Werbung
 Übersetzung für 'katolik' von Polnisch nach Deutsch
relig.
katolik {m} [osob.]
Katholik {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'katolik' von Polnisch nach Deutsch

katolik {m} [osob.]
Katholik {m}relig.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • Był wyznawcą kalwinizmu w 1569 roku. Umarł jako katolik.
 • W niemieckiej szkole 100 uczniów uczyło dwóch nauczycieli niemieckich: ewangelik i katolik.
 • Alois Löser (ur. 11 czerwca 1954 w Nördlingen we wschodniej Bawarii) – przeor ekumenicznej Wspólnoty Taizé, katolik niemiecki.
 • Frauenkirche od początku wznoszono jako kościół luterański pomimo faktu, że elektorem Saksonii był wtedy katolik, August Mocny.
 • Deklaruje się jako rzymski katolik.

 • Sodalistą (członkiem rzeczywistym) OECTH może zostać katolik dowolnego obrządku po przedstawieniu wymaganych przepisami wewnętrznymi dokumentów.
 • Wyrok spowodował oburzenie, protestowali zarówno dysydent Rafał Leszczyński, jak i katolik książę Jerzy Zbaraski.
 • Do historii przeszedł jako gorliwy katolik.
 • Na kilka lat przed śmiercią pojednał się z Kościołem rzymskokatolickim. Zmarł jako katolik.
 • Nicolas Fattusz – libański prawnik i polityk, katolik-melchita.

 • Po wyborach została utworzona koalicja katolików i socjalistów. Premierem został Louis Beel (katolik).
 • Polak-katolik – powstały w okresie rozbiorów stereotyp Polaka.
 • Pawlenty został wychowany jako katolik, a następnie konwertował do ewangelikalnego "Wooddale Church" – kościoła powiązanego z baptystami Converge.
 • Van Fraassen deklaruje się jako katolik.
 • Michał Czajkowski (katolik), ks. pastor Mieczysław Kwiecień (zielonoświątkowiec) i red.

 • Z wyznania katolik. Był żonaty, miał troje dzieci [...].
 • Deklaruje się jako homoseksualista i katolik [...].
 • Czajkowskim (katolik) i Janem Turnauem (katolik) podjął się dokonania przekładu ekumenicznego Nowego Testamentu [...].
 • Sam Agilulf nie ochrzcił się jako katolik. Był arianinem, choć w 603 [...] ochrzczony został jako katolik jego syn i przyszły następca Adaloald [...].
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!