Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Mn' von Polnisch nach Deutsch
chem.
mangan {m} <Mn>
Mangan {n} <Mn>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Mn' von Polnisch nach Deutsch

mangan {m} <Mn>
Mangan {n} <Mn>chem.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • Gwatemala jest podzielona na 22 departamenty (l.poj. "departamento", l.mn. "departamentos") i 335 municypia (gminy) (l.poj. "municipio", l.mn. "municipios").
 • Macedonia jest podzielona na 3 regiony administracyjne ("περιφέρεια" – "periféria", l.mn. ...
 • Septa, l. mn. septy (łac. "septum", l.mn. "septa", "dysepiment", "dissepimentum") – w znaczeniu ogólnym – przegroda.
 • Albania jest podzielona na 12 obwodów (alb. l.poj. "qark" lub "qarku", l.mn. "qarqe") oraz 61 gmin (alb. l.poj. "bashkia", l.mn. "bashki").
 • 2 tzw. wyłączająca 1 os. l. mn.

 • "byggðakjarni", l.mn. "byggðakjörnum") oraz miejscowości statystyczne (isl.
 • Der edle Pole (mn. "die edlen Polen".
 • Cantref (l. mn. "cantrefi") – jednostka administracyjna w średniowiecznej Walii.
 • Cuñapé (l. mn. "cuñapés") – proste danie kuchni boliwijskiej.
 • Rostrum (l. mn. "rostra") – część ciała niektórych roztoczy.

 • Szew (łac. "sutura", l. mn. "suturae", ang. "suture" lub łac. "sulcus", l. mn. "sulci") – nazwa różnych struktur linearnych na ciele stawonogów.
 • "pseudoculus", l. mn. "pseudoculi" lub "pseudocellus" l.
 • Oliebol (l. mn. "oliebollen") – tradycyjna holenderska potrawa sylwestrowa.
 • Terytorium Litwy dzieli się na 10 okręgów ("apskritis", l.mn. "apskritys") podzielonych na 60 rejonów ("savivaldybė", l.mn. "savivaldybės").
 • Wyodrębniono sześć dystryktów, nazywanych w języku hebrajskim "machoz" (l. mn. ...

 • ... "kybyn" l.mn."kybynłar"; lit. "kibinas", l.mn. "kibinai") to rodzaj pieroga z ciasta drożdżowego wielkości ok.
 • "vilayet";"il"; l. mn. "iller"). Każda prowincja dzieli się na podprowincje (tur.
 • "primus in cera", l. mn. "primicerii"; gr. "primikērios" πριμικήριος, l.
 • zwane "koch" (l.mn. "kochim"; hebr. כוכים [...]; łac.: "loculus" l.mn. ...
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!