Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'katoda' von Polnisch nach Deutsch
fiz.
katoda {f}
Katode {f} [fachspr. auch neben: Kathode]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'katoda' von Polnisch nach Deutsch

katoda {f}
Katode {f} [fachspr. auch neben: Kathode]fiz.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • Przy zastosowaniu duodiod bezpośrednio żarzonych potrzebne było dodatkowe uzwojenie do żarzenia lampy prostowniczej, gdyż katoda-grzejnik znajdowała się wtedy na wysokim potencjale.
 • Umieszczona w próżni katoda w postaci ostrza o bardzo małym promieniu krzywizny lub kryształu umieszczonego narożnikiem umieszczona jest w szklanej kolbie stożkowej, której dno pokryte jest luminoforem.
 • Programowalny tranzystor jednozłączowy PUT (ang. Programmable unijunction transistor) – element półprzewodnikowy, wyposażony w trzy elektrody: anoda, katoda i bramka.
 • Optymalna temperatura pracy tego ogniwa wynosi 600 °C, dla wyższych katoda i anoda katalizują bezproduktywne spalanie paliwa.
 • Wewnątrz bańki znajduje się katoda żarzona bezpośrednio oraz anoda.
 • Napięcie zapłonowe startera wynosi 80 – 150 V, a prąd wyładowania katoda – starter wynosi kilkadziesiąt mikroamperów.
 • Terminem „zimna katoda” określa się też lampy fluorescencyjne z zimną katodą (CCFL), stosowane w dużej części skanerów komputerowych, do podświetlania ekranów LCD i moddingu komputerów.
 • Duodioda – lampa elektronowa, odmiana diody próżniowej, w której znajduje się jedna wspólna katoda (żarzona pośrednio lub bezpośrednio) i dwie oddzielne anody.
 • Z tego powodu konstrukcja mechaniczna gazotronów jest odmienna od diod próżniowych. Katoda to z reguły spirala z drutu grzejnego pokryta tlenkami metali alkalicznych (katoda tlenkowa), otoczona cylindrem metalowym ograniczającym utratę ciepła przez katodę, z anodą pod postacią krążka metalowego umieszczoną nad katodą.
 • Katoda wtórna (inaczej dynoda) – katoda wysyłająca elektrony, zwane wtórnymi, pod wpływem padających elektronów, zwanych pierwotnymi.
 • Termokatoda – katoda wysyłająca elektrony pod wpływem temperatury. Termokatoda podłączana jest do ujemnego bieguna napięcia zasilającego i stanowi ważny element wielu lamp elektronowych.
 • Pierwsze dwa rodzaje to anoda i katoda. W obwodach prądu stałego anoda to elektroda, która przyjmuje ładunek ujemny lub wysyła dodatni, zaś katoda to elektroda wysyłająca ładunek ujemny lub przyjmująca dodatni.
 • Najprostsze działo elektronowe to wolframowe włókno (katoda).
 • Fotokomórka – lampa próżniowa, która ma dwie elektrody; jedną elektrodą jest zwykle warstwa metalu, naparowana na wewnętrzną stronę szklanej bańki próżniowej – katoda, drugą elektrodą jest wygięty pręt metalowy znajdujący się wewnątrz lampy – anoda.
 • Przykładem dla ciekłej elektrody są ogniwa z rtęcią jako katodą (właściwie tylko o historycznym znaczeniu) i ogniwa litowe z ciekłymi katodami (SOCl2 lub SO2Cl2).
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!