Page 1 of 40 for the letter C in the Romanian-English dictionary
ca
like
that
cabală {f}
kabbalahrelig.
cabalin
caballine [rare]
cabalism {n}
cabalismfilos.
cabană {f} de munte
mountain cabin
cabană {f} din lemn
wooden hut
cabină {f} de probă
changing boothvest.
changing cubicle
changing room
fitting room
cabină {f} de vot
polling booth/polling-boothpol.
cabină {f} de votare
booth [election]pol.
polling boothpol.
polling-boothpol.
voting boothpol.
cabină {f} a pasagerilor
passenger cabinaviat.naut.turism
cabină {f} telefonică
telephone box [Br.]
cabinet {n} medical
surgery [Br.] [physician's or dentist's office]med.
cabinet {n} veterinar
veterinary practiceMedVet.
cablu {n}
cable
wire
cablu {n} de alimentare
power cableelectr.
cablu {n} de date
data cableinform.telecom.
cablu {n} de fibră optică
fiber optic cable [Am.]inform.telecom.
fibre optic cable [Br.]inform.telecom.
light-wave cable
optical fibre cable [Br.]telecom.
cablu {n} de împământare
earth cable [Br.]electr.
ground cable [Am.]electr.
grounding cable [Am.]electr.
cablu {n} de imprimantă
printer cableelectr.inform.
cablu {n} electric
electric cableelectr.
electrical cordelectr.
cablu {n} submarin
submarine cableelectr.telecom.
undersea cableelectr.telecom.
cablu {n} subteran
underground cable
cablu {n} TV
cable TVTV
cablu {n} USB
USB cableinform.
USB cordinform.
cabotaj {n}
cabotage
cacadu {m}
cockatooorn.T
cocky [Aus.] [NZ] [coll.]orn.T
cacao {f}
cocoa
căcat {m} [pop.] [vulg.]
shit [vulg.]
căcat {m} [vulg.]
crap [vulg.]
căci
because
căciulă {f} de blană
fur capvest.
cacofonie {f}
cacophonyling.muz.
cactus {m}
cactus
cactuși {pl}
cactibotT
cadă {f}
bathtub
cadă {f} cu hidromasaj
whirlpool [bath]
cadă {f} de duș
shower tub
cadaverină {f}
cadaverinechim.
cadavru {n}
cadaver
corpse
dead body
a cădea
to drop
to fall
a cădea în dispreț
to fall into contempt
cădere {f}
drop
căderea {f} Zidului Berlinului
fall of the Berlin Wallist.
cadet {m}
cadet
cadmiu {n} <Cd>
cadmium <Cd>chim.
cadou {n}
gift [present]
present
cadou {n} aniversar
birthday gift
cadou {n} de ziua de naștere
birthday gift
birthday present
cadran {n} solar
sundial
cadre {pl} de conducere
executives
cadru {n}
frame
slide
cadru {n} de pat
bed framemobilă
bedframemobilă
bedsteadmobilă
cadru {n} în formă de romb
diamond frame
cafea {f}
coffeegastr.
cafea {f} boabe
bean coffeegastr.
cafea {f} chioară [pop.]
[very thin coffee]gastr.
cafea {f} cu lapte
coffee with milkgastr.
cafea {f} de dimineață
morning coffeegastr.
cafea {f} de malț
malt coffeegastr.
cafea {f} fără cofeină
decaf [coll.]alim.
decaff [Br.] [coll.]alim.
cafea {f} instant
instant coffeegastr.
cafea {f} la pachet
coffee to gogastr.
cafea {f} măcinată
ground coffeegastr.
cafea {f} neagră
black coffeegastr.
cafea {f} pudră
coffee powder
cafea {f} tare
strong coffeegastr.
cafea {f} turcească
Turkish coffeegastr.
cafenea {f}
café
cafeniu
brown
cafeteria {f}
cafeteria
cafetieră {f}
coffeemaker
cagulă {f}
balaclavavest.
caiac canoe {n}
canoeingsport
caiacist {m}
kayakersport
calike
that
relig.
cabală {f}
kabbalah
cabalincaballine [rare]
filos.
cabalism {n}
cabalism
cabană {f} de muntemountain cabin
cabană {f} din lemnwooden hut
vest.
cabină {f} de probă
changing booth
cabină {f} de probăchanging cubicle
cabină {f} de probăchanging room
cabină {f} de probăfitting room
pol.
cabină {f} de vot
polling booth/polling-booth
pol.
cabină {f} de votare
booth [election]
pol.
cabină {f} de votare
polling booth
pol.
cabină {f} de votare
polling-booth
pol.
cabină {f} de votare
voting booth
aviat.naut.turism
cabină {f} a pasagerilor
passenger cabin
cabină {f} telefonicătelephone box [Br.]
med.
cabinet {n} medical
surgery [Br.] [physician's or dentist's office]
MedVet.
cabinet {n} veterinar
veterinary practice
cablu {n}cable
cablu {n}wire
electr.
cablu {n} de alimentare
power cable
inform.telecom.
cablu {n} de date
data cable
inform.telecom.
cablu {n} de fibră optică
fiber optic cable [Am.]
inform.telecom.
cablu {n} de fibră optică
fibre optic cable [Br.]
cablu {n} de fibră opticălight-wave cable
telecom.
cablu {n} de fibră optică
optical fibre cable [Br.]
electr.
cablu {n} de împământare
earth cable [Br.]
electr.
cablu {n} de împământare
ground cable [Am.]
electr.
cablu {n} de împământare
grounding cable [Am.]
electr.inform.
cablu {n} de imprimantă
printer cable
electr.
cablu {n} electric
electric cable
electr.
cablu {n} electric
electrical cord
electr.telecom.
cablu {n} submarin
submarine cable
electr.telecom.
cablu {n} submarin
undersea cable
cablu {n} subteranunderground cable
TV
cablu {n} TV
cable TV
inform.
cablu {n} USB
USB cable
inform.
cablu {n} USB
USB cord
cabotaj {n}cabotage
orn.T
cacadu {m}
cockatoo
orn.T
cacadu {m}
cocky [Aus.] [NZ] [coll.]
cacao {f}cocoa
căcat {m} [pop.] [vulg.]shit [vulg.]
căcat {m} [vulg.]crap [vulg.]
căcibecause
vest.
căciulă {f} de blană
fur cap
ling.muz.
cacofonie {f}
cacophony
cactus {m}cactus
botT
cactuși {pl}
cacti
cadă {f}bathtub
cadă {f} cu hidromasajwhirlpool [bath]
cadă {f} de dușshower tub
chim.
cadaverină {f}
cadaverine
cadavru {n}cadaver
cadavru {n}corpse
cadavru {n}dead body
a cădeato drop
a cădeato fall
a cădea în disprețto fall into contempt
cădere {f}drop
ist.
căderea {f} Zidului Berlinului
fall of the Berlin Wall
cadet {m}cadet
chim.
cadmiu {n} <Cd>
cadmium <Cd>
cadou {n}gift [present]
cadou {n}present
cadou {n} aniversarbirthday gift
cadou {n} de ziua de nașterebirthday gift
cadou {n} de ziua de nașterebirthday present
cadran {n} solarsundial
cadre {pl} de conducereexecutives
cadru {n}frame
cadru {n}slide
mobilă
cadru {n} de pat
bed frame
mobilă
cadru {n} de pat
bedframe
mobilă
cadru {n} de pat
bedstead
cadru {n} în formă de rombdiamond frame
gastr.
cafea {f}
coffee
gastr.
cafea {f} boabe
bean coffee
gastr.
cafea {f} chioară [pop.]
[very thin coffee]
gastr.
cafea {f} cu lapte
coffee with milk
gastr.
cafea {f} de dimineață
morning coffee
gastr.
cafea {f} de malț
malt coffee
alim.
cafea {f} fără cofeină
decaf [coll.]
alim.
cafea {f} fără cofeină
decaff [Br.] [coll.]
gastr.
cafea {f} instant
instant coffee
gastr.
cafea {f} la pachet
coffee to go
gastr.
cafea {f} măcinată
ground coffee
gastr.
cafea {f} neagră
black coffee
cafea {f} pudrăcoffee powder
gastr.
cafea {f} tare
strong coffee
gastr.
cafea {f} turcească
Turkish coffee
cafenea {f}café
cafeniubrown
cafeteria {f}cafeteria
cafetieră {f}coffeemaker
vest.
cagulă {f}
balaclava
sport
caiac canoe {n}
canoeing
sport
caiacist {m}
kayaker
Page 1 of 40 for the letter C in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023