Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Chlor' von Polnisch nach Deutsch
chem.
chlor {m} <Cl>
Chlor {n} <Cl>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Chlor' von Polnisch nach Deutsch

chlor {m} <Cl>
Chlor {n} <Cl>chem.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • Chlor łączy się bezpośrednio z większością pierwiastków, na skutek czego powstają chlorki.
 • Chlorki – ogólna nazwa związków chemicznych, soli kwasu solnego lub innych związków zawierających chlor.
 • W układzie zamkniętym woda królewska jest układem trójfazowym ciecz–ciecz–gaz, przy czym ciekłą fazę dolną stanowi w większości chlorek nitrozylu i chlor, a faza górna jest fazą wodną.
 • Występuje pod nazwą „antychlor” jako środek usuwający chlor, na przykład po bieleniu. Stosowany jest również do zmniejszania ilości chloru w basenach.
 • Dehalogenacja – reakcja chemiczna eliminacji jednego lub większej liczby atomów z grupy halogenów (fluor, chlor, brom, jod) z cząsteczki związku chemicznego.

 • Oprócz tych pierwiastków w ropie naftowej można znaleźć około 50 innych pierwiastków chemicznych, w tym wanad, nikiel, chlor.
 • Należy do najlepszych czarnych barwników o bardzo intensywnej barwie i doskonałej odporności. Barwnik jest odporny na środki piorące, chlor, światło.
 • Filtry RO usuwają z wody metale ciężkie (np. ołów i rtęć), brom, chlor i inne.
 • Niektóre substancje chemiczne, tradycyjnie uznawane za utleniacze, w pewnych warunkach stają się reduktorami. Zalicza się do nich np. chlor i wyższe chlorowce oraz nadtlenek wodoru.
 • Rowland i Molina stwierdzili, że freony mogą ulegać destrukcji w atmosferze, a uwalniany z nich chlor katalizuje rozpad cząsteczek ozonu.

 • W wyniku rozkładu wydziela się gazowy chlor (Cl2) oraz metaliczne srebro, które nadaje substancji początkowo fioletowawą, a później szarą barwę [...].
 • AOX ("adsorbowalne organicznie związane chlorowce", ang. ...
 • Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie (5 razy lepiej niż chlor), po ochłodzeniu z roztworu wypadają kryształy oktahydratu, [...] · [...].
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!