Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'zooplankton' from Polish to English
zool.
zooplankton {m}
zooplankton
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'zooplankton' from Polish to English

zooplankton {m}
zooplanktonzool.
Advertisement
 • zooplankton = zooplankton {m}
Show all
Usage Examples Polish
 • W hydrobiologii gildie to funkcjonalne grupy troficzne, przykładem których może być roślinożerny zooplankton, drapieżne ryby zjadające inne ryby, zoobentos odżywiający się mułem, zoobentos odżywiający się detrytusem itd.
 • Młode osobniki zjadają okrzemki, oczliki i wrotki, starsze zjadają głównie zooplankton oraz larwy ochotkowatych.
 • W naturze bojownik jest gatunkiem drapieżnym, mięsożernym. W ich diecie powinny przeważać pokarmy pochodzenia zwierzęcego, głównie drobne bezkręgowce, larwy owadów, zooplankton.
 • Filtrator, w skład pokarmu wchodzą glony planktonowe, seston, drobny zooplankton. W ciągu godziny osobnik może przefiltrować ok. 1-2 litry wody.
 • Za barwę lodu budującego kolorowe góry lodowe odpowiedzialne są specyficzne warunki, w których lód ten się formował, oraz wmarznięte w lód barwne zanieczyszczenia (fitoplankton, zooplankton, materiał mineralny).

 • Niektóre zjadają też niewielkie ilości innego pokarmu, w tym zooplankton i detrytus.
 • Osiąga długość do 25 cm. Pożywienie stanowi zooplankton, bentosowe skorupiaki i mięczaki.
 • Pożywienie stanowi zooplankton, bentosowe bezkręgowce i glony.
 • Młode osobniki zjadają zooplankton i faunę denną.
 • Najodpowiedniejszym pokarmem dla tego gatunku jest zooplankton i larwy drobnych owadów wodnych pływające w środkowych warstwach wody.

 • Z kolei zooplankton reprezentują bezkręgowce: pierwotniaki, wrotki, wioślakowate.
 • "Thysanoessa" – rodzaj pancerzowców z rodziny Euphausiidae, do którego zalicza się 10 gatunków szczętek, małych organizmów żyjących w oceanach, tworzących zooplankton.
 • W wyniku tego procesu osadza się na nim zooplankton.
 • Prowadzą podobny tryb życia i wykazują podobne upodobania pokarmowe - głównie ryby latające, zooplankton, skorupiaki i kałamarnice.
 • Tołpyga pstra żywi się początkowo fitoplanktonem, a w miarę rozwoju zaczyna pobierać również zooplankton oraz małe ryby.

 • W przeciwieństwie do makrofitów, jezioro jest stosunkowo ubogie w zooplankton, który reprezentowany jest przez 10 gatunków skorupiaków niższych i 10 gatunków wrotków [...].
 • Zjada detrytus, małże i zooplankton. Osiąga przeciętnie 17,5 cm długości całkowitej (TL), maksymalnie 28 cm długości standardowej {SL} [...].
 • "microbial loop") – mikrobiologiczny obieg materii; szlak w pelagicznym obiegu materii, który przebiega od uwalniania rozpuszczonej materii organicznej (DOC), głównie przez fitoplankton, poprzez pobieranie jej przez bakterie i bakteriożerne pierwotniaki aż do konsumpcji bakterii i pierwotniaków przez skorupiaki i wrotki planktonowe (zooplankton).
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!