Page 1 of 9 for the letter D in the Romanian-English dictionary
a da
to give
da
yes
dac
Dacian
dac {m}
Dacian
dacă
if
whether
dacă nu
except
unless
Dacă stau să mă gândesc bine ...
On reflection ...
dădacă {f}
nursemaid
dadaism {n}
Dadaismartălit.
a da afară
to evict
dafin {m} [Laurus nobilis]
laurelbotT
a da ajutor
to help
Dakota {f} de Nord
North Dakota <ND>geogr.
Dakota {f} de Sud
South Dakota <SD>geogr.
dală {f}
flagstone
slab
dalac {n}
anthraxmed.
dalie {f} [Dahlia cultorum]
dahlia
Dalmația {f}
Dalmatiageogr.
daltă {f}
chisel
daltonism {n}
daltonismmed.
damă {f} [la cărți]
queen
Damasc {n}
Damascusgeogr.
dame {pl}
draughtsjocuri
damigeană {f}
demijohn
dană {f}
berth
Danemarca {f}
Denmark <.dk>geogr.
danez
Danish
danez {m}
Daneetno.
dans {n}
dancedans
a dansa
to dancedans
dansatoare {f}
dancer [female]dans
dansator {m}
dancerdans
dantelă {f}
lace
dantelat
indented
dantură {f}
teeth
dar
but
however
yet [but]
dar {n}
gift
dărăpănat
dilapidated
dărăpănătură {f}
condemned houseconstr.
dare {f}
tax
dare {f} de mână
wealth
dare {f} de seamă
account
darnic
generous [liberal, lavish]
a dărui
to give [a present]
dascăl {m} [înv.]
schoolmastereduc.job
teachereduc.job
dat fiind [faptul că]
given
dat fiind că
since [because]
dată {f}
date
dată {f} [oară]
time
dată {f} de expirare
expiry date
datat
dated
date {pl}
data {pl}
Dați-mi voie să vă prezint ...
May I introduce ...
datină {f}
custom
tradition
dativ {n}
dative
dator
in debt
a datora
to owe
datorie {f}
debt
liabilitycont.
datorii {pl}
debt {sg}
datorită
due to
due to sth.
owing to
thanks to
datorită unui lucru
due to sth.
datornic {m}
debtor
dăunător
harmful
a da bir cu fugiții
to run away
a da cuvântul
to promise
a da de mâncare
to feed
a da din mână în mână
to pass onidiom
de
from
if
of
since
de aceea
therefore
de acum înainte
henceforth
de altfel
otherwise
de asemenea
also
as well
de asta
that's why
de astăzi în opt zile
a week from today
de atunci
ever after
ever since
since
since then
de aur
golden
de azi în opt zile
a week from today
De când...?
Since when...?
de căpetenie {f}
cardinal
de către
by
de ce
why
De ce crezi asta?
Why do you think so?
a dato give
dayes
dacDacian
dac {m}Dacian
dacăif
dacăwhether
dacă nuexcept
dacă nuunless
Dacă stau să mă gândesc bine ...On reflection ...
dădacă {f}nursemaid
artălit.
dadaism {n}
Dadaism
a da afarăto evict
botT
dafin {m} [Laurus nobilis]
laurel
a da ajutorto help
geogr.
Dakota {f} de Nord
North Dakota <ND>
geogr.
Dakota {f} de Sud
South Dakota <SD>
dală {f}flagstone
dală {f}slab
med.
dalac {n}
anthrax
dalie {f} [Dahlia cultorum]dahlia
geogr.
Dalmația {f}
Dalmatia
daltă {f}chisel
med.
daltonism {n}
daltonism
damă {f} [la cărți]queen
geogr.
Damasc {n}
Damascus
jocuri
dame {pl}
draughts
damigeană {f}demijohn
dană {f}berth
geogr.
Danemarca {f}
Denmark <.dk>
danezDanish
etno.
danez {m}
Dane
dans
dans {n}
dance
dans
a dansa
to dance
dans
dansatoare {f}
dancer [female]
dans
dansator {m}
dancer
dantelă {f}lace
dantelatindented
dantură {f}teeth
darbut
darhowever
daryet [but]
dar {n}gift
dărăpănatdilapidated
constr.
dărăpănătură {f}
condemned house
dare {f}tax
dare {f} de mânăwealth
dare {f} de seamăaccount
darnicgenerous [liberal, lavish]
a dăruito give [a present]
educ.job
dascăl {m} [înv.]
schoolmaster
educ.job
dascăl {m} [înv.]
teacher
dat fiind [faptul că]given
dat fiind căsince [because]
dată {f}date
dată {f} [oară]time
dată {f} de expirareexpiry date
datatdated
date {pl}data {pl}
Dați-mi voie să vă prezint ...May I introduce ...
datină {f}custom
datină {f}tradition
dativ {n}dative
datorin debt
a datorato owe
datorie {f}debt
cont.
datorie {f}
liability
datorii {pl}debt {sg}
datoritădue to
datoritădue to sth.
datorităowing to
datorităthanks to
datorită unui lucrudue to sth.
datornic {m}debtor
dăunătorharmful
a da bir cu fugițiito run away
a da cuvântulto promise
a da de mâncareto feed
idiom
a da din mână în mână
to pass on
defrom
deif
deof
desince
de aceeatherefore
de acum înaintehenceforth
de altfelotherwise
de asemeneaalso
de asemeneaas well
de astathat's why
de astăzi în opt zilea week from today
de atunciever after
de atunciever since
de atuncisince
de atuncisince then
de aurgolden
de azi în opt zilea week from today
De când...?Since when...?
de căpetenie {f}cardinal
de cătreby
de cewhy
De ce crezi asta?Why do you think so?
Page 1 of 9 for the letter D in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022