Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'autoregulacja' von Polnisch nach Deutsch
biol.tech.
autoregulacja {f}
Selbstregulation {f}
biol.tech.
autoregulacja {f}
Selbstregulierung {f}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'autoregulacja' von Polnisch nach Deutsch

autoregulacja {f}
Selbstregulation {f}biol.tech.

Selbstregulierung {f}biol.tech.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
  • Elastyczność w mózgu jest jednak wysoce zależna od wielu różnych, wysoce zmiennych czynników, innych niż ciśnienie wewnątrzczaszkowe, takich jak ciśnienie tętnicze, autoregulacja przepływu krwi w mózgu i obrzęk.
  • Autoregulacja miogenna dotyczy regulacji ciśnienia tętniczego w przedziale od 80 mm Hg do 180 mm Hg.
  • Po habilitacji w roku 1994, również w Münster, na temat: „Autoregulacja w prawie bankowym i ubezpieczeniowym“, objął profesurę na Uniwersytecie im.
  • Szkołę powszechną ukończył w Zborówku, dokąd przeniosła się jego rodzina. Jeszcze przed wybuchem wojny uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie. Maturę zdał na tajnych kompletach w 1942. W konspiracji zaliczył pierwszy rok historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej (dowódca plutonu). W 1944 aresztowany przez NKWD. Uciekł z transportu w głąb ZSRR i wrócił do Polski. Pod zmienionym nazwiskiem rozpoczął studia medyczne w Lublinie. Po ponownym aresztowaniu przeniósł się na medycynę do Krakowa, gdzie uzyskał absolutorium w 1949. Stopień doktorski uzyskał w 1951, a habilitację w 1978. W pracy badawczej zajmował się m.in. dynamiką stwardnienia tętnic siatkówki, autoregulacją krążenia krwi w naczyniach siatkówki oraz rozwojem mikrozawału w siatkówce [...]. Pracował jako lekarz w szpitalach krakowskich, m.in. jako ordynator Oddziału Okulistycznego Szpitala Miejskiego [...].
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!