Page 1 of 16 for the letter D in the Romanian-English dictionary
a da (cuiva) bună ziua
to say hello (to sb.)
a da
to give
da
yes
dac
Dacian
dac {m}
Dacian
dacă
if
whether
dacă nu
except
unless
Dacă spui tu.
If you say so.
Dacă stau să mă gândesc bine ...
On reflection ...
daci {pl}
Daciansetno.ist.
dactilografie {f}
dactylography
dactiloscopic
dactyloscopic
dactiloscopie {f}
dactyloscopyjur.
dădacă {f}
nursemaid
dadaism {n}
Dadaismartălit.
dadaist {m}
Dadaistartă
a da afară
to evict
to fire [coll.]job
dafin {m} [Laurus nobilis]
laurelbotT
daghereotip {n} [imagine]
daguerreotypefoto.
daguerrotype [spv.]foto.
a da ajutor
to help
Dakota {f} de Nord
North Dakota <ND>geogr.
Dakota {f} de Sud
South Dakota <SD>geogr.
dală {f}
flagstone
slab
dalac {n}
anthraxmed.
dalie {f} [Dahlia cultorum]
dahlia
dalmat {m}
Dalmatian [person]etno.
Dalmația {f}
Dalmatiageogr.
dalmațian {m}
Dalmatian (dog)zool.T
daltă {f}
chisel
daltonism {n}
daltonismmed.
damă {f} [la cărți]
queen
damă {f} de caro
queen of diamondsjocuri
damă {f} de cupă
queen of heartsjocuri
damă {f} de treflă
queen of clubsjocuri
Damasc {n}
Damascusgeogr.
dame {pl}
draughtsjocuri
damiană {f} [Turnera diffusa]
damianabotfarm.T
damigeană {f}
demijohn
Damocle {m}
Damoclesmit.
dană {f}
berth
Danae {f} [sau Danaë]
Danaëmit.
Danemarca {f}
Denmark <.dk>geogr.
danez
Danish
danez {m}
Daneetno.
daneză {f}
Dane [female]etno.
Danishling.
dans {n}
dancedans
dans {n} al ploii
rain dance
a dansa
to dancedans
dansând
dancing
dansatoare {f}
dancer [female]dans
dansatoare {f} de flamenco
flamenco dancer [female]dansmuz.
dansatoare {f} din buric
belly dancer [female]dans
dansator {m}
dancerdans
a dansa un vals
to dance a waltzdans
dantelă {f}
lacetextil
dantelăreasă {f}
lace maker [female]jobtextil
lacemaker [female]jobtextil
dantelat
indented
dantesc
Danteanlit.
dantură {f}
teeth
dar
but
however
yet [but]
dar {n}
gift
dărăpănat
dilapidated
dărăpănătură {f}
condemned houseconstr.
dare {f}
tax
dare {f} de mână
wealth
dare {f} de seamă
account
darmstadtiu {n} <Ds>
darmstadtium <Ds>chim.
darnic
generous [liberal, lavish]
darts {n}
darts [game] [treated as sg]jocurisport
a dărui
to give [a present]
darwinism {n}
Darwinismbiol.
dascăl {m} [înv.]
schoolmastereduc.job
teachereduc.job
dat fiind [faptul că]
given
dat fiind că
since [because]
dată {f}
date
dată {f} [oară]
time
dată {f} de expirare
expiry date
dată {f} de fabricație
manufacturing date <mfg. date>
datat
dated
date {pl}
data {pl}
date {pl} de consum
consumption datatech.
date {pl} meteorologice
weather datameteo.
Dați-mi voie să vă prezint ...
May I introduce ...
datină {f}
custom
tradition
dativ {n}
dative
dator
in debt
a datora
to owe
datorie {f}
debt
duty
a da (cuiva) bună ziuato say hello (to sb.)
a dato give
dayes
dacDacian
dac {m}Dacian
dacăif
dacăwhether
dacă nuexcept
dacă nuunless
Dacă spui tu.If you say so.
Dacă stau să mă gândesc bine ...On reflection ...
etno.ist.
daci {pl}
Dacians
dactilografie {f}dactylography
dactiloscopicdactyloscopic
jur.
dactiloscopie {f}
dactyloscopy
dădacă {f}nursemaid
artălit.
dadaism {n}
Dadaism
artă
dadaist {m}
Dadaist
a da afarăto evict
job
a da afară
to fire [coll.]
botT
dafin {m} [Laurus nobilis]
laurel
foto.
daghereotip {n} [imagine]
daguerreotype
foto.
daghereotip {n} [imagine]
daguerrotype [spv.]
a da ajutorto help
geogr.
Dakota {f} de Nord
North Dakota <ND>
geogr.
Dakota {f} de Sud
South Dakota <SD>
dală {f}flagstone
dală {f}slab
med.
dalac {n}
anthrax
dalie {f} [Dahlia cultorum]dahlia
etno.
dalmat {m}
Dalmatian [person]
geogr.
Dalmația {f}
Dalmatia
zool.T
dalmațian {m}
Dalmatian (dog)
daltă {f}chisel
med.
daltonism {n}
daltonism
damă {f} [la cărți]queen
jocuri
damă {f} de caro
queen of diamonds
jocuri
damă {f} de cupă
queen of hearts
jocuri
damă {f} de treflă
queen of clubs
geogr.
Damasc {n}
Damascus
jocuri
dame {pl}
draughts
botfarm.T
damiană {f} [Turnera diffusa]
damiana
damigeană {f}demijohn
mit.
Damocle {m}
Damocles
dană {f}berth
mit.
Danae {f} [sau Danaë]
Danaë
geogr.
Danemarca {f}
Denmark <.dk>
danezDanish
etno.
danez {m}
Dane
etno.
daneză {f}
Dane [female]
ling.
daneză {f}
Danish
dans
dans {n}
dance
dans {n} al ploiirain dance
dans
a dansa
to dance
dansânddancing
dans
dansatoare {f}
dancer [female]
dansmuz.
dansatoare {f} de flamenco
flamenco dancer [female]
dans
dansatoare {f} din buric
belly dancer [female]
dans
dansator {m}
dancer
dans
a dansa un vals
to dance a waltz
textil
dantelă {f}
lace
jobtextil
dantelăreasă {f}
lace maker [female]
jobtextil
dantelăreasă {f}
lacemaker [female]
dantelatindented
lit.
dantesc
Dantean
dantură {f}teeth
darbut
darhowever
daryet [but]
dar {n}gift
dărăpănatdilapidated
constr.
dărăpănătură {f}
condemned house
dare {f}tax
dare {f} de mânăwealth
dare {f} de seamăaccount
chim.
darmstadtiu {n} <Ds>
darmstadtium <Ds>
darnicgenerous [liberal, lavish]
jocurisport
darts {n}
darts [game] [treated as sg]
a dăruito give [a present]
biol.
darwinism {n}
Darwinism
educ.job
dascăl {m} [înv.]
schoolmaster
educ.job
dascăl {m} [înv.]
teacher
dat fiind [faptul că]given
dat fiind căsince [because]
dată {f}date
dată {f} [oară]time
dată {f} de expirareexpiry date
dată {f} de fabricațiemanufacturing date <mfg. date>
datatdated
date {pl}data {pl}
tech.
date {pl} de consum
consumption data
meteo.
date {pl} meteorologice
weather data
Dați-mi voie să vă prezint ...May I introduce ...
datină {f}custom
datină {f}tradition
dativ {n}dative
datorin debt
a datorato owe
datorie {f}debt
datorie {f}duty
Page 1 of 16 for the letter D in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023