Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Zn' from Romanian to English
zinc {n} <Zn>zinc <Zn>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Zn' from Romanian to English

zinc {n} <Zn>
zinc <Zn>
Advertisement
Usage Examples Romanian
  • Acetatul de zinc este o sare a zincului cu acidul acetic cu formula chimică Zn(CH3CO2)2, fiind întâlnit sub formă de dihidrat Zn(CH3CO2)2·2H2O.
  • Grupa 12, prin nomenclatura IUPAC, este un grup de elemente chimice din tabelul periodic, ce include zincul (Zn), cadmiul (Cd) și mercurul (Hg).
  • În perioada 1962 – 1970 a demonstrat existența unor structuri subvulcanice neogene necunoscute în sectoarele dealul Boteș – valea Izbicioara, Bucium Rodu și Bucium Poieni, de care se leagă o seamă de mineralizații filoniene auro – argentifere și polimetalice (Cu, Pb, Zn).
  • Auricalcitul este un carbonat bazic de cupru și zinc cu formula (Zn,Cu2+)5 (CO3)2 (OH)6.
  • Zincul este un element chimic care are simbolul Zn și numărul atomic 30.

  • Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 .
  • Electroliza este utilizată pentru obținerea metalelor pure (Cu, Ag, Al, Zn, Pt) în galvanoplastie, galvanostegie.
  • Descrierea completă a stărilor |S> ∈ H este dată de superpoziția stărilor bazelor |l,j,s> unde l∈ Zn este starea poziției de start, iar j∈ N este poziția de start și s=(. ...
  • Între subiecte abordate se numără: difuzia intergranulară a cuprului în oțeluri (brevet); studiul microscopic la temperaturi înalte al sinterizării materialelor Fe-Cugrafit; pseudoaliaje W-Cu, W-Ag (brevet); silicierea molibdenului; aliaje Ni-Cr-Si-B și Co-Cr-W-C pentru metalizare prin proiectare de pulberi; composite cu matrice metalică WC-W-Ni-(Cu-Zn-Si)-diamant etc.
Advertisement
© dict.cc Romanian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!