Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'A więc do pracy' von Polnisch nach Deutsch
A więc, do pracy!Also, 'ran an die Arbeit!
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'A więc do pracy' von Polnisch nach Deutsch

A więc, do pracy!
Also, 'ran an die Arbeit!
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • a więc w 174 lata po śmierci mistrza [...]. Jego powiedzenie „Dzień bez pracy jest dniem bez jedzenia” (一日不作一日不食) zostało przyjęte przez wszystkie klasztory chan i spowodowana tym ich częściowa samowystarczalność przyczyniła się do przetrwania przez szkołę chan – właściwie bez uszczerbku – prześladowań buddyzmu w latach 40.
 • Konstrukcja lampy jest taka, że prąd anodowy płynie tylko w sytuacji, gdy na obu siatkach sterujących są jednocześnie dodatnie napięcia, a więc prąd anodowy będzie miał kształt impulsów o czasie trwania proporcjonalnym do przesunięcia fazowego, czyli dewiacji.
 • Stanowi ona również ekwiwalent za pracę prostą i lekką, a więc taką, która zgodnie z oceną pracy jest najniżej wynagradzana.
 • PRP jako pierwsze w Polsce monitoruje krajowy rynek pracy pod kątem potrzeb i oczekiwań pracodawców – a więc inaczej niż funkcjonujące dotychczas instytucje, tworzone najczęściej przy wojewódzkich urzędach pracy i zajmujące się walką z bezrobociem.
 • Marks twierdzi w "Kapitał", że zasada podziału pracy (a więc specjalizacji) leży u podstaw platońskiej wizji państwa.
 • 28–30 sierpnia 1946, a więc już po zjednoczeniu odbył się kongres założycielski Partii Pracy Korei Północnej pozostając jednak przy tym faktycznym liderem północnokoreańskich komunistów.
 • Wzbudzenia takie mogą występować w czasie snu głębokiego i w takim razie mogą nie prowadzić do całkowitego obudzenia się pacjenta z odzyskaniem świadomości, ale do epizodów częściowego snu, a więc do somnambulizmu [...].
 • Jednocześnie zastrzega się, by wszelkie zmiany również były objęte klauzulą "copyleft", a więc wykorzystywane na tych samych zasadach co pierwotna praca.
 • Tak więc wszystkie połączenia sygnałowe spotykają się w układach (modułach) wejściowych sterownika, a program śledzi ich obraz i reaguje zmianą stanów wyjść w zależności od algorytmu.
 • Rybołówstwo było ważnym członem gospodarki wysp, więc kryzys doprowadził do pogrążenia pozostałych sektorów.
 • Brak lepkości powoduje, że nie występują siły styczne, a więc i tarcie wewnętrzne cząsteczek gazu.
 • Nie pozwalało mu ono zarobić na życie, więc nie zrezygnował z pracy w urzędzie patentowym [...].
 • Tolkien mógł więc w listopadzie 1918 roku przeprowadzić się do Oxfordu z żoną i dzieckiem [...].
 • Wynalazcom udało się zbudować maszynę w 1834, jednak nitka stale wychodziła z oka igły, więc maszynę trzeba było ciągle zatrzymywać i ponownie nawlekać nić.
 • Joan była żoną prezesa Pepsi Cola w tym czasie, więc Davis zadbała, aby maszyna z tym napojem była zainstalowana w jej garderobie.
 • Cykl projektowania i budowy elektrowni jądrowej trwa około 10 lat, na liczbę uruchamianych w latach 80 reaktorów wpływ więc miały decyzje podjęte najczęściej jeszcze przed awarią w elektrowni Three Mile Island.
 • W lokalu pozostały pieniądze i cenne rzeczy – wydawało się więc, że zbrodnia miała charakter polityczny.
 • Po przyjęciu święceń kapłańskich nie uzyskał zgody władz świeckich na podjęcie pracy w parafii wyznaczonej mu przez władze kościelne.
 • Uspołecznienie środków produkcji ma więc posłużyć przestawieniu produkcji na zaspokajanie potrzeb.
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!