Advertisement
 Translation for 'wkład' from Polish to English
wkład {m}contribution
bank.
zmniejszony wkład {m} finansowy
abated contribution
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'wkład' from Polish to English

Advertisement
wkład {m}
contribution

zmniejszony wkład {m} finansowy
abated contributionbank.
Usage Examples Polish
 • W 2005 otrzymał Nagrodę Abela za wkład w teorię i zastosowania równań różniczkowych cząstkowych, w szczególności za wkład w teorię systemów hiperbolicznych nieliniowych, opublikowany w latach 1950 i 1960.
 • Wkład – może być stosem luźnych kartek, którego grzbiet jest pokryty klejem, lub zestawem odpowiednio zszytych kart z jednej składki lub wielu składek wchodzących jedna w drugą, wreszcie wkład może być zestawem składek ułożonych obok siebie i połączonych jednocześnie klejem i nićmi.
 • Brązowy medal nadawany jest przez Szefa Obrony ("Forsvarschefen") przedstawicielom duńskiego personelu wojskowego i cywilnego za warty zauważenia i nagrodzenia międzynarodowy wkład.
 • Połowę nagrody otrzymał David Card "za empiryczny wkład w ekonomię pracy", zaś drugą połowę, Angrist i Guido Imbens za wkład "metodologiczny do analizy przyczynowo-skutkowej".
 • Michelet ma także swój wkład w formułowaniu idei integracji europejskiej.

 • ... 1) Równość – bez względu na wkład wszyscy członkowie grupy powinni otrzymać równy udział w nagrodach/kosztach.
 • IDempiere wykorzystuje Jira dla śledzenia rozwiązywanych problemów i bieżącej współpracy W ten sposób udaje się elastycznie zintegrować wkład całej społeczność.
 • Jego wkład do filozofii i humanistyki to głównie rozwinięcie psychoterapii filozoficznej (mentaloterapii).
 • Jeden wkład (kartridż) z żelem starcza na około 1000 stron, czyli podobnie jak standardowy wkład z drukarki atramentowej do zastosowań biurowych.
 • Podstawy tworzenia pieniądza bezgotówkowego stanowi wkład pierwotny (czyli pochodzący z własnych środków właściciela rachunku) lub wkład wtórny (pochodzący z udzielonego kredytu).

 • Wniosła ona jednak pewien wkład do środkowonaddunajskiej grupy kultury mogiłowej, a być może w okolicach Kroměřiža i Hulina ludność wieterzowska dalej utrzymywała swoją odrębność kulturową, wnosząc swój wkład do procesu formowania się kultury łużyckiej na obszarze Moraw.
 • Pracował nad algebraiczną teorią liczb, wniósł ogromny wkład do teorii rozszerzeń abelowych ciał liczbowych (tzn. ...
 • Wkład kominkowy – żeliwny lub stalowy wkład w kształcie paleniska, podłączany bezpośrednio do wylotu spalin.
 • Wkład Edsgera Dijkstry w informatykę został doceniony w 1972, kiedy otrzymał Nagrodę Turinga za wkład w języki programowania.
 • Są również notatki i projekty tłumacza, a także medale, dyplomy i wyróżnienia za wkład Dedeciusa za wkład w niemiecko-polskie pojednanie.

 • Został odznaczony Orderami Imperium Brytyjskiego: CBE za wkład w rozwój piłki nożnej (1963) i OBE za wkład w rozwój sportu (1972).
 • nagrodę Fundacji Spencera (Senior Research Scholar Award), prestiżową Grawemeyer Award za wkład w dziedzinę edukacji oraz Heinz Award za wkład w rozumienie kondycji ludzkiej.
 • Jej finansowy wkład w misję to ok. 6,39 mln USD.
 • Otrzymała nagrodę za zasługi dla miasta Toronto w 1982 roku, głównie za swój wkład w planowanie przestrzenne [...].
 • za wkład w rozwój informatyki, a w roku 1999 [...] za wkład w rozwój metod programowania.

  Advertisement
  © dict.cc Polish-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!