Page 1 of 7 for the letter F in the Romanian-English dictionary
a fabrica
to produce
fabrică {f}
factoryind.
mill
plant [factory]ind.
fabulos
fabulous
a face
to be done
to be made
to do
to make
a face autostopul
to hitch-hikecircul.
to hitchhike
a face cafea
to brew coffeegastr.
a face ceva numai de-al dracului
to do sth. just to peeve
a face ceva numai de-a dracului
to do sth. just to tease
a face cinste [pop.]
to treat sb. [pay the bill]
a face concesii
to make concessions
a face cu mâna
to wave
a face curte
to woo
a face de rușine
to abash
a face duș
to have a shower
a face gargară
to burble
a face istorie
to make history
a face la dreapta
to turn right
a face muncă de pionierat [fig.]
to pioneer
a face o baie de mulțime
to mingle with the crowd
a face o poză
to take a picturefoto.
a face o promisiune
to make a promise
a face o săritură
to rebound
a face o surpriză
to surprise
a face ordine
to tidy up
a face plajă
to sunbathe
a face plinul
to fill (up)
a face reclamă
to advertise
a face scufundări
to snorkel
a face un compromis
to compromise
a face un pas greșit
to trip
a face vacanță
to go on holiday [esp. Br.]
facil
easy
a facilita
to ease
to facilitate
facilitate {f}
facility
a facilita ceva
to facilitate sth.
factor {m}
factor
a factura
to invoice
factură {f}
bill
invoice
receipt
facultate {f}
collegeeduc.
faculty
facultativ
facultative
făcut
done
fad
bland
fag {m}
beech [genus Fagus]botT
fagocit {n}
phagocytebiol.
fagot {n}
bassoonmuz.
fagotistă {f}
bassoonist [female]muz.
făină {f}
flouralim.gastr.
fair
fair
falcă {f}
jawanat.
faleză {f}
steep coastgeogr.
a fâlfâi
to flutter
fâlfâit {n}
flutter
falic
phallic
faliment {n}
bankruptcy
fals
false
fals {n}
forgery
a falsifica
to forge [counterfeit]
familie {f}
family
fan {m}
fan [devotee]
fân {n}
hay
fanatic {m}
zealot
fanatism {n}
fanatism
fâneață {f}
hay field
fanfaron
boastful
fantă {f}
slot
fântână {f}
fountain
well
fântână {f} arteziană
artesian well
fantastic
fantastic
fantezie {f}
fantasy
fantomă {f}
ghost
faptă {f}
deed
făptaș {m}
perpetrator
faptic
factual
far {n}
headlightautomob.
lighthousenaut.
fără
without <w/o>
fără ezitare
unhesitatingly
without hesitation
fără grijă
carefree
fără griji
carefree
fără îndoială
without (a) doubt
fără perdea
improperly
fără plumb
unleaded
fără precedent
unprecedented
fără prejudecată
unprejudiced
fără sens
futile
pointless
fără sfârșit
endlessly
fără speranță
hopeless
a fabricato produce
ind.
fabrică {f}
factory
fabrică {f}mill
ind.
fabrică {f}
plant [factory]
fabulosfabulous
a faceto be done
a faceto be made
a faceto do
a faceto make
circul.
a face autostopul
to hitch-hike
a face autostopulto hitchhike
gastr.
a face cafea
to brew coffee
a face ceva numai de-al draculuito do sth. just to peeve
a face ceva numai de-a draculuito do sth. just to tease
a face cinste [pop.]to treat sb. [pay the bill]
a face concesiito make concessions
a face cu mânato wave
a face curteto woo
a face de rușineto abash
a face dușto have a shower
a face gargarăto burble
a face istorieto make history
a face la dreaptato turn right
a face muncă de pionierat [fig.]to pioneer
a face o baie de mulțimeto mingle with the crowd
foto.
a face o poză
to take a picture
a face o promisiuneto make a promise
a face o săriturăto rebound
a face o surprizăto surprise
a face ordineto tidy up
a face plajăto sunbathe
a face plinulto fill (up)
a face reclamăto advertise
a face scufundărito snorkel
a face un compromisto compromise
a face un pas greșitto trip
a face vacanțăto go on holiday [esp. Br.]
facileasy
a facilitato ease
a facilitato facilitate
facilitate {f}facility
a facilita cevato facilitate sth.
factor {m}factor
a facturato invoice
factură {f}bill
factură {f}invoice
factură {f}receipt
educ.
facultate {f}
college
facultate {f}faculty
facultativfacultative
făcutdone
fadbland
botT
fag {m}
beech [genus Fagus]
biol.
fagocit {n}
phagocyte
muz.
fagot {n}
bassoon
muz.
fagotistă {f}
bassoonist [female]
alim.gastr.
făină {f}
flour
fairfair
anat.
falcă {f}
jaw
geogr.
faleză {f}
steep coast
a fâlfâito flutter
fâlfâit {n}flutter
falicphallic
faliment {n}bankruptcy
falsfalse
fals {n}forgery
a falsificato forge [counterfeit]
familie {f}family
fan {m}fan [devotee]
fân {n}hay
fanatic {m}zealot
fanatism {n}fanatism
fâneață {f}hay field
fanfaronboastful
fantă {f}slot
fântână {f}fountain
fântână {f}well
fântână {f} artezianăartesian well
fantasticfantastic
fantezie {f}fantasy
fantomă {f}ghost
faptă {f}deed
făptaș {m}perpetrator
fapticfactual
automob.
far {n}
headlight
naut.
far {n}
lighthouse
fărăwithout <w/o>
fără ezitareunhesitatingly
fără ezitarewithout hesitation
fără grijăcarefree
fără grijicarefree
fără îndoialăwithout (a) doubt
fără perdeaimproperly
fără plumbunleaded
fără precedentunprecedented
fără prejudecatăunprejudiced
fără sensfutile
fără senspointless
fără sfârșitendlessly
fără speranțăhopeless
Page 1 of 7 for the letter F in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023