Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'autorytaryzm' von Polnisch nach Deutsch
pol.socjol.
autorytaryzm {m}
Autoritarismus {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'autorytaryzm' von Polnisch nach Deutsch

autorytaryzm {m}
Autoritarismus {m}pol.socjol.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • RationalWiki – strona typu wiki, która opisuje siebie jako analizującą pseudonaukę i ruch antynaukowy, badającą teorie spiskowe, autorytaryzm i fundamentalizm oraz dokumentującą „chore” poglądy.
 • Autorytaryzm – ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska.
 • Zarzucał mu autorytaryzm, nadużycia i nieprzestrzeganie zasad państwa prawa.
 • Dominujący autorytaryzm – w psychologii jednoczesne występowanie autorytaryzmu/prawicowego autorytaryzmu (RWA) i orientacji na dominację społeczną (ODS, SDO).
 • W ciągu pierwszy czterech lat po śmierci Hafiza al-Asada i przejęciu władzy przez jego syna Baszszara al-Asada (2000-2004) syryjski autorytaryzm został częściowo złagodzony.
 • Jako pierwszy przekonał się o tym Stambołow, którego autorytaryzm i ultraradykalny nacjonalizm zagrażały bezpieczeństwu kraju.
 • Duchownemu zarzucano autorytaryzm. Po dymisji przebywał w Hiszpanii.
 • Idealny świat pożarskiego dobrobytu posiada jednak pewne rysy - autorytaryzm Łykowa, jego rywalizacja z potencjalnymi konkurentami do władzy, czy brak zrozumienia dla niektórych potrzeb prostych ludzi, stanowią obraz osoby budującej wokół siebie kult jednostki ze szkodą dla całości wspólnoty.
 • Luksemburg głosiła poglądy konsekwentnie antybolszewickie, krytykując Lenina za autorytaryzm.
 • dominację w państwie etnicznych Ukraińców, antyparlamentaryzm i autorytaryzm (Ukraina będzie rządzona przez lidera nominowanego przez nacjonalistyczne elity, a nie partie polityczne).
 • ugrupowań skrajnej prawicy łączy również autorytaryzm i antykomunizm.
 • W ideologii sanacji to państwo stawało się suwerenem, a autorytaryzm środkiem do sprawnego zarządzania państwem, władze nie zamierzały natomiast narzucać obywatelom warstwy ideologicznej i światopoglądowej, a nauczyć respektu dla instytucji państwa.
 • Miała niejednolite oblicze ideowe i polityczne, w jej programie obecny był autorytaryzm i nacjonalizm, propagowała tezy o „narodzie bez przestrzeni”.
 • W lutym 2005 zaczął ostro krytykować Prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwiliego oraz gruziński rząd, oskarżając o szowinizm i autorytaryzm.
 • Po początkowej współpracy z marksistami, w Międzynarodówce nastąpił rozłam – anarchokolektywiści na czele z Michałem Bakuninem oskarżali marksistów o autorytaryzm oraz dążenie do zastąpienia krytykowanego przez socjalistów panowania klasowego burżuazji panowaniem nowej klasy biurokratów państwowych.
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!