Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Autostrad' von Polnisch nach Deutsch
Generalna Dyrekcja {f} Dróg Krajowych i Autostrad <GDDKiA> [oberste Verwaltungs­behörde für Nationalstraßen und Autobahnen]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • Krajowy Fundusz Drogowy – fundusz celowy stanowiący wsparcie dla realizacji rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad w Polsce poprzez gromadzenie środków finansowych na przygotowanie, budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę autostrad i dróg ekspresowych, a także innych dróg krajowych.
 • Rada ds. Autostrad – organ opiniotwórczy polskiego Ministra Transportu w zakresie spraw dotyczących budowy i eksploatacji autostrad płatnych, funkcjonujący w latach 1994 - 2014.
 • W związku z rozwojem technologii budowy tuneli i autostrad w 1958 roku rozpoczęto prace nad nowymi planami autostrady.
 • Początkowo rozwój linii kolejowych i autostrad był zintensyfikowany na Wschodnim Wybrzeżu, przez co dostęp do głębi kraju był utrudniony.
 • 13 października 2015 rząd zmienił rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, oficjalnie dopisując do listy dróg ekspresowych trasę S86 co uczyniło ją najkrótszą drogą ekspresową w Polsce.
 • Rząd Donalda Tuska prowadził też program budowy dróg ekspresowych i autostrad.
 • Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad (w skrócie ABiEA) – państwowa osoba prawna i urząd administracji rządowej w Polsce, powołany jako urząd centralny do budowy autostrad oraz zarządzania nimi.
 • Oznakowanie dróg ekspresowych na Węgrzech jest całkowicie podobne do autostrad.
 • Consorzio per le Autostrade Siciliane (pl. "Konsorcjum dla Autostrad Sycylii") – włoska spółka będąca operatorem dwóch autostrad na Sycylii: A18 i A20. Koncesja została wydana przez ANAS.
 • W 1992 roku wprowadzono nowe rozporządzenie dotyczące sieci autostrad w Niemczech.
 • Interstate Highway System (co można przetłumaczyć jako "System Autostrad Międzystanowych"), pełna nazwa: Dwight D.
 • Pierwsze plany wybudowania sieci tras szybkiego ruchu i autostrad w PRL powstały 15 marca 1972, gdy prezydium rządu zatwierdziło projekt budowy około 3000 km autostrad [...].
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!