ruchu kołowego z ul.

 • W latach dziewięćdziesiątych uwaga badaczy przesunęła się w kierunku obiektowych baz danych.
 • Początkowo zajmował się poezją, wydając większą liczbę tomików poetyckich, z czasem jednak jego zainteresowania skierowały się w kierunku prozy.
 • W tym okresie rozpadu ruchu anarchiści zwrócili się w kierunku tzw.
 • Obejmuje on również Góry Zagros rozpostarte od Kaukazu w kierunku Zatoki Perskiej.
 • Wizygoci uderzyli na dolinę Rodanu, która otwierała im drogę do Morza Śródziemnego, Burgundowie w kierunku środkowego Rodanu, a Frankowie zaatakowali Trewir.

  Advertisement
  © dict.cc Polish-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!