Page 1 of 12 for the letter L in the Romanian-English dictionary
la / în trap ușor
at an easy trot
la
at
by [near / beside]
on
to
with
laba {f} câinelui
dog's paw
labă {f}
paw
labă {f} de urs
bear pawanat.biol.zool.
labagiu {m} [vulg.]
wanker [Br.] [vulg.]
lăbărțat
baggy
labe {pl} de înot
flippers
labial
labialanat.dent.
labie {f}
labiumanat.
labirint {n}
maze
laborator {n}
lab [coll.]
laboratory
laborator {n} bacteriologic
bacteriological laboratorybiol.med.
laborator {n} de somnologie
sleep laboratorymed.ştiinţă
laborator {n} metrologic
measuring roomtech.
lac {n}
lake
loch [Scot.]geogr.
varnish
lac {n} artificial
artificial lake [reservoir]hidro.
lac {n} de acumulare
reservoirhidro.
lac {n} de crater
crater lakegeol.
lac {n} glaciar
glacial lake
lac {n} sărat
salt lakegeol.hidro.
lac {n} vulcanic
volcanic lakegeogr.geol.
lăcar {m} nordic [Acrocephalus dumetorum]
Blyth's reed warblerorn.T
lacăt {n}
lock
padlock
lacăt {n} cu cifru
combination locktech.
lăcătuș {m}
locksmithjob
lacerație {f}
lacerationmed.
lacom
greedy
laconism {n}
laconism
lacrimă {f}
tear [teardrop]
teardrop
lacrimi {pl} de bucurie
tears of joy
lacrimi {pl} de crocodil
crocodile tearsidiom
lactat dehidrogenază {f} <LDH>
lactate dehydrogenase <LDH>biochem.
a lăcui
to varnish
lăcuit
varnished
lăcuitor {m}
varnisherjob
Lacul {n} Aral
Aral Seageogr.ist.
Lacul {n} Baikal
Lake Baikalgeogr.UNESCO
Lacul {n} Balaton
Lake Balatongeogr.
Lacul {n} Constanța
Lake Constancegeogr.
Lacul {n} Garda
Lake Gardageogr.
Lacul {n} Geneva
Lake Genevageogr.
Lacul {n} Maggiore
Lake Maggioregeogr.
Lacul {n} Nasser
Lake Nassergeogr.
Lacul {n} Tana
Lake Tanageogr.
Lacul {n} Tanganyika
Lake Tanganyikageogr.
Lacul {n} Victoria
Lake Victoriageogr.
lacună {f}
void
lacună {f} de cercetare
gap in researchştiinţă
research gapştiinţă
lăcustă {f} italiană [Calliptamus italicus]
Italian locustentom.T
lăcustă {f} marocană [Dociostaurus maroccanus]
Moroccan locustentom.T
lacustru
lacustrinebiol.hidro.
Lăcusta și furnica [Esop]
The Ant and the Grasshopper [Aesop]lit.
ladă {f}
case [wooden box]
ladă {f} cu comori
treasure chest
ladă {f} de scule
toolbox
ladă {f} frigorifică
freezer [chest-type]
ladin {m}
Ladinetno.
lagăr {n} de concentrare
concentration campist.
lagăr {n} de muncă
labor camp [Am.]
labour camp [Br.]
lagăr {n} de refugiați
refugee camp
lagună {f}
lagoon
lagună {f} mică
boddengeogr.
laic {m}
layman
laicism {n}
laicismpol.
lalea {f}
tulipbotT
lalele {pl} [genul Tulipa]
tulipsbotT
lamă {f} [de cuțit]
blade [of a knife]
lamă {f} [Lama glama]
llamazool.T
lamă {f} de bisturiu
scalpel blademed.
lamă {f} de ras
razor bladecosm.unelte
lămâi {pl}
lemonsbot
lămâie {f}
lemon
lime
lămâie {f} verde
limebotT
lamantin {m} [genul Trichechus]
manateezool.T
lambada {f}
lambadadans
lambda {m} <Λ, λ> [literă grecească]
lambda <Λ, λ> [Greek letter]
lamentabil
pathetic
lamina {f} frunzei
lamina [leaf blade]bot
leaf bladebot
laminator {n}
laminatortech.
laminectomie {f}
laminectomymed.
lamotrigină {f} [C9H7Cl2N5]
lamotriginefarm.
lampă {f}
lamp
lampă {f} cu petrol
paraffin lamp [Br.]
petrol lamp [archaic]
lampă {f} de ceață [în spate]
fog lampautomob.
lampă {f} de control
control light
la / în trap ușorat an easy trot
laat
laby [near / beside]
laon
lato
lawith
laba {f} câineluidog's paw
labă {f}paw
anat.biol.zool.
labă {f} de urs
bear paw
labagiu {m} [vulg.]wanker [Br.] [vulg.]
lăbărțatbaggy
labe {pl} de înotflippers
anat.dent.
labial
labial
anat.
labie {f}
labium
labirint {n}maze
laborator {n}lab [coll.]
laborator {n}laboratory
biol.med.
laborator {n} bacteriologic
bacteriological laboratory
med.ştiinţă
laborator {n} de somnologie
sleep laboratory
tech.
laborator {n} metrologic
measuring room
lac {n}lake
geogr.
lac {n}
loch [Scot.]
lac {n}varnish
hidro.
lac {n} artificial
artificial lake [reservoir]
hidro.
lac {n} de acumulare
reservoir
geol.
lac {n} de crater
crater lake
lac {n} glaciarglacial lake
geol.hidro.
lac {n} sărat
salt lake
geogr.geol.
lac {n} vulcanic
volcanic lake
orn.T
lăcar {m} nordic [Acrocephalus dumetorum]
Blyth's reed warbler
lacăt {n}lock
lacăt {n}padlock
tech.
lacăt {n} cu cifru
combination lock
job
lăcătuș {m}
locksmith
med.
lacerație {f}
laceration
lacomgreedy
laconism {n}laconism
lacrimă {f}tear [teardrop]
lacrimă {f}teardrop
lacrimi {pl} de bucurietears of joy
idiom
lacrimi {pl} de crocodil
crocodile tears
biochem.
lactat dehidrogenază {f} <LDH>
lactate dehydrogenase <LDH>
a lăcuito varnish
lăcuitvarnished
job
lăcuitor {m}
varnisher
geogr.ist.
Lacul {n} Aral
Aral Sea
geogr.UNESCO
Lacul {n} Baikal
Lake Baikal
geogr.
Lacul {n} Balaton
Lake Balaton
geogr.
Lacul {n} Constanța
Lake Constance
geogr.
Lacul {n} Garda
Lake Garda
geogr.
Lacul {n} Geneva
Lake Geneva
geogr.
Lacul {n} Maggiore
Lake Maggiore
geogr.
Lacul {n} Nasser
Lake Nasser
geogr.
Lacul {n} Tana
Lake Tana
geogr.
Lacul {n} Tanganyika
Lake Tanganyika
geogr.
Lacul {n} Victoria
Lake Victoria
lacună {f}void
ştiinţă
lacună {f} de cercetare
gap in research
ştiinţă
lacună {f} de cercetare
research gap
entom.T
lăcustă {f} italiană [Calliptamus italicus]
Italian locust
entom.T
lăcustă {f} marocană [Dociostaurus maroccanus]
Moroccan locust
biol.hidro.
lacustru
lacustrine
lit.
Lăcusta și furnica [Esop]
The Ant and the Grasshopper [Aesop]
ladă {f}case [wooden box]
ladă {f} cu comoritreasure chest
ladă {f} de sculetoolbox
ladă {f} frigorificăfreezer [chest-type]
etno.
ladin {m}
Ladin
ist.
lagăr {n} de concentrare
concentration camp
lagăr {n} de muncălabor camp [Am.]
lagăr {n} de muncălabour camp [Br.]
lagăr {n} de refugiațirefugee camp
lagună {f}lagoon
geogr.
lagună {f} mică
bodden
laic {m}layman
pol.
laicism {n}
laicism
botT
lalea {f}
tulip
botT
lalele {pl} [genul Tulipa]
tulips
lamă {f} [de cuțit]blade [of a knife]
zool.T
lamă {f} [Lama glama]
llama
med.
lamă {f} de bisturiu
scalpel blade
cosm.unelte
lamă {f} de ras
razor blade
bot
lămâi {pl}
lemons
lămâie {f}lemon
lămâie {f}lime
botT
lămâie {f} verde
lime
zool.T
lamantin {m} [genul Trichechus]
manatee
dans
lambada {f}
lambada
lambda {m} <Λ, λ> [literă grecească]lambda <Λ, λ> [Greek letter]
lamentabilpathetic
bot
lamina {f} frunzei
lamina [leaf blade]
bot
lamina {f} frunzei
leaf blade
tech.
laminator {n}
laminator
med.
laminectomie {f}
laminectomy
farm.
lamotrigină {f} [C9H7Cl2N5]
lamotrigine
lampă {f}lamp
lampă {f} cu petrolparaffin lamp [Br.]
lampă {f} cu petrolpetrol lamp [archaic]
automob.
lampă {f} de ceață [în spate]
fog lamp
lampă {f} de controlcontrol light
Page 1 of 12 for the letter L in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024