Page 1 of 8 for the letter O in the Romanian-English dictionary
o
one
o cămașă albă
a white shirt
o grămadă de
a lot of
O idee îmi trecu prin minte.
An idea rushed into my mind.
a o lua de la început
to start from scratch
a o lua la dreapta
to turn right
a o lua la sănătoasa
to take to one's heels
a o lua razna
to crack up [coll.]
o mie
one thousand
O minte sclipitoare
A Beautiful Mind [Ron Howard]filmF
o oră înainte de decolare
an hour before take-off
o pereche de
a couple of
a o rade [a fugi] [pop.]
to run away
a o rupe pe [franceză, de exemplu] [pop.]
to speak rudimentary [French, for example]idiom
O să îți placă.
You will like it.
You'll like it.
O seară frumoasă!
Have a nice evening!
O siguranță s-a ars.
A fuse has blown.
A fuse has gone.
o sută de mii
(one) hundred thousand
o sută unu
one hundred and one [Br.]
one hundred one [Am.]
a o tuli [pop.]
to decamp
to hook it [coll.]
to take one's hook [coll.]
o vreme
awhile
o zi din viața (cuiva)
a day in the life (of sb.)
O zi frumoasă!
Have a nice day! [esp. Am.]
O, wow! [pop.]
Oh wow! [coll.]
oaie {f} [Ovis]
sheepzool.T
oală {f}
bowl
oală {f} [vas]
pot
oameni {pl}
people
oameni {pl} mai în vârstă
elderly persons
older people
oameni {pl} sociabili
sociable people
oare
really
oarecum
somehow
oase {pl}
bones
oase {pl} craniene
cranial bonesanat.zool.
oaspete {m}
guest
visitor
oaspete {m} al unui hotel
hotel guestgastr.turism
oază {f}
oasis
oază {f} de liniște
oasis of tranquility
oasis of tranquillity
obedient
obedient
obediență {f}
obedience
obelisc {n}
obeliskarheol.arhi.artă
Obeliscul negru [Erich Maria Remarque]
The Black Obelisklit.F
oberfreză {f}
router
obez
obese
obezitate {f}
obesitymed.
obicei {n}
custom
obicei {n} prost
bad habit
obiceiuri {pl}
habits
obiect {n}
object
obiect {n} de uz zilnic
article of daily use
obiect {n} de zi cu zi
everyday object
a obiecta
to mind
to object
obiecție {f}
objection
obiecții {pl}
objections
obiectiv
objective
obiectiv {n}
goal
target
obiectiv {n} climatic
climate goalecol.meteo.pol.
obiectiv {n} cu zoom
zoom lensfoto.
obiectul {n} examinării
examination objectMedTech.
obiele {pl}
footwraps {pl}
obișnuință {f}
habit
obișnuit
customary
habitual
ordinary
regular [ordinary]
usual
oblast {n} [subdiviziune administrativă în Uniunea Sovietică și statele succesoare]
oblast [administrative area in Russia and the former Soviet Union]admin.
oblic
bevel
oblique
a obliga
to compel
to obligate
obligat
compelled
obligație {f}
commitment
obligation
obligație {f} de purtare a măștilor
obligation to wear masks
obligație {f} legală
legal obligationjur.
obligații {pl}
liabilities
obligațiune {n}
bondcont.
obligatoriu
compulsory
imperative
mandatory
necessary
obligatory
obloane {pl}
blinds
oboi {n}
oboemuz.
oboseală {f}
fatigue
tiredness
oboseală {f} cauzată de diferența de fus orar
jet lag
a obosi
to tire
obosit
tired
oone
o cămașă albăa white shirt
o grămadă dea lot of
O idee îmi trecu prin minte.An idea rushed into my mind.
a o lua de la începutto start from scratch
a o lua la dreaptato turn right
a o lua la sănătoasato take to one's heels
a o lua raznato crack up [coll.]
o mieone thousand
filmF
O minte sclipitoare
A Beautiful Mind [Ron Howard]
o oră înainte de decolarean hour before take-off
o pereche dea couple of
a o rade [a fugi] [pop.]to run away
idiom
a o rupe pe [franceză, de exemplu] [pop.]
to speak rudimentary [French, for example]
O să îți placă.You will like it.
O să îți placă.You'll like it.
O seară frumoasă!Have a nice evening!
O siguranță s-a ars.A fuse has blown.
O siguranță s-a ars.A fuse has gone.
o sută de mii(one) hundred thousand
o sută unuone hundred and one [Br.]
o sută unuone hundred one [Am.]
a o tuli [pop.]to decamp
a o tuli [pop.]to hook it [coll.]
a o tuli [pop.]to take one's hook [coll.]
o vremeawhile
o zi din viața (cuiva)a day in the life (of sb.)
O zi frumoasă!Have a nice day! [esp. Am.]
O, wow! [pop.]Oh wow! [coll.]
zool.T
oaie {f} [Ovis]
sheep
oală {f}bowl
oală {f} [vas]pot
oameni {pl}people
oameni {pl} mai în vârstăelderly persons
oameni {pl} mai în vârstăolder people
oameni {pl} sociabilisociable people
oarereally
oarecumsomehow
oase {pl}bones
anat.zool.
oase {pl} craniene
cranial bones
oaspete {m}guest
oaspete {m}visitor
gastr.turism
oaspete {m} al unui hotel
hotel guest
oază {f}oasis
oază {f} de linișteoasis of tranquility
oază {f} de linișteoasis of tranquillity
obedientobedient
obediență {f}obedience
arheol.arhi.artă
obelisc {n}
obelisk
lit.F
Obeliscul negru [Erich Maria Remarque]
The Black Obelisk
oberfreză {f}router
obezobese
med.
obezitate {f}
obesity
obicei {n}custom
obicei {n} prostbad habit
obiceiuri {pl}habits
obiect {n}object
obiect {n} de uz zilnicarticle of daily use
obiect {n} de zi cu zieveryday object
a obiectato mind
a obiectato object
obiecție {f}objection
obiecții {pl}objections
obiectivobjective
obiectiv {n}goal
obiectiv {n}target
ecol.meteo.pol.
obiectiv {n} climatic
climate goal
foto.
obiectiv {n} cu zoom
zoom lens
MedTech.
obiectul {n} examinării
examination object
obiele {pl}footwraps {pl}
obișnuință {f}habit
obișnuitcustomary
obișnuithabitual
obișnuitordinary
obișnuitregular [ordinary]
obișnuitusual
admin.
oblast {n} [subdiviziune administrativă în Uniunea Sovietică și statele succesoare]
oblast [administrative area in Russia and the former Soviet Union]
oblicbevel
oblicoblique
a obligato compel
a obligato obligate
obligatcompelled
obligație {f}commitment
obligație {f}obligation
obligație {f} de purtare a măștilorobligation to wear masks
jur.
obligație {f} legală
legal obligation
obligații {pl}liabilities
cont.
obligațiune {n}
bond
obligatoriucompulsory
obligatoriuimperative
obligatoriumandatory
obligatoriunecessary
obligatoriuobligatory
obloane {pl}blinds
muz.
oboi {n}
oboe
oboseală {f}fatigue
oboseală {f}tiredness
oboseală {f} cauzată de diferența de fus orarjet lag
a obosito tire
obosittired
Page 1 of 8 for the letter O in the Romanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024