Page 1 of 18 for the letter C in the Romanian-English dictionary
ca
like
that
cabană {f} de munte
mountain cabin
cabină {f} de vot
polling booth/polling-boothpol.
cabină {f} telefonică
telephone box [Br.]
cabinet {n} medical
surgery [Br.]med.
cablu {n}
cable
wire
cacao {f}
cocoa
căcat {m} [pop.] [vulg.]
shit [vulg.]
căcat {m} [vulg.]
crap [vulg.]
căci
because
cactus {m}
cactus
cadă {f}
bathtub
cadă {f} de duș
shower tub
a cădea
to drop
to fall
cădere {f}
drop
cadmiu {n} <Cd>
cadmium <Cd>chim.
cadou {n}
gift [present]
present
cadran {n} solar
sundial
cadre {pl} de conducere
executives
cadru {n}
frame
slide
cafea {f}
coffeegastr.
cafea {f} cu lapte
coffee with milkgastr.
cafea {f} pudră
coffee powder
cafenea {f}
café
cafeniu
brown
cafetieră {f}
coffeemaker
caiet {n}
notebook
câine {m}
dogzool.T
câine {m} vagabond
stray dog
căință {f}
atonementrelig.
caisă {f}
apricotalim.
cal {m}
horsezool.T
calabrez
Calabrianetno.geogr.
calabrez {m}
Calabrianetno.
Calabria {f}
Calabriageogr.
calamitate {f}
calamity
calapod {n}
last
a călări
to ride
călărie {f}
rideechit.
călător {m}
tourist [traveller]
a călători
to travel
a călători cu avionul
to fly
călătorie {f}
journey
ride
travel
voyage
călătorie {f} în timp
time travel
Călătorie {f} sprâncenată!
Good riddance!idiom
a călca
to iron
to press
to tread on
călcâi {n}
heelanat.
călcat {n} [al rufelor]
ironing
calcifiat
calcified
calciu {n} <Ca>
calcium <Ca>chim.
calcul {n}
computation
calcul {n} infinitezimal
calculusmat.
a calcula
to calculate
calculare {f}
calculation
calculat
calculated
calculat [despre oameni]
centered
calculator {n}
computerinform.
calculator {n} de buzunar
pocket calculator
cald
warm
căldărar {m}
brazier
căldură {f}
heat
călduros
warm
cale {f} de rulaj
taxiwayaviat.
cale {f} ferată
railroad <RR> [Am.]
calendar {n}
calendar
calibru {n}
caliber [Am.]arme
calibre [Br.]arme
calif {m}
caliphist.pol.relig.
calificare {f}
qualification
calitate {f}
quality
calm
calm
quiet [calm]
serene
calm [despre oameni]
poised
calm {n}
calm
composure
a calma (o durere)
to mitigate
a calma
to calm
calmant {n}
anodynefarm.
pain killerfarm.
calomniator
malicious [allegation]
călugăr {m}
monk
călugăriță {f}
nun
căluț {m}
little horseechit.
calvin {m}
Calvinistrelig.
calvinism {n}
Calvinismrelig.
cam
about
approximately <approx.>
cam așa
so to speak
cămară {f}
larder
calike
that
cabană {f} de muntemountain cabin
pol.
cabină {f} de vot
polling booth/polling-booth
cabină {f} telefonicătelephone box [Br.]
med.
cabinet {n} medical
surgery [Br.]
cablu {n}cable
cablu {n}wire
cacao {f}cocoa
căcat {m} [pop.] [vulg.]shit [vulg.]
căcat {m} [vulg.]crap [vulg.]
căcibecause
cactus {m}cactus
cadă {f}bathtub
cadă {f} de dușshower tub
a cădeato drop
a cădeato fall
cădere {f}drop
chim.
cadmiu {n} <Cd>
cadmium <Cd>
cadou {n}gift [present]
cadou {n}present
cadran {n} solarsundial
cadre {pl} de conducereexecutives
cadru {n}frame
cadru {n}slide
gastr.
cafea {f}
coffee
gastr.
cafea {f} cu lapte
coffee with milk
cafea {f} pudrăcoffee powder
cafenea {f}café
cafeniubrown
cafetieră {f}coffeemaker
caiet {n}notebook
zool.T
câine {m}
dog
câine {m} vagabondstray dog
relig.
căință {f}
atonement
alim.
caisă {f}
apricot
zool.T
cal {m}
horse
etno.geogr.
calabrez
Calabrian
etno.
calabrez {m}
Calabrian
geogr.
Calabria {f}
Calabria
calamitate {f}calamity
calapod {n}last
a călărito ride
echit.
călărie {f}
ride
călător {m}tourist [traveller]
a călătorito travel
a călători cu avionulto fly
călătorie {f}journey
călătorie {f}ride
călătorie {f}travel
călătorie {f}voyage
călătorie {f} în timptime travel
idiom
Călătorie {f} sprâncenată!
Good riddance!
a călcato iron
a călcato press
a călcato tread on
anat.
călcâi {n}
heel
călcat {n} [al rufelor]ironing
calcifiatcalcified
chim.
calciu {n} <Ca>
calcium <Ca>
calcul {n}computation
mat.
calcul {n} infinitezimal
calculus
a calculato calculate
calculare {f}calculation
calculatcalculated
calculat [despre oameni]centered
inform.
calculator {n}
computer
calculator {n} de buzunarpocket calculator
caldwarm
căldărar {m}brazier
căldură {f}heat
călduroswarm
aviat.
cale {f} de rulaj
taxiway
cale {f} feratărailroad <RR> [Am.]
calendar {n}calendar
arme
calibru {n}
caliber [Am.]
arme
calibru {n}
calibre [Br.]
ist.pol.relig.
calif {m}
caliph
calificare {f}qualification
calitate {f}quality
calmcalm
calmquiet [calm]
calmserene
calm [despre oameni]poised
calm {n}calm
calm {n}composure
a calma (o durere)to mitigate
a calmato calm
farm.
calmant {n}
anodyne
farm.
calmant {n}
pain killer
calomniatormalicious [allegation]
călugăr {m}monk
călugăriță {f}nun
echit.
căluț {m}
little horse
relig.
calvin {m}
Calvinist
relig.
calvinism {n}
Calvinism
camabout
camapproximately <approx.>
cam așaso to speak
cămară {f}larder
Page 1 of 18 for the letter C in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022