Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Zn' von Polnisch nach Deutsch
chem.
cynk {m} <Zn>
Zink {n} <Zn>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Zn' von Polnisch nach Deutsch

cynk {m} <Zn>
Zink {n} <Zn>chem.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • Howlands Lake, zn. inaczej jako Scribner Pond. Przez zbiornik przepływa rzeka Kisco.
 • Skala produkcji dla ferrytów Mn-Zn była rzędu 4000 ton rocznie, z czego około połowę stanowiły rdzenie zespołu odchylania (RZO). Rdzeni z ferrytów Ni-Zn wytwarzano około 1000 ton rocznie.
 • W 1960 roku 1 placówka WOP Gołdap ochraniała odcinek 36000 m granicy państwowej od znaku granicznego 1987 do zn. gr. 2076.
 • Andrzej Zapotoczny (ur. 16 października 1991) – polski skoczek narciarski i trener, wychowanek klubu Start Krokiew Zakopane SMS Zn-e.
 • Baterie Ag-Zn były użyte w kilku amerykańskich statkach kosmicznych.

 • Teoretycznie zawiera 29,58% Cu, 27,61% Sn i 12,91% Fe. Ponadto często zawiera domieszki Zn, Sb oraz Ag.
 • Azotan cynku, Zn(NO3)2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i cynku. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Występuje w postaci uwodnionej – Zn(NO3)2·H2O.
 • Robinson Raven R44 (zn. rej. SP-SKY), który został pierwotnie nazwany „Błękitny 24”, zadebiutował 28 sierpnia 2007 w programie "Traffic".
 • Cynk (Zn, [...]) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).
 • Od znaku granicznego nr "IV/58" do zn. gran. nr "185" [...].

 • Nadplastyczność została zaobserwowana w 1920 roku dla stopu eutektycznego Zn-Cu-Al przez W. Rosenheima [...].
 • W 1972 ukończył studia metalurgiczne w Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!