Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'w' von Polnisch nach Deutsch
w {prep} [+loc.]in [+Dat.]
44
w {prep} [coś]in ... hinein
w {prep} [np. pracować w firmie]bei [z. B. bei einem Unternehmen arbeiten]
Substantive
chem.
wolfram {m} <W>
Wolfram {n} <W>
2 Wörter: Andere
geogr.
w Akwizgranie
in Aachen
w ciąży {adj}schwanger
gastr.
w cieście
im Teigmantel
gastr.
w cieście
im Schlafrock [fig.]
w dółrunter
w dół {adv}abwärts
w domu {adv}zu Hause
w Dreźniein Dresden
w formie {adj}fit
w górach {adv}im Gebirge
w górach {adv}in den Bergen
w górę {adv}empor
w góry {adv}ins Gebirge
w góry {adv}in die Berge
podróżturys.
w hotelu {adv}
im Hotel
w imieniu {prep} [+gen.]im Namen [+Gen.]
w istociein der Tat
ungeprüft w kąciein der Ecke
w końcu {adv}schließlich
w końcu {adv}letztendlich
w konsorcjumim Konsortium
w konsorcjumin das Konsortium
w korku {adv}im Stau
w kraju {adv}im Land
w kraju {adv} [nie za granicą]im Inland
w kraju {adv} [nie za granicą]im Lande [im Inland]
w kratkę {adj}kariert
w lewo {adv}nach links
w Lwowiein Lemberg
sztuka
w majolice
in Majolika
w miarę {adv}halbwegs
w międzyczasie {adv}inzwischen
w międzyczasie {adv}währenddessen
w międzyczasie {adv}in der Zwischenzeit
ungeprüft w nawiasiein Klammern
w niebie {adv}im Himmel
w nocy {adv}in der Nacht
ungeprüft w ogóle {adj}keinerlei
w ogóle {adv}überhaupt
w ostateczności {adv}im Notfall
w pełni {adv}vollauf
w pobliżu {prep} [+gen.]in der Nähe von
w pobliżu {adv} [+gen.]unweit [+Gen.]
w pobliżu {adv} [+gen.]in der Nähe [+gen.]
w półpostacie {adv}als Halbfigur
w południe {adv}mittags
w poniedziałek {adv}am Montag
w porządkuin Ordnung
w porządku {adj}koscher [ugs.] [einwandfrei, in Ordnung]
geogr.
w Pradze {adv}
in Prag
w prawo {adv}nach rechts
w przeciwieństwie(ganz) im Gegenteil
w przybliżeniu {adv}schätzungs­weise
w przyszłości {adv}in Zukunft
w rezultacie {adv}im Endeffekt
w rezultacie {adv}im Endergebnis
w roku [z liczbą roku]anno <a.> [mit Jahreszahl]
w rzeczywistości {adv}tatsächlich
w skrócie {adv}auszugsweise
gastr.
w sosie
in Soße
gastr.
w sosie
in Sauce
w środku {adv}drinnen
ungeprüft w środku {adv}innerhalb
ungeprüft w środku {adv}innen [im Inneren]
w środku {prep} [+gen.]inmitten [+Gen.]
w stronę {prep}in Richtung
hist.
w Sztetlach
in (den) Schtetln [jiddisch]
w tle {adv}im Hintergrund
ungeprüft
geogr.
w Turku {adv} [w mieście Turek]
in Turek
ungeprüft
geogr.
w Turku {adv} [w mieście Turku]
in Turku
2 Wörter: Substantive
wychowanie {n} fizyczne <WF, w-f>Sport {m} [Schulfach]
3 Wörter: Andere
brzemienny w skutki {adj}folgenreich
ungeprüft szczęście w nieszczęściuGlück im Unglück
twarzą w twarz {adv}von Angesicht zu Angesicht [geh.]
w dawnych czasach {adv}anno dazumal [ugs.]
w dawnych czasachanno dunnemals [ugs.]
w dni powszednie {adv}an Wochentagen
w dół rzeki {adv}stromabwärts
w dół rzeki {adv}flussabwärts
w górę rzeki {adv}stromaufwärts
w górę rzeki {adv}flussaufwärts
w jakim stopniu {adv}inwiefern [bis zu welchem Grade]
ungeprüft w języku tureckim {adv}auf Türkisch
ungeprüft w języku tureckim {adv}in türkischer Sprache
w języku węgierskimin Ungarisch
w języku węgierskimin ungarischer Sprache
w języku węgierskim {adv}auf Ungarisch [in ungarischer Sprache]
w języku węgierskimim Ungarischen [in ungarischer Sprache]
w każdą pogodę {adv}bei jedem Wetter
w każdej chwili {adv}jederzeit
w każdym razie {adv}jedenfalls
w kolejności alfabetycznej {adv}in alphabetischer Reihenfolge
w krzykliwe kolory {adj}knallbunt [ugs.]
w łonie matki {adv}im Mutterleib
ungeprüft w miarę możliwości {adv}möglicherweise
w następny poniedziałek {adv}kommenden Montag
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'w' von Polnisch nach Deutsch

{prep} [+loc.]
in [+Dat.]
{prep} [coś]
in ... hinein
Werbung
{prep} [np. pracować w firmie]
bei [z. B. bei einem Unternehmen arbeiten]

wolfram {m} <W>
Wolfram {n} <W>chem.

w Akwizgranie
in Aachengeogr.
w ciąży {adj}
schwanger
w cieście
im Teigmantelgastr.

im Schlafrock [fig.]gastr.
w dół
runter
w dół {adv}
abwärts
w domu {adv}
zu Hause
w Dreźnie
in Dresden
w formie {adj}
fit
w górach {adv}
im Gebirge

in den Bergen
w górę {adv}
empor
w góry {adv}
ins Gebirge

in die Berge
w hotelu {adv}
im Hotelpodróżturys.
w imieniu {prep} [+gen.]
im Namen [+Gen.]
w istocie
in der Tat
w kącie
ungeprüft in der Ecke
w końcu {adv}
schließlich

letztendlich
w konsorcjum
im Konsortium

in das Konsortium
w korku {adv}
im Stau
w kraju {adv}
im Land
w kraju {adv} [nie za granicą]
im Inland

im Lande [im Inland]
w kratkę {adj}
kariert
w lewo {adv}
nach links
w Lwowie
in Lemberg
w majolice
in Majolikasztuka
w miarę {adv}
halbwegs
w międzyczasie {adv}
inzwischen

währenddessen

in der Zwischenzeit
w nawiasie
ungeprüft in Klammern
w niebie {adv}
im Himmel
w nocy {adv}
in der Nacht
w ogóle {adj}
ungeprüft keinerlei
w ogóle {adv}
überhaupt
w ostateczności {adv}
im Notfall
w pełni {adv}
vollauf
w pobliżu {prep} [+gen.]
in der Nähe von
w pobliżu {adv} [+gen.]
unweit [+Gen.]

in der Nähe [+gen.]
w półpostacie {adv}
als Halbfigur
w południe {adv}
mittags
w poniedziałek {adv}
am Montag
w porządku
in Ordnung
w porządku {adj}
koscher [ugs.] [einwandfrei, in Ordnung]
w Pradze {adv}
in Praggeogr.
w prawo {adv}
nach rechts
w przeciwieństwie
(ganz) im Gegenteil
w przybliżeniu {adv}
schätzungs­weise
w przyszłości {adv}
in Zukunft
w rezultacie {adv}
im Endeffekt

im Endergebnis
w roku [z liczbą roku]
anno <a.> [mit Jahreszahl]
w rzeczywistości {adv}
tatsächlich
w skrócie {adv}
auszugsweise
w sosie
in Soßegastr.

in Saucegastr.
w środku {adv}
drinnen

ungeprüft innerhalb

ungeprüft innen [im Inneren]
w środku {prep} [+gen.]
inmitten [+Gen.]
w stronę {prep}
in Richtung
w Sztetlach
in (den) Schtetln [jiddisch]hist.
w tle {adv}
im Hintergrund
w Turku {adv} [w mieście Turek]
ungeprüft in Turekgeogr.
w Turku {adv} [w mieście Turku]
ungeprüft in Turkugeogr.

wychowanie {n} fizyczne <WF, w-f>
Sport {m} [Schulfach]

brzemienny w skutki {adj}
folgenreich
szczęście w nieszczęściu
ungeprüft Glück im Unglück
twarzą w twarz {adv}
von Angesicht zu Angesicht [geh.]
w dawnych czasach {adv}
anno dazumal [ugs.]
w dawnych czasach
anno dunnemals [ugs.]
w dni powszednie {adv}
an Wochentagen
w dół rzeki {adv}
stromabwärts

flussabwärts
w górę rzeki {adv}
stromaufwärts

flussaufwärts
w jakim stopniu {adv}
inwiefern [bis zu welchem Grade]
w języku tureckim {adv}
ungeprüft auf Türkisch

ungeprüft in türkischer Sprache
w języku węgierskim
in Ungarisch

in ungarischer Sprache

im Ungarischen [in ungarischer Sprache]
w języku węgierskim {adv}
auf Ungarisch [in ungarischer Sprache]
w każdą pogodę {adv}
bei jedem Wetter
w każdej chwili {adv}
jederzeit
w każdym razie {adv}
jedenfalls
w kolejności alfabetycznej {adv}
in alphabetischer Reihenfolge
w krzykliwe kolory {adj}
knallbunt [ugs.]
w łonie matki {adv}
im Mutterleib
w miarę możliwości {adv}
ungeprüft möglicherweise
w następny poniedziałek {adv}
kommenden Montag
  • Wolfram {n} <W> = wolfram {m} <W>
  • von Amts wegen {adv} <v. A. w.> = z urzędu
alle anzeigen ...
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!