Page 1 of 8 for the letter M in the Romanian-English dictionary
me [direct object]
Mă bucur de cunoștință.
Nice to meet you.
Mă bucur să te cunosc.
Nice to meet you.
Mă îndoiesc.
I doubt it.
Mă întreb de ce ... !
I wonder why ... !
Mă numesc Frank.
My name is Frank.
Mă scuzați!
Excuse me!
Mă tem că...
I'm afraid ...
mac {m}
poppybotT
poppy-seed
măcar
at least
macaragiu {m}
crane operatorconstr.job
măceașă {f}
rosehipbotgastr.T
Macedonia {f}
Macedonia <.mk>geogr.
măcelar {m}
butcherjob
măcelărie {f}
butcher's shop
butcher's store [Am.]
butchery
macetă {f}
machetearmeunelte
machiavelism {n}
Machiavellianismpol.
machist
macho
macroinstrucțiune {f}
macroinform.
macroscopic
macroscopic
maculatură {f}
scrap paper
Madagascar {n}
Madagascargeogr.
măduva {f} spinării
spinal cord [Medulla spinalis]anat.
maestru {m}
master
mafic
maficgeol.
măgar {m}
donkeyzool.T
magazin {n}
department store
shop
store [Am.]
magazin {n} de animale de companie
pet shop
magazin {n} universal
department store
supermarket
maghiar
Hungarian
maghiară {f}
Hungarian [female]etno.
magic
magic
magical
magician {m}
magician
magmatic
magmaticgeol.
magnet {m}
magnet
magnetic
magnetic
magnetism {n}
magnetism
magneziu {n} <Mg>
magnesium <Mg>chim.
magnific
magnificent
magnitudine {f}
magnitude
magnolie {f}
magnoliabotT
măgură {f}
hill
mahmureală {f}
hangover [aftereffects of drunkenness]
mâhnit
grieved
mai {m}
May
mai abitir decât [pop.]
better thanidiom
more thanidiom
mai ales
especially
mai apoi
later
mai bine
better
mai binevoitor
kinder
mai bun
better
mai degrabă
rather
mai degrabă ... decât ...
rather ... than ...
mai degrabă nu
rather not
Mai departe!
Go ahead!
mai des
more frequent
mai deștept
smarter
mai devreme
sooner
mai devreme sau mai târziu
sooner or lateridiom
mai drăgălaș
lovelier
mai întâi
first of all
mai înțelept
wiser
mai mare [mai în vârstă]
elder
mai mult
furthermore
more
mai mult decât atât
moreover
mai multe
more
several
mai nimic
next to nothing
mai presus de orice
above allidiom
mai puțin
less
mai rău
worse
mai repede
faster
mai tânăr
younger
mai târziu
later
maidan {n}
barrens
maiestuos
majestic
maimuță {f}
monkeyzool.T
maimuță (antropoidă) {f}
apezool.T
mâine
tomorrow
maioneză {f}
mayonnaisegastr.
maistru {m}
foreman
majoretă {f}
cheerleader
majoritate {f}
majority
mal {n}
shore
mal {n} [al unui râu, canal]
bank [of river, canal]
malacologie {f}
malacologyştiinţăzool.
Malawi {n}
Malawigeogr.
malawiană {f}
Malawian [female]etno.
maldivian
Maldivianetno.geogr.
maldivian {m}
Maldivianetno.
malformație {f}
malformation
me [direct object]
Mă bucur de cunoștință.Nice to meet you.
Mă bucur să te cunosc.Nice to meet you.
Mă îndoiesc.I doubt it.
Mă întreb de ce ... !I wonder why ... !
Mă numesc Frank.My name is Frank.
Mă scuzați!Excuse me!
Mă tem că...I'm afraid ...
botT
mac {m}
poppy
mac {m}poppy-seed
măcarat least
constr.job
macaragiu {m}
crane operator
botgastr.T
măceașă {f}
rosehip
geogr.
Macedonia {f}
Macedonia <.mk>
job
măcelar {m}
butcher
măcelărie {f}butcher's shop
măcelărie {f}butcher's store [Am.]
măcelărie {f}butchery
armeunelte
macetă {f}
machete
pol.
machiavelism {n}
Machiavellianism
machistmacho
inform.
macroinstrucțiune {f}
macro
macroscopicmacroscopic
maculatură {f}scrap paper
geogr.
Madagascar {n}
Madagascar
anat.
măduva {f} spinării
spinal cord [Medulla spinalis]
maestru {m}master
geol.
mafic
mafic
zool.T
măgar {m}
donkey
magazin {n}department store
magazin {n}shop
magazin {n}store [Am.]
magazin {n} de animale de companiepet shop
magazin {n} universaldepartment store
magazin {n} universalsupermarket
maghiarHungarian
etno.
maghiară {f}
Hungarian [female]
magicmagic
magicmagical
magician {m}magician
geol.
magmatic
magmatic
magnet {m}magnet
magneticmagnetic
magnetism {n}magnetism
chim.
magneziu {n} <Mg>
magnesium <Mg>
magnificmagnificent
magnitudine {f}magnitude
botT
magnolie {f}
magnolia
măgură {f}hill
mahmureală {f}hangover [aftereffects of drunkenness]
mâhnitgrieved
mai {m}May
idiom
mai abitir decât [pop.]
better than
idiom
mai abitir decât [pop.]
more than
mai alesespecially
mai apoilater
mai binebetter
mai binevoitorkinder
mai bunbetter
mai degrabărather
mai degrabă ... decât ...rather ... than ...
mai degrabă nurather not
Mai departe!Go ahead!
mai desmore frequent
mai deșteptsmarter
mai devremesooner
idiom
mai devreme sau mai târziu
sooner or later
mai drăgălașlovelier
mai întâifirst of all
mai înțeleptwiser
mai mare [mai în vârstă]elder
mai multfurthermore
mai multmore
mai mult decât atâtmoreover
mai multemore
mai multeseveral
mai nimicnext to nothing
idiom
mai presus de orice
above all
mai puținless
mai răuworse
mai repedefaster
mai tânăryounger
mai târziulater
maidan {n}barrens
maiestuosmajestic
zool.T
maimuță {f}
monkey
zool.T
maimuță (antropoidă) {f}
ape
mâinetomorrow
gastr.
maioneză {f}
mayonnaise
maistru {m}foreman
majoretă {f}cheerleader
majoritate {f}majority
mal {n}shore
mal {n} [al unui râu, canal]bank [of river, canal]
ştiinţăzool.
malacologie {f}
malacology
geogr.
Malawi {n}
Malawi
etno.
malawiană {f}
Malawian [female]
etno.geogr.
maldivian
Maldivian
etno.
maldivian {m}
Maldivian
malformație {f}malformation
Page 1 of 8 for the letter M in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022